Adobe Sign dla Salesforce: przyznawanie dostępu dla dodatkowych użytkowników/do dodatkowych profili

Możliwe, że instalacja programu Adobe Sign dla Salesforce nie została wykonana dla wszystkich użytkowników, ale tylko dla administratorów lub dla określonych profili. W takim przypadku konieczne może być rozszerzenie dostępu na dodatkowych użytkowników Salesforce po instalacji.

Przyznawanie dostępu użytkownikom (v19+)

Pakiet Adobe Sign dla Salesforce jest wyposażony w cztery zestawy uprawnień, które udostępniają użytkownikom wszystkie uprawnienia do obiektów i pól, które są potrzebne do korzystania z systemu.

Zestawy uprawnień można znaleźć, przechodząc do pozycji Ustawienia > Administracja > Użytkownicy > Zestawy uprawnień.

Te cztery opcje (kolejność według priorytetu w systemie) to:

 • Użytkownik Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-nadawcy w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
 • Użytkownik społeczności Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika społeczności Adobe Sign dla Salesforce
  • Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony
 • Administrator Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-administratora w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp do wszystkich składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
 • Integrator Adobe Sign — wszystkie wymagane uprawnienia dla użytkownika-integratora w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp administratora oraz dostęp do wszystkich danych organizacji.

Aby zastosować zestaw uprawnień dla użytkownika:

 • Przejdź do pozycji Ustawienia > Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy.
 • Kliknij łącze nazwy użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp.

 

Otworzy się strona Konfiguracja użytkowników.

 • Najedź myszą na łącze Przypisania zestawu uprawnień i kliknij przycisk Edytuj przypisania.

 • Wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zastosować dla użytkownika.
 • Kliknij opcję Dodaj, aby przenieść opcję ze strony Dostępne na stronę Aktywne.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Przyznawanie dostępu do profili i użytkowników (v18 lub starsza)

Salesforce ma dwa interfejsy profilu:

 • Ulepszony interfejs użytkownika profilu
 • Oryginalny interfejs użytkownika profilu

Patrz Omówienie profili na stronie pomocy Salesforce.com, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli ulepszony interfejs użytkownika profilu jest włączony, postępuj zgodnie z instrukcjami Edytowanie profili z wykorzystaniem ulepszonego interfejsu użytkownika profilu w tym dokumencie. Jeśli nie jest on włączony, postępuj zgodnie z instrukcjami Edytowanie profili z wykorzystaniem oryginalnego interfejsu użytkownika profilu.

Uwaga:

Nie możesz edytować wszystkich ustawień dla standardowych profili. Konieczne może być sklonowanie standardowego profilu w celu utworzenia niestandardowego profilu, a następnie edycja niestandardowego profilu.

Ta sekcja opisuje proces przyznawania dodatkowego dostępu z wykorzystaniem oryginalnego interfejsu użytkownika profilu (aby uzyskać więcej informacji, patrz Edytowanie profili w oryginalnym interfejsie profilu).

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Administruj > Zarządzaj użytkownikami > Profile.

 2. Na stronie profili kliknij przycisk Edytuj dla wybranego profilu.

 3. W sekcji Niestandardowe ustawienia aplikacji na stronie Edycja profilu kliknij, aby zaznaczyć pozycję Adobe Sign jako „Widoczna”.

  NIE zapisuj. Wszystkie zmiany zapiszesz w kroku 6 poniżej.

 4. Skonfiguruj odpowiednio niestandardowe ustawienia kart dla wszystkich kart wymienionych w tabeli Karty Adobe Sign, wykonując następujące czynności:

  A. Przewiń do sekcji Ustawienia kart na stronie Edycja profilu i znajdź sekcję Niestandardowe ustawienia kart.

  b. Wybierz odpowiednią opcję ustawienia kart (Karta ukryta, Domyślnie wyłączona lub Domyślnie włączona) dla każdej karty.

  NIE zapisuj. Wszystkie zmiany zapiszesz w kroku 6 poniżej.

 5. Przyznaj niestandardowe uprawnienia do obiektów oraz niestandardowe uprawnienia zabezpieczeń na poziomie pola zgodnie z wymaganiami dla wszystkich obiektów wymienionych w tabeli Obiekty Adobe Sign, wykonując następujące czynności:

  a. Przewiń do części Niestandardowe uprawnienia do obiektów na stronie Edycja profilu.

  b. Włącz niestandardowe uprawnienia do obiektów (Czytaj, Utwórz, Edytuj, Usuń, Wyświetl wszystkie, Modyfikuj wszystkie) zgodnie z wymaganiami.

  Uwaga:

  Włączenie wszystkich niestandardowych uprawnień do obiektów stanowi najwyższy możliwy do przyznania poziom dostępu. W niektórych przypadkach możesz zdecydować, aby nie przyznawać dostępu do wszystkich obiektów w zależności od tego, które funkcje są używane.

 6. Przewiń na górę strony Edycja profilu i kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać ustawienia karty, niestandardowe ustawienia aplikacji oraz niestandardowe uprawnienia do obiektów.

  Nastąpi przekierowanie na stronę Profile.

 7. Na stronie Profile kliknij łącze w kolumnie „Nazwa profilu”, aby wybrać profil, który chcesz edytować.

 8. Na stronie Profil ustaw niestandardowe zabezpieczenia na poziomie pola dla obiektów Adobe Sign, wykonując następujące czynności:

  a. Przewiń do sekcji Niestandardowe zabezpieczenia na poziomie pola pod pozycją Zabezpieczenia na poziomie pola.

  b. Kliknij łącze Wyświetl dla pierwszego obiektu.

  c. W części Zabezpieczenia na poziomie pola kliknij przycisk Edytuj.

  d. Włącz uprawnienia na poziomie pola zgodnie z wymaganiami (Dostęp do odczytu, Dostęp do edycji lub obie opcje).

  e. Kliknij przycisk Wróć do profilu.

  Powtórz te kroki dla pozostałych obiektów.

  Uwaga:

  Niektóre uprawnienia są domyślnie włączone, w związku z czym pól zawierających wartości wygenerowane przez system, jak np. Utworzony przez i Ostatnio modyfikowany przez, nie można aktualizować.

 9. Włącz dostęp do klasy Apex, wykonując następujące czynności:

  a. Kliknij łącze Włączony dostęp do klasy Apex w górnej części strony Profile, aby przejść do tej sekcji.

  b. Kliknij przycisk Edytuj.

  c. Wybierz wszystkie klasy powiązane z EchoSign wymienione w części Dostępne klasy Apex. Wszystkie te klasy zaczynają się od tekstu: echosign_dev1.

  d. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do listy Włączone klasy Apex.

  e. Kliknij przycisk Zapisz.

 10. Włącz dostęp do strony Visualforce, wykonując następujące czynności:

  a. Kliknij łącze Włączony dostęp do strony Visualforce w górnej części strony Profile, aby przejść do tej sekcji.

  b. Kliknij przycisk Edytuj.

  c. Wybierz wszystkie klasy powiązane z EchoSign wymienione w części Dostępne strony Visualforce. Wszystkie nazwy tych stron zaczynają się od tekstu: echosign_dev1.

  d. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do listy „Włączone strony Visualforce”.

  e. Kliknij przycisk Zapisz.

Ta sekcja opisuje proces przyznawania dodatkowego dostępu z wykorzystaniem ulepszonego interfejsu użytkownika profilu. W zależności od instalacji wykonanie wszystkich kroków może nie być konieczne.

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Administruj > Zarządzaj użytkownikami > Profile.

 2. Na stronie Profile kliknij łącze w kolumnie „Nazwa profilu”, aby wybrać profil, który chcesz edytować.

  Pojawi się strona Profil.

 3. Ustaw Adobe Sign jako widoczną aplikację, wykonując następujące czynności:

  a. W sekcji Aplikacje na górze strony Profile kliknij łącze Przypisane aplikacje.

  b. W części Przypisane aplikacje kliknij przycisk Edytuj.

  c. Zaznacz pole, aby oznaczyć Adobe Sign jako „Widoczna”.

  d. Kliknij przycisk Zapisz i wróć do przeglądu profilu.

 4. Skonfiguruj odpowiednio ustawienia dla wszystkich kart wymienionych w tabeli Karty Adobe Sign, wykonując następujące czynności:

  a. W sekcji Aplikacje na górze strony Profil kliknij łącze Ustawienia obiektów.

  b. W części Ustawienia wszystkich obiektów wyszukaj kartę po nazwie lub przewiń stronę, aby ją znaleźć, a następnie kliknij łącze Nazwa obiektu.

  c. Kliknij przycisk Edytuj.

  d. Wybierz odpowiednią opcję ustawienia karty (Karta ukryta, Domyślnie wyłączona lub Domyślnie włączona).

  e. Kliknij przycisk Zapisz.

   

  f. Powtórz te kroki dla pozostałych kart.

 5. Przyznaj uprawnienia do obiektów oraz uprawnienia do pól zgodnie z wymaganiami dla wszystkich obiektów wymienionych w tabeli Obiekty Adobe Sign, wykonując następujące czynności:

  Uwaga:

  Przyznanie wszystkich uprawnień do obiektów i pól stanowi najwyższy poziom dostępu. W niektórych przypadkach możesz zdecydować, aby nie przyznawać dostępu do wszystkich obiektów i pól w zależności od tego, które funkcje są używane.

  a. Przejdź do ustawień obiektu (patrz krok 4-a powyżej).

  b. W części Ustawienia wszystkich obiektów wyszukaj kartę po nazwie lub przewiń stronę, aby ją znaleźć, a następnie kliknij łącze Nazwa obiektu.

  c. Kliknij przycisk Edytuj.

  d. Włącz Uprawnienia do obiektu (Czytaj, Utwórz, Edytuj, Usuń, Wyświetl wszystkie, Modyfikuj wszystkie) zgodnie z wymaganiami.

  e. Przewiń do części Uprawnienia do pól.

  f. Włącz uprawnienia do pól (Dostęp do odczytu oraz Dostęp do edycji) zgodnie z wymaganiami.

  Uwaga:

  Niektóre uprawnienia są domyślnie włączone, w związku z czym pól zawierających wartości wygenerowane przez system, jak np. Utworzony przez i Ostatnio modyfikowany przez, nie można aktualizować.

  g. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać uprawnienia do obiektu i pól.

  Powtórz te kroki dla pozostałych obiektów.

 6. Włącz dostęp do klasy Apex, wykonując następujące czynności:

  a. Z menu rozwijanego Ustawienia obiektu (na stronie Profil) wybierz opcję Dostęp do klasy Apex.

  b. W części Dostęp do klasy Apex kliknij przycisk Edytuj.

  c. Dodaj wszystkie klasy powiązane z EchoSign do listy Włączone klasy Apex. Te klasy zaczynają się od tekstu: echosign_dev1.

  d. Kliknij przycisk Zapisz

 7. Włącz dostęp do strony Visualforce, wykonując następujące czynności (patrz także Praca z dostępem do strony Visualforce w ulepszonym interfejsie użytkownika profilu):

  a. Z menu rozwijanego Dostęp do klasy Apex wybierz Dostęp do strony Visualforce.

  b. W sekcji Dostęp do strony Visualforce kliknij przycisk Edytuj.

  c. Dodaj wszystkie strony powiązane z EchoSign do listy Włączone strony Visualforce. Te strony zaczynają się od tekstu: echosign_dev1.

  d. Kliknij przycisk Zapisz.

Załącznik: obiekty i karty Adobe Sign

Karty Adobe Sign

Karty Adobe Sign

Umowy

Mapowania danych

Mapowania do grup

Szablony umowy

Menedżer Adobe Sign

Zarządzaj umowami

Umowy w partiach

Administrator Adobe Sign

Mapowania scalające

Rodzaje umów    

Obiekty Adobe Sign

Obiekty Adobe Sign

Dodaj załączniki

Mapowania plików

Mapuj dane w polach umowy

Dodaj szablony pól formularza

Importy pola formularza

Mapowania scalające

Dodaj odbiorców

Mapowanie podrzędnych pól formularza

Muteksy

Umowy

Wpis mapowania podrzędnych pól formularza

Mapowania obiektów

Zdarzenia umowy

Mapowania pól formularza

Odbiorcy

Szablony umowy

Wpisy mapowania pól formularza

Podpisana umowa

Mapowania danych

Mapowania do grup

Wyzwalacze

Mapowania pól

Szablony biblioteki

Wyniki synchronizacji użytkownika

Rodzaj umowy    
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto