Adobe Encore — materiały szkoleniowe i pomoc techniczna

Program Encore nie jest już aktywnie rozwijany. Najnowszą opublikowaną wersją produktu jest Encore CS6. 

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik początkującego

Samouczki


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Program Encore nie jest już aktywnie rozwijany. Najnowszą opublikowaną wersją jest Encore CS6.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Program Encore nie jest już aktywnie rozwijany a wersja testowa jest niedostępna.

Program Encore możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień dostępny w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te szczegółowe instrukcje, aby rozszerzyć lub zmienić swój plan.

Musisz powiązać program Encore z członkostwem w usłudze Creative Cloud. Dowiedz się więcej na temat żądania podania numeru seryjnego podczas uruchamiania programu Encore.

Musisz pobrać zawartość biblioteki i połączyć ją z programem Encore. Zobacz tematy Brakująca biblioteka, szablony tytułów i projekty szablonów oraz Pobieranie pełnej zawartości biblioteki dla programu Encore.

Dynamiczne dołączanie nie działa w programie Premiere Pro. Możesz jednak zaimportować zawartość z programu Premiere Pro do programu Encore przy użyciu kilku innych obiegów pracy.

Projekt może być uszkodzony. Informacje dotyczące rozwiązań tego problemu można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi projektami w programie Encore w systemie Windows.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy programu Encore dostępnym w formacie PDF.