Włącz hybrydowe kierowanie do odbiorców

Hybrydowe obiegi pracy

Obejrzyj film

„Hybrydowy” obieg pracy to przykład sekwencyjnej kolejności uczestnictwa, gdzie jeden lub więcej kroków obejmuje dwóch lub więcej odbiorców, którzy uzyskują dostęp do dokumentu w tym samym czasie. Wszyscy równolegli sygnatariusze / osoby zatwierdzające muszą uzupełnić swoją część, zanim proces sekwencyjny przejdzie do następnego kroku.

Uwaga:

Hybrydowe obiegi pracy są dostępne tylko na poziomie usługi Enterprise.

hybrydowy

Na powyższej ilustracji przedstawiony jest przykładowy cykl podpisywania składający się z 3 kroków:

  • Krok 1 to fclarke@gmail.com. Gdy umowa zostanie wysyłana do podpisu, tylko użytkownik fclarke otrzyma powiadomienie. Gdy fclarke podpisze dokument, przechodzimy do następnego kroku.
  • Krok 2 to krok hybrydowy. Wszyscy trzej odbiorcy otrzymali taki sam numer (2), co oznacza, że program Adobe Acrobat Sign poinformuje wszystkich odbiorców w tym samym czasie.  Mogą oni złożyć podpisy w dowolnej kolejności, jednak wszyscy muszą uzupełnić swoją część, zanim cykl podpisywania przejdzie do następnego kroku.
  • Krok 3 to kolejny indywidualny odbiorca, jednak tym razem jest on określony jako osoba zatwierdzająca (ikona haczyka, a nie końcówka pióra). Gdy odbiorca z „kroku 3” zatwierdzi swoją część, umowa zostaje zakończona i sfinalizowana. Wszystkie strony zostaną o tym poinformowane i otrzymają kopię umowy w formacie PDF.

Aby stworzyć grupę hybrydową, wprowadź adresy e-mail wszystkich stron, tak jakby byli to indywidualni odbiorcy, a następnie kliknij i przeciągnij pole odbiorcy nad inne pole w grupie hybrydowej. Na ekranie wyświetli się informacja o tworzeniu grupy równoległej. Ręczne zmiana numerów indeksów na tę samą wartość również spowoduje utworzenie grupy hybrydowej.

hybrydowy

Opcje konfiguracji

Jedyną opcją konfiguracji hybrydowych obiegów pracy jest włączenie lub wyłączenie tej funkcji na poziomie konta lub grupy.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przejdź do Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Kolejność podpisywania

Włącz routing hybrydowy

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto