Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Encore?

Firma Adobe przestała rozwijać program Encore. Wciąż możesz jednak zainstalować program Encore CS6. W tym celu wcześniej zainstaluj program Premiere Pro CS6 w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud. Zobacz temat Program Encore CS6 nie jest instalowany z usługą Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Encore lub Premiere Pro CS6?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Encore?

Wersja próbna programu Encore nie jest już dostępna do pobrania. Do zainstalowania programu Encore wymagane jest płatne członkostwo w usłudze Creative Cloud. Zobacz temat Program Encore CS6 nie jest instalowany z usługą Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Encore na innym komputerze?

Program Encore możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić moje hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę uaktualnić lub zmienić moje członkostwo w usłudze Creative Cloud?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te operacje, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Typowe problemy

Dlaczego przy uruchamianiu programu Encore jest wyświetlany monit o podanie numeru seryjnego?

Musisz powiązać program Encore z członkostwem w usłudze Creative Cloud. Dowiedz się więcej na temat żądania podania numeru seryjnego podczas uruchamiania programu Encore.

Dlaczego panel Biblioteka jest pusty?

Musisz pobrać zawartość biblioteki i połączyć ją z programem Encore. Zobacz tematy Brakująca biblioteka, szablony tytułów i projekty szablonów oraz Pobieranie pełnej zawartości biblioteki dla programu Encore.

Dynamiczne dołączanie nie działa. Jak przesłać zawartość programu Premiere Pro do programu Encore?

Dynamiczne dołączanie nie działa w programie Premiere Pro CC. Możesz jednak zaimportować zawartość z programu Premiere Pro do programu Encore przy użyciu kilku innych obiegów pracy.

Dlaczego podczas otwierania projektu lub importowania pliku są wyświetlane błędy?

Projekt może być uszkodzony. Informacje dotyczące rozwiązań tego problemu można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi projektami w programie Encore w systemie Windows.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat programu Encore?

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy programu Encore dostępnym w formacie PDF.