W przypadku usług na poziomie Small Business, Business i Enterprise usługa Adobe Sign umożliwia dodanie logo do konta. Klienci usług Business i Enterprise mogą ustawić unikalne logo na poziomie konta lub grupy.

Konto administratora może przesłać obraz, który będzie wyświetlany zamiast domyślnego logo usługi Adobe Sign. Ten obraz jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu dla wszystkich użytkowników zalogowanych na Twoim koncie.

Uwaga:

Jeśli wystąpią problemy z prawidłowym wyświetlaniem obrazu, upewnij się, że używany obraz ma dokładnie 60 pikseli wysokości i maksymalnie 200 pikseli szerokości.

Pobierz poniższy szablon, który pomoże Ci ustawić prawidłowy rozmiar swojego obrazu logo.

Pobierz

 1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto i kliknij opcję Konfiguracja konta.

  Przejdź do Ustawień konta
 2. Kliknij przycisk Prześlij i przejdź do pliku z obrazem logo, którego chcesz użyć. Kliknij przycisk Otwórz.

  Przycisk przesyłania logo
 3. Kliknij przycisk Zapisz. Twoje logo będzie teraz wyświetlane dla wszystkich użytkowników.

  placed_logo


Przesyłanie obrazu nagłówka i stopki wiadomości e-mail

Korzystając z planów usługi na poziomie Business i Enterprise można przesłać obrazy nagłówka i stopki wiadomości e-mail w celu dalszej personalizacji lub brandingu konta. Obrazy te będą wyświetlane w wiadomościach e-mail wysyłanych do sygnatariuszy i uczestników transakcji.

Uwaga:

Obrazy nagłówka i stopki wiadomości e-mail są dostępne tylko dla kont na poziomie Business i Enterprise.

W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem poprawnego wyglądu obrazu należy upewnić się, że wykorzystywany obraz jest szeroki na 600 pikseli i wysoki na 200 pikseli. Obraz musi być zapisany w formacie JPG, GIF lub PNG.

Pobierz poniższy szablon, aby dostosować logo do odpowiednich rozmiarów.

Pobierz

Oprócz obrazów nagłówka i stopki administratorzy mogą również dodać do wychodzących wiadomości e-mail tekst stopki.

 1. Zaloguj się jako Administrator konta i wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia poczty e-mail.

  Przejdź do Ustawień poczty e-mail
 2. Kliknij przycisk Przekaż, wybierz żądany obraz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  upload_new_image
 3. Sprawdź obraz i kliknij przycisk Zapisz.

  save_image