Dostawcy niestandardowych znaczników czasowych Adobe Acrobat Sign

Klienci korzystający z podpisów cyfrowych mogą skonfigurować własną usługę znacznika czasowego w miejsce domyślnej usługi.

Opis funkcji

Znaczniki czasowe są istotnym składnikiem standardu PAdES oraz eIDAS odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Standardy te wymagają, aby podpisy cyfrowe określały zarówno tożsamość, jak i czas złożenia podpisu oraz osadzały je w dokumencie w momencie jego składania. Znacznik czasowy działa jak mechanizm blokujący zarówno dla tożsamości sygnatariusza, jak i samego dokumentu.  Tożsamość można określić na wiele sposobów (certyfikat, logowanie, identyfikator...), ale znacznik czasowy musi być dostarczony przez zaufany autoryzowany urząd znacznika czasu (ang. TSA).  TSA to firmy komercyjne, które świadczą usługi na rzecz klientów, takich jak Adobe, za pośrednictwem infrastruktury PKI.  Adobe konfiguruje znaczniki czasowe na poziomie aplikacji, konta współdzielonego i konta. 

Firma Adobe udostępnia TSA dla wszystkich transakcji, ale niektóre firmy mogą już mieć swojego TSA i chcieć korzystać z tego dostawcy zamiast z usług firmy Adobe.  Ta funkcja umożliwia kontu skonfigurowanie własnego licencjonowanego TSA do użytku w elektronicznie podpisanych dokumentach.

Znacznik czasowy gwarantuje długotrwałą ważność podpisanego dokumentu poprzez zablokowanie podpisu oraz samego dokumentu.  Właściwie zapewnia blokadę blokady.  Zapewnia on zgodność podpisu cyfrowego, ponieważ osobiste certyfikaty podpisywania mogą wygasnąć, podczas gdy ważność znacznika czasowego można odnowić bez zmiany ważności podpisu.  Długotrwała ważność znacznika czasowego zapewnia ważność certyfikatu w chwili zastosowania i wydłuża ważność podpisanej umowy poza zakres czasowy certyfikatu sygnatariusza.

Jak wspomniano wcześniej, Adobe zapewnia wszystkim klientom z regionu EMEA czas zgodny ze standardem eIDAS w instancji EU1. Funkcja dostosowywanego znacznika czasowego umożliwia klientom zastąpienie domyślnego dostawcy znaczników czasowych jednym z wybranych.

Poniżej znajduje się lista wstępnie zatwierdzonych dostawców. Dostawcy, których nie ma na liście, muszą zostać zatwierdzeni przez dział techniczny Acrobat Sign, zanim będzie można ich używać z usługą Adobe Acrobat Sign.

Uwaga:

Korzystanie z zewnętrznych dostawców znaczników czasowych jest rozwiązaniem płatnym. Adobe nie ponosi kosztów używania alternatywnych znaczników czasowych w miejsce autoryzowanego znacznika stosowanego w każdej transakcji.  

Korzystanie

Znaczniki czasowe są stosowane automatycznie, gdy do umowy jest dołączony podpis cyfrowy.

Po skonfigurowaniu tej usługi dla konta nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności.

Zatwierdzeni dostawcy znaczników czasowych

Poniżej znajduje się lista wstępnie zakwalifikowanych dostawców znaczników czasowych:

 • Adobe Qualified Timestamp
 • DigiCert Timestamp for Adobe
 • GlobalSign Timestamp AATL
 • InfoCert Qualified TSA
 • Intesi Group
 • Namirial Qualified TSA
 • Notarius Timestamp AATL
 • QuoVadis Europe (audyt w ramach eIDAS)
 • QuoVadis Switzerland (audyt w ramach ZertES)
 • Seiko Timestamp Service
 • Trans Sped Qualified TSA

Włączanie/wyłączanie

Jeśli chcesz włączyć jednego ze wstępnie zakwalifikowanych dostawców dla swojego konta, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Acrobat Sign i przekaż informację, którego dostawcę wybierasz.

Skonfigurowanie dostawcy niestandardowych znaczników czasowych, który nie znajduje się na liście wstępnie kwalifikowanych dostawców, może potrwać kilka dni, co wynika z faktu, że pracownik techniczny musi sprawdzić, czy dwie usługi mogą ze sobą współpracować.

Aby rozpocząć ten proces, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta lub działem pomocy technicznej Acrobat Sign i podaj następujące informacje:

 • Nazwa dostawcy usług
 • Adres URL punktu końcowego usługi

Po skonfigurowaniu przez dział pomocy technicznej punktu końcowego dla konta strona Ustawienia znacznika czasowego stanie się dostępna w menu Ustawienia konta.

NAv

Adres URL serwera jest dostępny tylko w dziale technicznym Acrobat Sign, dlatego jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczna jest zmiana dostawcy usług, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Acrobat Sign.

Aby uwierzytelnić się w usłudze, kliknij przycisk Dodaj.

Nakładka Konfiguracja logowania w ramach znacznika czasowego umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła dla dostawcy znaczników czasowych, którego używasz.

Po wprowadzeniu poświadczeń kliknij przycisk Zapisz.

Nastąpi powrót do strony Ustawienia znacznika czasowego, na której będą widoczne poświadczenia.

 • Hasło jest ukryte.
znacznika czasowego

Zaznacz pole wyboru Włącz następującą usługę znacznika czasowego, aby włączyć nową usługę znacznika czasowego. Wszystkie podpisy cyfrowe złożone po włączeniu tego ustawienia będą korzystać z nowej usługi.

Jeśli usuniesz zaznaczenie opcji Włącz następującą usługę znacznika czasowego zostanie zastosowana domyślna usługa Acrobat Sign.

 • Poświadczenia użytkownika są zachowywane, więc ponowne włączenie usługi nie wymaga ponownego uwierzytelniania.

 

Zmiana poświadczeń

Jeśli chcesz zmienić poświadczenia konfiguracji, kliknij przycisk Edytuj, a nakładka Konfiguracja logowania w ramach znacznika czasowego wyświetli monit o wprowadzenie nowych poświadczeń.

 

Usuwanie poświadczeń

Aby usunąć poświadczenia, kliknij przycisk Usuń.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia poświadczeń.

Kliknij opcję Tak, a poświadczenia zostaną usunięte z systemu.

Testowanie konfiguracji

Po skonfigurowaniu usługi znacznika czasowego kliknij 

 

Powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji.

Jeśli wystąpią błędy lub znacznik czasowy w umowie będzie niepoprawny, sprawdź ustawienia lub skontaktuj się z pomocą techniczną. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?