Pusta strona umowy | Wyświetlanie, tworzenie umowy Salesforce

Problem ten może wystąpić, jeśli na stronie głównej zainstalowano niestandardowy pasek boczny oparty na jQuery. Aby sprawdzić, czy pasek boczny jest przyczyną występowania problemu, dodaj do adresu URL umowy wyrażenie:

&showheadersidebar=false

i odśwież stronę. Jeśli wyświetli się strona umowy, problem został spowodowany paskiem bocznym.

W niektórych przypadkach problem został spowodowany rozszerzeniem przeglądarki. Jeśli dodanie wyrażenia &showheadersidebar=false nie działa, spróbuj odświeżyć stronę umowy z wyłączonymi rozszerzeniami przeglądarki.

Znajdź i usuń pasek boczny powodujący problem

  1. W programie Salesforce przejdź do opcji Konfiguracja > Dostosuj > Strona główna > Układ strony głównej.

  2. Kliknij opcję Układ strony i zmień układ strony zgodnie ze swoim profilem.

  3. Wyłącz wszystkie elementy niestandardowego paska bocznego i zapisz zmiany.

  4. Spróbuj utworzyć lub wyświetlić umowę i sprawdź, czy problem nadal występuje.  

    Jeśli umowy się wyświetlają, możesz spróbować zidentyfikować element paska bocznego, który powodował problem.

  5. Włączaj poszczególne elementy i po każdym z nich sprawdź, czy strony umowy wciąż się wyświetla. Jeśli strona staje się pusta, element włączony jako ostatni najprawdopodobniej powodował problem.

Po zidentyfikowaniu elementu paska bocznego, który powodował problem, zaktualizuj element tak, aby nie był oparty na jQuery. Więcej informacji można uzyskać, korzystając z następujących łączy:

Salesforce lato 14 — uwagi do wydania

Koniec obejść problemów z paskiem bocznym JavaScript

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?