Błąd logowania: Adres e-mail i hasło nie zgadzają się. Spróbuj ponownie.

Błąd uwierzytelniania: Adres e-mail i hasło nie zgadzają się.

Istnieją dwa potencjalne powody pojawienia się komunikatu o błędzie „Adres e-mail i hasło nie zgadzają się. Spróbuj ponownie”. podczas logowania do witryny Adobe Sign:

 • Adres e-mail jest nieprawidłowy. Zdarza się to najczęściej po zmianie adresu e-mail
 • Hasło jest nieprawidłowe lub wygasło. Może się tak zdarzyć, jeśli:
  • Wprowadzono nieprawidłowe hasło. Zdarza się to najczęściej po niedawnej zmianie hasła.
  • Hasło wygasło ze względu na przekroczenie maksymalnego czasu korzystania z hasła (skonfigurowanego przez administratora konta).
  • Hasło wygasło z powodu nieukończonego żądania resetowania hasła.
  • Hasło wygasło z powodu zbyt wielu nieudanych prób uwierzytelnienia konta.
  • Hasło wygasło, ponieważ administrator dezaktywował użytkownika.
Komunikat o błędzie uwierzytelniania

We wszystkich przypadkach jedynym sposobem na kontynuowanie jest resetowanie hasła za pomocą łącza Nie pamiętasz hasła? pod komunikatem o błędzie.

Kliknięcie łącza otwiera pole tekstowe Nie pamiętasz hasła? , w którym można wprowadzić adres e-mail i kliknąć przycisk Prześlij.

Panel Nie pamiętasz hasła

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu wiadomości e-mail w celu zresetowania hasła.

Użyty adres e-mail jest wyraźnie podany w komunikacie. Sprawdź, czy adres e-mail jest poprawny.

Komunikat pomocy dotyczący zapomnianego hasła

W większości przypadków otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do zmiany hasła:

Wiadomość e-mail o zmianie hasła

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail informującą, że konto jest nieaktywne, skontaktuj się z administratorem konta.  

Wiadomość e-mail o nieaktywnym koncie

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?