Klikalne łącza w polach wiadomości

Omówienie

Nadawcy często używają pól wiadomości umowy, aby przekazać odbiorcom podstawowe instrukcje i wsparcie w postaci adresów URL do dodatkowej zawartości i adresów e-mail do kontaktów wsparcia.

Usługa Adobe Acrobat Sign zarządza zawartością pola wiadomości w formie adresu URL lub adresu e-mail w różny sposób w zależności od poziomu usługi, na którym utworzono umowę.

 • Na poziomach Individual i Small Business usługi pomijają tworzenie łączy w wiadomościach nadawcy we wszystkich szablonach wiadomości e-mail. Wyświetlany jest tylko zwykły tekst.
 • Na poziomach Enterprise i Business usługi umożliwiają przeglądarce odbiorcy przekształcenie tekstu wiadomości nadawcy w aktywne łącza we wszystkich szablonach wiadomości e-mail. Ponadto aktywne łącza zawiera też tekst wiadomości widoczny na stronach Podpisy elektroniczne i Zarządzaj.
  • Łącza URL po wybraniu otwierają nową kartę przeglądarki dla odbiorcy.
  • Łącza do poczty e-mail otwierają nową wiadomość e-mail przy użyciu klienta poczty e-mail lokalnego systemu. Pole Do: jest automatycznie wypełniane adresem e-mail.

Jak to działa

Formaty łączy, które są automatycznie konwertowane:

 • W pełni kwalifikowane adresy URL: https://adobe.com
 • Adresy URL zawierające tylko domenę: adobe.com
 • Adresy URL zawierające ścieżkę: adobe.com/foo
 • Adresy URL z parametrami kwerendy i hash: adobe.com/foo?bar=1#baz
 • Adresy e-mail: echosign@adobe.com

Nadawcy mogą umieszczać adresy URL i adresy e-mail zarówno w globalnym polu umowy Wiadomość, jak i w polu Prywatna wiadomość:

Skonfigurowane pola komunikatów

Wypełnianie pola adresu e-mail

W treści wiadomości e-mail wyświetlane są przekonwertowane łącza w stylu dyktowanym przez przeglądarkę/klienta pocztowego odbiorcy (nie wszystkie przeglądarki/klienty będą konwertować adresy URL na klikalne łącze). Zakładając, że przeglądarka/klient konwertuje łącza, wybranie dowolnego łącza otwiera stronę docelową w nowej karcie przeglądarki.

Adresy e-mail otwierają klienta poczty e-mail w systemie lokalnym z adresem e-mail wstępnie wypełnionym w polu Do:.

Uwaga:

Konwersja adresu URL na łącza w wiadomości e-mail jest natywnie obsługiwana przez przeglądarkę odbiorcy lub klienta poczty e-mail. Nie jest to funkcja szablonu e-mail usługi Acrobat Sign.

Łącza w wiadomości e-mail dostarczonej do odbiorcy
Przykładowa sekcja body wiadomości e-mail dla klienta konwertującego adresy URL. (dodano podkreślenia)

Łącza nieskonwertowane w wiadomości e-mail dostarczonej do odbiorcy
Przykład treści wiadomości e-mail dla klienta, która nie konwertuje adresów URL. (dodano podkreślenia)

Łącza w polach wiadomości na stronie podpisu elektronicznego

Po otwarciu strony podpisu elektronicznego odbiorcy można wyświetlić stronę Wiadomość oraz Wiadomość prywatna, wybierając dymek z wiadomością po prawej stronie nagłówkowej:

Konfiguracja pól wiadomości na stronie podpisu elektronicznego

Widok umowy na stronie Zarządzaj

Po otwarciu przeglądania umowy na stronie Zarządzaj Wiadomość można wyświetlić u góry po prawej stronie. Prywatna wiadomość jest wyświetlana po najechaniu myszką na odbiorców w dolnej części po prawej stronie.

Skonfigurowane pola komunikatów

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?