Adobe Sign to aplikacja rozproszona, która obejmuje wiele środowisk całym świecie.  

Każde środowisko jest ściśle zintegrowane z innymi, co zapewnia płynne przeprowadzanie transakcji między nadawcami i odbiorcami, niezależnie od wykorzystywanego środowiska.

Czasem należy jednak wiedzieć, które środowisko zawiera Twoje konto. Na przykład w trakcie konserwacji lub aktualizacji.

Aby sprawdzić, które środowisko zawiera Twoje konto, zaloguj się do usługi Adobe Sign i sprawdź adres URL.  

Identyfikator środowiska znajduje się w adresie URL tuż przed częścią echosign.com (lub adobesign.com).

Adres URL usługi Adobe Sign z podświetloną instancją