Identyfikacja środowiska Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign to aplikacja rozproszona, która obejmuje wiele środowisk całym świecie.  

Każde środowisko jest ściśle zintegrowane z innymi, co zapewnia płynne przeprowadzanie transakcji między nadawcami i odbiorcami, niezależnie od wykorzystywanego środowiska.

Czasem należy jednak wiedzieć, które środowisko zawiera Twoje konto. Na przykład podczas okresów konserwacji/uaktualniania oraz stopniowego wdrażania.

Aby sprawdzić, które środowisko zawiera Twoje konto, zaloguj się do usługi Acrobat Sign i sprawdź adres URL.  

Identyfikator środowiska znajduje się w adresie URL przed elementem adobesign.com (lub echosign.com, jeśli jeszcze nie zaktualizowano konta).

Adres URL usługi Adobe Sign z podświetloną instancją

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto