Konfigurowanie i zarządzanie podpisami

Usługa Adobe Acrobat Sign umożliwia wybranie jednej z kilku metod wyświetlania podpisu po zastosowaniu go w dokumencie.

 • Jeśli wolisz użyć domyślnej czcionki podpisu Acrobat Sign, nie musisz wstępnie definiować pliku podpisu.
 • Możesz narysować swój podpis za pomocą myszy lub rysika
 • Możesz przesłać obraz podpisu w formacie: .bmp, .png, .gif lub .jpg

Tworzenie nowego podpisu

 1. Aby utworzyć nowy podpis, najedź myszą na swoje imię w prawym górnym rogu okna

  • Wybierz opcję Mój profil
 2. Kliknij przycisk Utwórz

  Przejdź do sekcji Mój podpis

 3. Zostanie wyświetlony panel umożliwiający wprowadzenie podpisu. Istnieją dwie opcje:

  • Rysuj – w celu fizycznego narysowania podpisu w przestrzeni podpisu należy użyć palca lub rysika.
   • Jeśli korzystasz z urządzenia, które nie obsługuj dotyku (na przykład z komputera stacjonarnego), możesz wybrać opcję Mobilny, która wyświetli monit o wpisanie numeru telefonu urządzenia dotykowego.  Na podany numer zostanie wysłane łącze, które umożliwi narysowanie podpisu i zaimportowanie go do profilu użytkownika
  • Obraz – umożliwia przesłanie obrazu swojego podpisu.  Użytkownik zostanie poproszony o wybranie pliku z lokalnego systemu

 4. Po wybraniu podpisu kliknij przycisk Zastosuj

  Widok panelu Podpis z podświetloną opcją Rysuj

  Uwaga:

  Podpis w postaci Obrazu będzie miał rozmiar dostosowany do pola podpisu w każdym dokumencie.

  • Minimalny zalecany rozmiar obrazu to 60 pikseli wysokości oraz 600 pikseli szerokości.
  • Obsługiwane formaty: PNG, JPG, GIF, BMP.
 5. Wykonaj ten sam proces, aby zapisać inicjały


Zastępowanie podpisu

 1. Najedź myszą na swoje imię w prawym górnym rogu okna

  • Wybierz opcję Mój profil
 2. Kliknij opcję Wyczyść, aby usunąć istniejący plik podpisu

  Wyczyść podpis

 3. Utwórz swój nowy podpis zgodnie z powyższym procesem

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?