Przechwytywanie podpisu za pomocą urządzenia przenośnego

Funkcja „Przechwytywanie podpisów między urządzeniami” jest dostępna w przypadku usług na poziomie Individual, Team, Business i Enterprise.


Omówienie

Usługa Adobe Acrobat Sign umożliwia sygnatariuszom narysowanie lub zrobienie zdjęcia podpisu i przesłanie go do panelu podpisu.

Zrobienie zdjęcia podpisu lub jego narysowanie jest znacznie łatwiejsze na urządzeniu mobilnym. Chcemy ułatwić sygnatariuszom wykonanie zadania podczas przeprowadzania procesu składania podpisu na komputerach stacjonarnych lub laptopach.

Funkcja przechwytywania podpisów między urządzeniami umożliwia sygnatariuszowi pracującemu na komputerze stacjonarnym lub laptopie wysłanie na urządzenie przenośne wiadomości SMS z łączem do utworzenia podpisu, przechwycenie podpisu, a następnie przesłanie go z powrotem do umowy na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Uwaga:

Opcja przechwytywania podpisu na urządzeniu mobilnym nie będzie dostępna, jeśli umowa jest skonfigurowana wyłącznie dla podpisu wykorzystującego czcionkę lub jeśli umowa jest już wyświetlana na urządzeniu mobilnym.


Korzystanie

Sygnatariusze, którzy wyświetlają umowę na komputerze stacjonarnym lub laptopie, zobaczą opcję Urządzenie mobilne, gdy otworzą panel podpisu.

 

Usługa Acrobat Sign wysyła wiadomość SMS z łączem na podany numer telefonu, a sygnatariusz ma 5 minut, aby skorzystać z niego i przechwycić swój podpis (łącze podpisywania można w dowolnej chwili wysłać ponownie z poziomu umowy).

 

Kliknięcie łącza powoduje otwarcie wyłącznie panelu podpisu (a nie pełnej umowy) w przeglądarce telefonu. Panel podpisu zapewnia sygnatariuszowi dwie opcje:

  • Karta Rysuj umożliwia sygnatariuszowi narysowanie podpisu palcem lub rysikiem.
Przykład panelu podpisu do rysowanego podpisu

 

  • Karta Obraz umożliwia sygnatariuszowi przesłanie obrazu z galerii telefonu.
Przykład panelu podpisu do wstawiania obrazu podpisu

Gdy sygnatariusz jest zadowolony z podpisu, może kliknąć przycisk Gotowe, aby przekazać go z powrotem do umowy otwartej na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje przesłanie podpisu z powrotem do umowy na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Przykład podpisu

Uwaga:

Sygnatariusze z aktywnym kontem Acrobat Sign (na dowolnym poziomie, także bezpłatnym) będą mieli możliwość zapisania podpisu.

Umożliwia to sygnatariuszom pominięcie procesu przechwytywania w przypadku kolejnych umów i po prostu zastosowanie kopii zapisanego podpisu.


Logowanie do raportu kontroli

Dziennik kontrolny wyraźnie wskazuje, że podpis został przechwycony przez urządzenie przenośne i wyświetla cztery ostatnie cyfry urządzenia, które przekazało podpis.

Przykład dziennika kontrolnego


Opcje do skonfigurowania

Funkcja przechwytywania podpisów między urządzeniami jest domyślnie dostępna dla dowolnego konta, które umożliwia sygnatariuszom rysowanie lub przesyłanie obrazu podpisu. Dalsza konfiguracja nie jest potrzebna.


Włączanie/wyłączanie

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Zezwalaj odbiorcom na podpisywanie i umieszczanie inicjałów przy użyciu:.

Funkcja przechwytywania podpisów między urządzeniami jest dostępna jako część dozwolonego rodzaju podpisu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?