Konta usługi Adobe Sign wykorzystywane przez wielu użytkowników mają dostęp do funkcji Grupa. Grupy umożliwiają konfigurację podzbiorów użytkowników, którzy mają dostęp do różnych dokumentów w bibliotece oraz korzystają z różnych ustawień (np. logo, odbiorcy DW).

Po dodaniu użytkownika do konta, jest on automatycznie umieszczany w grupie domyślnej. Grupa ta jest główną grupą na koncie, a ustawienia skonfigurowane na karcie Konto dotyczą właśnie tej grupy.

Obejrzyj film

Uwaga:

Tylko administrator konta może tworzyć grupy.


Tworzenie grupy

 1. Możesz dodać grupę, logując się jako administrator konta, klikając kartę Konto, a następnie klikając przycisk Grupy.

  Kliknij ikonę plusa w prawym górnym rogu. 

  1_nav_to_groups
 2. W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy, którą chcesz utworzyć.

  Kliknij przycisk Zapisz.

  Group Name Panel
 3. Nowa grupa zostanie dodana do listy na karcie Grupy.

  new_group_on_page


Zmiana nazwy grupy

 1. Jeżeli jesteś administratorem konta lub grupy, zaloguj się i przejdź do strony Konto. Kliknij przycisk Grupy, a następnie kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować

 2. Kliknij opcję Edytuj nazwę grupy

  edit_group_name
 3. Zostanie wyświetlony interfejs wprowadzania nowej nazwy grupy.

  • Wprowadź nową nazwę grupy
  • Kliknij przycisk Zapisz
  edit_name_gump


Zmiana ustawień poziomu grupy

Grupy mają określone ustawienia, które mogą zmienić sposób wykorzystywania usługi Adobe Sign przez użytkowników. Zmian tych może dokonać tylko administrator grupy lub konta.

 1. Administratorzy konta i grup (posiadający uprawnienia) mogą zmieniać ustawienia grupy, logując się i przechodząc do karty: Konto > Grupy

  Po przejściu na stronę Grupy kliknij dwukrotnie nazwę dowolnej grupy, aby otworzyć opcje konfiguracji.

  nav_to_new_group
 2. W ramach opcji konfiguracji zobaczysz po lewej stronie (podobnie jak na poziomie Konto) listę podrzędnych menu ustawień.

  Kliknij dowolną pozycję menu podrzędnego, aby wczytać stronę odpowiednich ustawień.

  Zauważ, że na górze strony znajduje się pole wyboru Nadpisz ustawienia konta dla tej strony

  • Domyślnie wszystkie grupy przyjmują takie same ustawienia jak ustawienia Konta. Zaznaczając to pole wyboru, umożliwiasz zmianę wartości domyślnych dla ustawień dowolnego poziomu grupy, którą konfigurujesz
  enabled_group_levelsettings
 3. Po zakończeniu konfiguracji ustawień kliknij przycisk Zapisz

  save_edits

  Uwaga:

  Nie wszystkie ustawienia można edytować na poziomie grupy. Niektóre można konfigurować tylko na poziomie konta.


Dodawanie użytkowników do grupy

Konta usług Adobe Sign dla wielu użytkowników mają opcję tworzenia grup. Opcja ta umożliwia administratorowi konta (lub grupy) zmieniać niektóre ustawienia lub strefy czasowe dla poszczególnych grup. Ustawienia mają wpływ na użytkowników w danej grupie, sprawiając, że praca różnych działów lub zespołów przebiega inaczej.

Dodawanie użytkowników do grup to prosty proces, który umożliwia przenoszenie użytkowników zgodnie z potrzebą.

 1. Jeżeli jesteś administratorem konta lub grupy, zaloguj się i przejdź do strony Konto. Kliknij przycisk Grupy, a następnie kliknij nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkownika.

 2. Kliknij opcję Ustawienia grupy.

  1_nav_to_groups
 3. Kliknij opcję Użytkownicy w grupie.

  • Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu. 
   • Wprowadź adres e-mail i nazwę użytkownika, którego chcesz utworzyć.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać istniejącego użytkownika, kliknij ikonę ludzi w prawym górnym rogu. 
  2_add_users
 4. W trakcie przypisywania istniejących użytkowników strona odświeża się, aby wyświetlić Aktywnych użytkowników konta, którzy nie są aktualnie w grupie.

  • Kliknij raz użytkownika, po czym na górze listy pojawi się łącze Wybierz
  • Kliknij łącze Wybierz lub kliknij dwukrotnie użytkownika, aby oznaczyć go do przeniesienia do grupy.
  3_select_users_tomovetothenewgroup

  Uwaga:

  Jeżeli użytkownik, którego zamierzasz przypisać, nie pojawia się na liście, kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku (trzy linie jedna nad drugą). Następnie wybierz opcję Pokaż wszystkich użytkowników.

 5. Po wybraniu wszystkich żądanych użytkowników kliknij przycisk Przypisz

  4_assign_users

   

  Nastąpi powrót na stronę Grupy i wszyscy wybrani użytkownicy będą już w grupie.

  5_added_user

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online