Dzięki aplikacji Adobe Fill & Sign możesz zmienić swoje cyfrowe pliki lub dokumenty papierowe w formularze, które można wypełnić, podpisać i wysłać elektronicznie od ręki. Zapomnij o drukowaniu i przesyłaniu faksem. Obsługa systemu Android 7 Nougat.

Skanowanie i podpisywanie

Skanuj wszystko za pomocą aparatu swojego urządzenia: przekonwertuj dokument papierowy na elektronicznie podpisany w rekordowo krótkim czasie.

  • Skanuj wiele stron i ustawiaj ich kolejność.
  • Dołączaj, wysyłaj i podpisuj zeskanowane pliki PDF.
  • Ulepsz skan dzięki usprawnionym funkcjom wykrywania granic, korekcie perspektywy i ostrości tekstu.

Ulepszony panel śledzenia i zarządzania

Usprawniony sposób przeglądania historii pliku, wysyłania przypomnień i inicjowania podpisywania bez konieczności przeszukiwania widoku dokumentu. W przypadku dowolnej listy dokumentów dotknij ikony przepełnienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Na przykład:

  1. Wybierz listę dokumentów, np. Oczekujące na innych.
  2. Dotknij ikony overflow
  3. Dotknij pozycji Historia, Przypomnienie lub Podpis hosta.

Uwaga:

Dostępne opcje różnią się w zależności od bieżącego kontekstu, a niektóre elementy nie wyświetlają się w menu, jeśli nie odpowiadają dokumentowi lub liście dokumentów. Przykładowo lista ukończonych dokumentów będzie wyświetlać łącze do Historii.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online