Adobe Acrobat Sign — przesyłanie plików do usługi OneDrive

Funkcja przesyłania plików z aplikacji Adobe Acrobat Sign do usługi OneDrive jest dostępna w przypadku usług na poziomach Business i Enterprise. Opcje nadawcy i sygnatariusza umożliwiają administratorowi Acrobat Sign włączenie/wyłączenie opcji na poziomie konta lub grupy.

Omówienie

OneDrive to oferowane przez firmę Microsoft rozwiązanie do udostępniania plików w chmurze, dzięki czemu jest doskonałym źródłem osobistych lub udostępnianych plików dokumentów używanych w umowach Acrobat Sign.

Usługa Acrobat Sign zezwala na powiązanie z usługą OneDrive w dwóch sytuacjach:

  • podczas załączania dokumentu w procesie wysyłania;
  • podczas umożliwiania sygnatariuszom przesyłania własnych obrazów w procesie podpisywania.


Korzystanie

Po włączeniu i wyświetleniu integracji z usługą OneDrive na koncie odpowiednie opcje zostaną wstawione automatycznie do interfejsu użytkownika. Poszczególni użytkownicy konta nie muszą wykonywać żadnych czynności, aby uzyskać dostęp.

Jeśli chodzi o użycie, dostępne są dwa miejsca integracji:

  • podczas procesu tworzenia umowy na stronie Wyślij;
  • podczas procesu podpisywania, gdy sygnatariusz przesyła plik obrazu.


Usługa OneDrive podczas korzystania z funkcji wysyłania

Podczas wysyłania umowy użytkownicy będą widzieć opcję OneDrive w menu wyboru Plik:

 

Przy pierwszym użyciu użytkownicy będą musieli uwierzytelnić się w firmie Microsoft, aby uzyskać dostęp do plików w usłudze OneDrive:

  • uwierzytelnianie na koncie OneDrive;
  • po wyświetleniu monitu należy kliknąć przycisk Tak, aby umożliwić aplikacji dostęp do informacji.

Microsoft OAuth

Uwaga:

Po pierwszym uwierzytelnieniu i zaakceptowaniu prośby o dostęp nie będzie już konieczne ponowne uwierzytelnianie.

 

Po zakończeniu procesu uwierzytelniania zostanie przedstawiona struktura plików w usłudze OneDrive, umożliwiając załączenie jednego lub większej liczby plików.

 

Wszystkie wybrane pliki zostaną automatycznie wysłane do umowy Acrobat Sign.


Usługa OneDrive podczas korzystania z funkcji podpisywania

Kiedy sygnatariusz będzie musiał przesłać plik obrazu, dostępna będzie opcja przesłania z usługi OneDrive.

Po kliknięciu pola Obraz zostaną wyświetlone opcje, przy użyciu których można pobrać plik źródłowy:

 

Sygnatariusz musi uwierzytelnić się na swoim koncie Microsoft i przyznać dostęp do plików.

Microsoft OAuth

 

Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlona struktura plików i sygnatariusz będzie mógł wybrać dowolny plik obrazu.

 

Obraz zostanie zaimportowany do formularza:


Opcje konfiguracji

Opcja użycia usługi OneDrive może być włączona lub wyłączona. W usłudze Acrobat Sign nie ma żadnych opcji konfiguracji poza dostępem do usługi OneDrive.


Włączanie i wyłączanie

Klienci usługi na poziomie Business i Enterprise mogą skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta, aby w interfejsie administratora uzyskać dostęp do opcji usługi OneDrive.

Gdy integracja jest widoczna, funkcja OneDrive może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta Acrobat Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

Elementy sterujące do włączania/wyłączania usługi można znaleźć, wybierając kolejno opcje: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

 

Ustawienia nadawcy znajdują się w pobliżu górnej części strony w sekcji Załączanie dokumentów:

 

Opcje przesyłania dla nadawcy znajdują się na dole strony w sekcji Opcje przesyłania na stronie E-sign:


Kwestie, o których należy pamiętać...

OneDrive to usługa odrębna od Acrobat Sign. Jest ona udostępniana i obsługiwana przez firmę Microsoft.

Licencja usługi Acrobat Sign nie obejmuje licencji usługi OneDrive.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online