Wysyłanie do podpisania za pomocą aplikacji iOS

Użyj aplikacji Adobe Acrobat Sign dla systemu iOS, aby wysłać umowę do podpisania.

Wysyłanie dokumentu do podpisania

 1. Zaloguj się w usłudze Adobe Acrobat Sign.

 2. Dotknij przycisku Wyślij do podpisania.

 3. Dotknij przycisku Dodaj dokument.

 4. Dodaj jeden lub więcej dokumentów.

 5. Dotknij przycisku Gotowe.

 6. Dotknij przycisku Odbiorcy.

 7. Wprowadź jeden lub kilka adresów e-mail lub dotknij ikony przeglądania, aby zaznaczyć osoby z listy kontaktów.

 8. Przesuń przełącznik Finalizuj w kolejności, aby go wyłączyć, jeśli nie wymagasz podpisywania dokumentu w kolejności określonej na liście odbiorców.

 9. Jeśli chcesz ustawić rolę sygnatariusza lub mechanizm uwierzytelniania, dotknij ikony sygnatariusza. 

 10. Określ rolę sygnatariusza. Dla sygnatariusza lub osoby zatwierdzającej można wybrać rolę osoby delegującej (lub „przedstawiciela”).

 11. Jeśli chcesz zmienić domyślną metodę weryfikacji tożsamości, wybierz hasło, uwierzytelnianie telefoniczne lub uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA). 

 12. Dotknij przycisku Gotowe.

 13. Jeśli chcesz dostosować wiadomość e-mail, dotknij przycisku Wiadomość.

 14. Edytuj pola Nazwa dokumentu lub Wiadomość wedle potrzeby.

 15. Dotknij przycisku Gotowe.

 16. Dotknij przycisku Opcje, aby ustawić hasło, zmienić język lub edytować pola formularza.

  • Dotknij pola wyboru Ustaw hasło, aby zabezpieczyć dokument hasłem. Wprowadź hasło dwukrotnie.
  • Zmień język, dotykając rozwijanej listy Język i wybierając nowy język.
  • Zaznacz pole wyboru Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza, aby edytować pola formularza. 
 17. Dotknij przycisku Gotowe.

 18. Dotknij ikony Wyślij do podpisania.

 19. Jeśli chcesz dodać lub edytować pola, zmień dokument zgodnie z potrzebą po jego ponownym wczytaniu. 

 20. Dotknij ponownie ikony Wyślij do podpisania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?