Acrobat Sign dla Salesforce: odśwież tokeny dostępu

Poniższe instrukcje opisują proces wycofywania tokenów dostępu między witryną Salesforce a Adobe Sign i ponownej integracji, w wyniku którego powstaje nowy token dostępu.

Kroki ponownego podłączania integracji, gdy administratorzy Acrobat Sign i Salesforce są tacy sami

 1. Zaloguj się na konto Salesforce przy użyciu poświadczeń administratora, a następnie wybierz kartę Administrator Adobe Acrobat Sign.

 2. Sprawdź, czy konto Salesforce jest połączone z tym samym kontem Acrobat Sign. 

  W przeciwnym razie wyloguj się i zaloguj przy użyciu poświadczeń połączonego konta użytkownika.

 3. W sekcji Ustawienia konta wybierz Dostęp do konsoli zarządzania kontem Adobe Acrobat Sign.

  Zostanie otwarte menu Ustawienia konta na nowej karcie.

  Odświeżenie tokenów dostępu dla integracji Acrobat Sign for Salesforce.

 4. W lewym panelu wybierz Preferencje osobiste > Tokeny dostępu.

  Zawiera listę tokenów dostępu na koncie Acrobat Sign. Z kontem Acrobat Sign może być powiązanych wiele organizacji Salesforce.

  Zdecydowanie zaleca się określenie charakteru wdrożenia i wszystkich organizacji SFDC, na które może ono mieć wpływ, przed cofnięciem tokenów, aby nie zaszkodzić przypadkowo innym organizacjom.

 5. Wybierz token Adobe Sign dla Salesforce.

  Udostępnia operację Cofnij na górze listy tokenów.

  Odświeżenie tokenów dostępu dla integracji Acrobat Sign for Salesforce.

 6. Wybierz Cofnij.

 7. Powtórz 7 i 8 dla każdego tokena zidentyfikowanego jako Adobe Sign dla Salesforce. Po zakończeniu zamknij kartę menu administratora Adobe Sign.

 8. Po wycofaniu wszystkich tokenów Salesforce zamknij kartę menu administratora Adobe Sign.

 9. Na karcie administratora Acrobat Sign dla Salesforce wybierz opcję Cofnij powiązanie dla konta Adobe powiązanego użytkownika.

 10. Wybierz OK po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego.

  Strona zostanie odświeżona, aby pokazać, że nie ma powiązanego konta.

 11. Wybierz Połącz konto.

 12. Na otwartej stronie logowania wprowadź poświadczenia konta Acrobat Sign, aby się zalogować.

 13. Uwierzytelnij się za pomocą bieżącego identyfikatora użytkownika. 

  Ponownie łączy konta i tworzy nowy token dostępu. 

Kroki ponownego podłączania integracji, gdy administratorzy Acrobat Sign i Salesforce są różni

 1. Administrator Salesforce i administrator Acrobat Sign muszą skoordynować czas, w którym obaj będą dostępni w celu odświeżenia tokenów dostępu. W ten sposób usługa nie zostanie zakłócona.

 2. Zaloguj się do konta Adobe Acrobat Sign przy użyciu poświadczeń administratora.

 3. Wybierz kolejno Konto > Profil osobisty > Tokeny dostępu.

 4. Wybierz token dostępu powiązany z Salesforce. Zostanie wyświetlona operacja Cofnij.

  Uwaga:

  Znalezienie wielu tokenów dostępu do Salesforce może oznaczać, że z kontem Adobe Sign powiązanych jest wiele organizacji Salesforce.

  Zdecydowanie zaleca się określenie charakteru wdrożenia i wszystkich organizacji SFDC, na które może ono mieć wpływ, przed cofnięciem tokenów, aby nie zaszkodzić przypadkowo innym organizacjom.

 5. Wybierz Cofnij.

 6. Po odwołaniu tokenów dostępu administrator Salesforce musi zalogować się do Salesforce, przejść do karty Administrator Adobe Acrobat Sign, a następnie wybrać Połącz konto..

 7. Po wyświetleniu strony logowania Acrobat Sign należy przekazać kontrolę administratorowi Acrobat Sign, aby się uwierzytelnił przy użyciu swoich poświadczeń konta. 

 8. Wybierz Zezwól na dostęp.

  Powoduje to ponowne powiązanie konta Salesforce i Acrobat Sign oraz utworzenie nowego tokena dostępu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?