Tworzenie grup i zarządzanie nimi

Konta Adobe Acrobat Sign na poziomie Business i Enterprise wykorzystywane przez wielu użytkowników mają dostęp do funkcji Grupa. Grupy umożliwiają konfigurację podzbiorów użytkowników, którzy mają dostęp do różnych dokumentów w bibliotece oraz korzystają z różnych ustawień (np. logo, odbiorcy DW).

Po dodaniu użytkownika do konta, jest on automatycznie umieszczany w grupie domyślnej. Grupa ta jest główną grupą na koncie, a ustawienia skonfigurowane na karcie Konto dotyczą właśnie tej grupy.

Obejrzyj film

Uwaga:

Tylko administrator konta może tworzyć grupy.


Tworzenie grupy

 1. Możesz dodać grupę, logując się jako administrator konta, klikając kartę Konto, a następnie klikając przycisk Grupy.

  Kliknij ikonę plusa w prawym górnym rogu. 

 2. W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy, którą chcesz utworzyć.

  Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Nowa grupa zostanie dodana do listy na karcie Grupy.


Usuwanie grupy

Administrator konta może usunąć grupę z widoku.

Aby usunąć grupę:

 • Wybierz grupę pojedynczym kliknięciem.
  • Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego u góry listy.
 • Kliknij przycisk Usuń grupę.
  • Grupy oznaczonej jako Domyślna nie można usunąć.
  • Przed usunięciem grupy należy usunąć z niej wszystkich użytkowników.
Usuwanie grupy

Listę usuniętych grup można wyświetlić, klikając ikonę Opcje i wybierając opcję Pokaż tylko usunięte grupy:

Lista usuniętych grup


Zmiana nazwy grupy

 1. Jeżeli jesteś administratorem konta lub grupy, zaloguj się i przejdź do strony Konto. Kliknij przycisk Grupy, a następnie kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować.

 2. Kliknij opcję Edytuj nazwę grupy.

 3. Zostanie wyświetlony interfejs wprowadzania nowej nazwy grupy.

  • Wprowadź nową nazwę grupy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.


Zmiana ustawień poziomu grupy

Grupy mają określone ustawienia, które mogą zmienić sposób wykorzystywania usługi Acrobat Sign przez użytkowników. Zmian tych może dokonać tylko administrator grupy lub konta.

 1. Administratorzy konta i grup (posiadający uprawnienia) mogą zmieniać ustawienia grupy, logując się i przechodząc do karty: Konto > Grupy

  Po przejściu na stronę Grupy kliknij dwukrotnie nazwę dowolnej grupy, aby otworzyć opcje konfiguracji.

 2. W ramach opcji konfiguracji zobaczysz po lewej stronie (podobnie jak na poziomie Konto) listę podrzędnych menu ustawień.

  Kliknij dowolną pozycję menu podrzędnego, aby wczytać stronę odpowiednich ustawień.

  Zauważ, że na górze strony znajduje się pole wyboru Nadpisz ustawienia konta dla tej strony.

  • Domyślnie wszystkie grupy przyjmują takie same ustawienia jak ustawienia Konta. Zaznaczając to pole wyboru, umożliwiasz zmianę wartości domyślnych dla ustawień dowolnego poziomu grupy, którą konfigurujesz.

 3. Po zakończeniu konfiguracji ustawień kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Nie wszystkie ustawienia można edytować na poziomie grupy. Niektóre można konfigurować tylko na poziomie konta.


Dodawanie użytkowników do grupy

Konta usług Acrobat Sign dla wielu użytkowników mają opcję tworzenia grup. Opcja ta umożliwia administratorowi konta (lub grupy) zmieniać niektóre ustawienia lub strefy czasowe dla poszczególnych grup. Ustawienia mają wpływ na użytkowników w danej grupie, sprawiając, że praca różnych działów lub zespołów przebiega inaczej.

Dodawanie użytkowników do grup to prosty proces, który umożliwia przenoszenie użytkowników zgodnie z potrzebą.

 1. Jeżeli jesteś administratorem konta lub grupy, zaloguj się i przejdź do strony Konto. Kliknij przycisk Grupy, a następnie kliknij nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkownika.

 2. Kliknij opcję Ustawienia grupy.

 3. Kliknij opcję Użytkownicy w grupie.

  • Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu. 
   • Wprowadź adres e-mail i nazwę użytkownika, którego chcesz utworzyć.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać istniejącego użytkownika, kliknij ikonę ludzi w prawym górnym rogu. 

 4. W trakcie przypisywania istniejących użytkowników strona odświeża się, aby wyświetlić Aktywnych użytkowników konta, którzy nie są aktualnie w grupie.

  • Kliknij raz użytkownika, po czym na górze listy pojawi się łącze Wybierz.
  • Kliknij łącze Wybierz lub kliknij dwukrotnie użytkownika, aby oznaczyć go do przeniesienia do grupy.

  Uwaga:

  Jeżeli użytkownik, którego zamierzasz przypisać, nie pojawia się na liście, kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku (trzy linie jedna nad drugą). Następnie wybierz opcję Pokaż wszystkich użytkowników.

 5. Po wybraniu wszystkich żądanych użytkowników kliknij przycisk Przypisz.

   

  Nastąpi powrót na stronę Grupy i wszyscy wybrani użytkownicy będą już w grupie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?