Szablon biblioteki jest szablonem umieszczonych pól, który nadaje się do wielokrotnego użytku. Szablony zapisywane są jako szablony pola formularza lub dokumenty w bibliotece. Autor szablonu biblioteki może ustawić poziom uprawnień, aby określić, kto może używać szablonów i przesyłać je.


Rozpoczynanie transakcji z szablonu na stronie Zarządzaj

Na karcie Zarządzaj można rozpocząć transakcję przy użyciu szablonu, wybierając go i klikając łącze Użyj szablonu, znajdujące się wśród opcji po prawej stronie.

Użyj szablonu ze strony Zarządzaj


Dołączanie szablonu ze strony głównej

Na stronie głównej dostępna jest opcja Zacznij od biblioteki.

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie selektora plików, który umożliwia użytkownikowi wybranie szablonu lub obiegu pracy w celu rozpoczęcia procesu wysyłania.

Na karcie Ostatnio używane widoczne są 20 ostatnio używane szablony (według ostatniego użycia, od góry).

Po wybraniu szablonu (lub obiegu pracy) i kliknięciu przycisku Rozpocznij użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Wyślij z dołączonym szablonem.

Dołącz ze strony głównej


Dołączanie szablonu podczas procesu wysyłania

Aby użyć dokumentu z biblioteki, kliknij łącze Dodaj pliki, a następnie kliknij łącze Dokumenty w bibliotece.

Dołączenie dokumentu z biblioteki do umowy

Następnie możesz zaznaczyć pola obok dokumentów, które chcesz załączyć, a następnie kliknąć niebieski przycisk Załącz. Wybrany dokument i jego pola zostaną dodane do transakcji w celu ich późniejszego wysłania.


Szablony pól formularza

  1. Kliknij kartę Wyślij, dodaj adresy e-mail odbiorców i nazwę transakcji, dodaj wiadomość, a następnie prześlij lub załącz dokumenty, które chcesz wysłać.
  2. Wybierz pole oznaczone etykietą Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
  3. Kliknij niebieski przycisk Dalej.
Włączona opcja podglądu

Zostanie otwarty ekran edycji umożliwiający przeciąganie i upuszczenie elementów, dzięki czemu można umieścić różne pola w dokumencie lub zastosować te z zapisanego wcześniej szablonu pola formularza.

Aby użyć Szablonu pola formularza, kliknij ikonę pola i strony w lewym górnym rogu ekranu.

Opcja Szablon na stronie tworzenia

Wybierz szablon pola formularza do zastosowania oraz stronę, od której rozpocznie się stosowanie formularza.

Po dostosowaniu pól lub umieszczeniu ich w dokumencie kliknij niebieski przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu, aby wysłać dokument z umieszczonymi polami.

Uwaga:

W jednym dokumencie możliwe jest użycie wielu szablonów pola formularza. Wystarczy dla każdego szablonu powtórzyć kroki stosowania szablonu pola formularza, a wszystkie pola zostaną wyświetlone w dokumencie.

Uwaga: należy uważać, aby pola nie nakładały się na siebie w przypadku zastosowania kilku szablonów pola formularza.