Problem

Pola formularza nie są wyświetlane w łączu do podpisu, a dzienniki sieci wyświetlają domenę biblioteki Typekit na czarnej liście.

Rozwiązanie

  1. Przejdź do narzędzi programistycznych i sprawdź dzienniki sieci.

    Wyświetlany jest błąd odpowiadający usłudze Typekit.

    000203439_1
  2. Aby dodać domenę, kliknij błąd prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Odblokuj.

    000203439_2