Piksel śledzący w aplikacji Acrobat Sign

Omówienie

Aplikacja Adobe Acrobat Sign wykorzystuje niewidoczny piksel śledzący umieszczany w wiadomościach e-mail wysyłanych do odbiorców w celu poinformowania nadawcy o otwarciu/wyświetleniu wiadomości oraz w celu prawidłowego zarejestrowania wyświetlenia jako zdarzenia w rekordzie transakcji.

Piksel ten służy nadawcy i sygnatariuszowi do potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail z umową oraz do oceny niezawodności systemów dostarczania wiadomości e-mail. Firma Adobe nie używa danych dotyczących otwarcia wiadomości e-mail do śledzenia zachowań odbiorców ani nie gromadzi żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Zdarzenia „Wiadomość e-mail wyświetlona” są tworzone zarówno w dzienniku aktywności umowy, jak i w raporcie kontroli.

Zdarzenie wyświetlenia wiadomości e-mail w raporcie kontroli i dzienniku aktywności

Uwaga:

Zdarzenia Umowa wyświetlona to odrębne zdarzenia, zbierane gdy odbiorca otwiera umowę za pośrednictwem adresu URL podpisu lub gdy nadawca uzyskuje dostęp do umowy za pośrednictwem strony Zarządzaj.

Ponadto użytkownicy mogą wykorzystać zdarzenie wyświetlenia umowy do wypełnienia osobistego raportu powiadomienia i wysłania powiadomienia e-mail po zarejestrowaniu zdarzenia.

Opcja wyświetlenia powiadomienia dla użytkowników

Opcja wyłączenia

Konta na poziomie Enterprise mogą wyłączyć piksel śledzący w wiadomości e-mail, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej Acrobat Sign.

Wyłączenie piksela śledzącego powoduje zmianę zdarzenia „Wiadomość e-mail wyświetlona”, które ma być wyświetlone po otwarciu umowy (zamiast po otwarciu wiadomości e-mail). W przeciwnym razie powiadomienia o zdarzeniach/wiadomości e-mail i dzienniki rejestru będą nadal raportować tak, jak w przypadku włączenia piksela śledzącego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?