Salesforce: Połącz ponownie konto Salesforce do Adobe Sign za pomocą nowych tokenów dostępu

Poniższe instrukcje opisują proces wycofywania tokenów dostępu między witryną Salesforce a Adobe Sign i ponownego dokonania integracji, co tworzy nowy token dostępu.

 1. Zaloguj się w witrynie Salesforce jako administrator.

 2. Przejdź na stronę Adobe Sign Admin

 3. Potwierdź, że zalogowano się jako administrator łączenia

  • Jeśli nie zalogowano się jako administrator łączenia, wyloguj się i uwierzytelnij jako administrator łączenia
  Sprawdź połączony identyfikator użytkownika

 4. Kliknij łącze Uzyskaj dostęp do konsoli zarządzania kontem Adobe Sign

  • Menu administratora Adobe Sign otworzy się w nowej karcie
  Uzyskaj dostęp do konsoli zarządzania kontem Adobe Sign

 5. W menu administratora Adobe Sign kliknij opcję Preferencje osobiste w menu

 6. Wybierz opcję Tokeny dostępu w podmenu

  • Pojawi się przynajmniej jeden token dostępu identyfikujący się jako Adobe Sign dla Salesforce
   • Może się ich pojawić więcej
 7. Kliknij token zidentyfikowany jako Adobe Sign dla Salesforce

  • Działanie Cofnij jest widoczne u góry listy tokenów
 8. Kliknij opcję Cofnij

  Cofnij token

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdego tokenu zidentyfikowanego jako Adobe Sign dla Salesforce

 10. Po wycofaniu wszystkich tokenów Salesforce zamknij kartę menu administratora Adobe Sign 

 11. Wróć do karty Salesforce i kliknij opcję Odłącz dla użytkownika połączonego konta Adobe

  Odłącz integrację

 12. Kliknij przycisk OK, aby wyświetlić komunikat ostrzegawczy o odłączeniu integracji

  • Strona zostanie odświeżona, aby pokazać, że nie ma powiązanego konta
 13. Kliknij opcję Połącz konto

  Ponownie połącz integrację

 14. Kliknij opcję Zaloguj się w Adobe

 15. Uwierzytelnij przy użyciu bieżącego identyfikatora użytkownika

  • Po uwierzytelnieniu zobaczysz, że konta są połączone (co tworzy nowy token dostępu)
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto