Szablon biblioteki jest szablonem umieszczonych pól, który nadaje się do wielokrotnego użytku. Szablony zapisywane są jako szablony pola formularza lub dokumenty w bibliotece. Autor szablonu biblioteki może ustawić poziom uprawnień, aby określić, kto może używać szablonów i przesyłać je.


Rozpoczynanie transakcji z szablonu na stronie Zarządzaj

Na karcie Zarządzaj można rozpocząć transakcję przy użyciu szablonu, wybierając go i klikając łącze Użyj szablonu, znajdujące się wśród opcji po prawej stronie.

use_template


Dołączanie szablonu podczas procesu wysyłania

Aby użyć dokumentu z biblioteki, kliknij łącze Dodaj pliki, a następnie kliknij łącze Dokumenty w bibliotece.

Dołączenie dokumentu z biblioteki do umowy

Następnie możesz zaznaczyć pola obok dokumentów, które chcesz załączyć, a następnie kliknąć niebieski przycisk Załącz. Wybrany dokument i jego pola zostaną dodane do transakcji w celu ich późniejszego wysłania.


Szablony pól formularza

  1. Kliknij kartę Wyślij, dodaj adresy e-mail odbiorców i nazwę transakcji, dodaj wiadomość, a następnie prześlij lub załącz dokumenty, które chcesz wysłać.
  2. Wybierz pole oznaczone etykietą Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
  3. Kliknij niebieski przycisk Dalej.
Włączona opcja podglądu

Zostanie otwarty ekran edycji umożliwiający przeciąganie i upuszczenie elementów, dzięki czemu można umieścić różne pola w dokumencie lub zastosować te z zapisanego wcześniej szablonu pola formularza.

Aby użyć Szablonu pola formularza, kliknij ikonę pola i strony w lewym górnym rogu ekranu.

Opcja Szablon na stronie tworzenia

Wybierz szablon pola formularza do zastosowania oraz stronę, od której rozpocznie się stosowanie formularza.

Po dostosowaniu pól lub umieszczeniu ich w dokumencie kliknij niebieski przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu, aby wysłać dokument z umieszczonymi polami.

Uwaga:

W jednym dokumencie możliwe jest użycie wielu szablonów pola formularza. Wystarczy dla każdego szablonu powtórzyć kroki stosowania szablonu pola formularza, a wszystkie pola zostaną wyświetlone w dokumencie.

Uwaga: należy uważać, aby pola nie nakładały się na siebie w przypadku zastosowania kilku szablonów pola formularza.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online