Nie można pobrać obrazów z usługi Adobe Stock

Uwaga:

Ogólne informacje o korzystaniu z usługi Adobe Stock można znaleźć w artykule Korzystanie z witryny Adobe Stock.

Rozwiązanie: Pobierz zasób ze strony Historia licencji

 1. Odwiedź stronę Adobe Stock i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.  

 2. W prawym górnym rogu kliknij swoje imię i nazwisko, a następnie wybierz opcję Historia licencji.Na stronie Historia licencji wyświetlona zostanie lista kupionych zasobów z usługi Adobe Stock.

 3. Kliknij numer identyfikacyjny po prawej stronie obrazu, który chcesz pobrać.

 4. Kliknij strzałkę w dół () obok opcji Zapisz w mojej bibliotece.

 5. Kliknij przycisk Pobierz.

  Kb2

Inne rozwiązania

Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj co najmniej jedno z następujących rozwiązań:

 • Upewnij się, że funkcja blokowania wyskakujących okienek jest wyłączona w przypadku strony pobierania.
 • Upewnij się, że w przeglądarce włączono zezwolenie na pliki cookie i zapora nie blokuje wychodzących informacji.
 • Wyloguj się z usługi Adobe Stock, a następnie zaloguj się ponownie i spróbuj jeszcze raz pobrać obraz.
 • Spróbuj pobrać obraz za pomocą innej przeglądarki.
 • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i usuń historię połączeń internetowych.