Stosowanie szablonu pola formularza w dokumencie

Szablony pól formularza to nadające się do wielokrotnego użytku warstwy pól, które można zastosować do dowolnego dokumentu. Szablony są idealnym rozwiązaniem w przypadku posiadania kilku dokumentów o takim samym układzie pól lub gdy dokument może zostać wysłany na kilka różnych sposobów.

Podobnie jak dokumenty w bibliotece, szablony pól formularza można edytować i udostępniać grupom lub wszystkim użytkownikom konta.

 1. Skonfiguruj transakcję:

  • Podaj adres e-mail przynajmniej jednego odbiorcy
  • Załącz dokument
  • Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  send_page
 2. W środowisku tworzenia z opcją przeciągania i upuszczania kliknij przycisk rozwijanej listy Szablony pola, znajdujący się w lewym górnym rogu.

 3. Wybierz Szablon pola formularza z listy rozwijanej Wybierz szablon pola formularza.

  select_template
 4. W razie potrzeby przejdź na stronę, od której ma się rozpocząć nanoszenie szablonu.

  3_set_template_page
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby wstawić szablony pól formularza

  4_click_apply