Skojarzenia typów plików nie działają w aplikacjach Creative Cloud

Dowiedz się, jak rozwiązać problem ze skojarzeniami typów plików w aplikacjach Creative Cloud.

Problem

W przypadku zainstalowania na komputerze wielu wersji programu Photoshop, Illustrator lub innych aplikacji Creative Cloud, odinstalowanie wcześniejszych wersji po zainstalowaniu nowych wersji powoduje zerwanie skojarzeń typów plików z nowymi wersjami.

Przy próbie otwarcia pliku występuje jeden lub więcej z poniższych problemów:

 • Typ pliku otwiera się z inną aplikacją. Na przykład plik programu Illustrator (.ai) otwiera się w programie Adobe XD.
 • Typ pliku nie jest już skojarzony z aplikacją Creative Cloud. Na przykład plik .PSD nie otwiera się w programie Photoshop.
 • (Windows) Przy otwarciu pliku wyświetla się komunikat: System Windows nie może otworzyć pliku lub okno dialogowe Otwórz za pomocą.

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Windows

W tym rozwiązaniu jako przykład użyto programu Photoshop.Wykonaj następujące kroki dla aplikacji Creative Cloud i skojarzeń typów plików, które próbujesz przywrócić.

 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Wybierz inną aplikację z menu kontekstowego.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym skojarzenia pliku wybierz program Photoshop z listy aplikacji lub przejdź do pliku wykonywalnego (.exe) Photoshop Twojej wersji programu Photoshop w eksploratorze plików.

  Na przykład, domyślna ścieżka instalacji programu Photoshop CC 2019 to:

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe

 3. Wybierz plik Photoshop.exe i kliknij przycisk Otwórz.

 4. Upewnij się, że opcja Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików w wyświetlonym oknie dialogowym jest zaznaczona.

 5. Kliknij przycisk OK.

W tym rozwiązaniu jako przykład użyto programu Illustrator. Wykonaj następujące kroki dla aplikacji Creative Cloud i skojarzeń typów plików, które próbujesz przywrócić.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Programy domyślne.

 3. Kliknij przycisk Skojarz typ pliku.

 4. Wybierz .ai z listy.

 5. Kliknij przyciskZmień program.

 6. Jeśli żądana wersja programu Illustrator znajduje się na liście, zaznacz ją. W przeciwnym razie kliknij przyciskPrzeglądaj, aby ją zlokalizować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. Upewnij się, że opcja Zawsze używaj wybranego programu... jest zaznaczona. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Otwórz za pomocą.

 8. Kliknij dwukrotnie plik .ai, aby upewnić się, że zostanie on otwarty za pomocą preferowanej wersji programu Illustrator.

Jeśli typ pliku otwiera się w nieprawidłowej aplikacji Creative Cloud, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować aplikacje. Na przykład jeśli plik programu Illustrator (.ai) otwiera się w programie Adobe XD, odinstaluj i ponownie zainstaluj programy Illustrator i Adobe XD. Instrukcje można znaleźć pod następującymi łączami:

To rozwiązanie objaśnia skojarzenie typów plików .PSD i .JPG z programem Photoshop CC 2019 jako przykład. Wykonaj następujące kroki dla wersji aplikacji Creative Cloud i skojarzeń typów plików, które próbujesz przywrócić.

 1. Sprawdź poprawność ścieżki pliku Photoshop.exe.

  Domyślna ścieżka to: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\

 2. Otwórz Edytor rejestru.

  Naciśnij klawisze Windows + R lub otwórz menu Start > Uruchom. W oknie dialogowym Uruchom wpisz regedit i kliknij przycisk OK.

 3. Przejdź do folderu:

  • (Dla plików .PSD) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.psd\OpenWithList
  • (Dla plików .JPG) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithList

  Jeśli folder istnieje, upewnij się, że w opcji (Default) znajduje się odpowiednia ścieżka zweryfikowana w kroku 1.

  Jeśli ścieżka nie jest poprawna, kliknij dwukrotnie opcję (Default). Wpisz następujący tekst:

  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe" "%1"

macOS

W tym rozwiązaniu jako przykład użyto programu Illustrator.Wykonaj następujące kroki dla aplikacji Creative Cloud i skojarzeń typów plików, które próbujesz przywrócić.

 1. Kliknij, naciskając klawisz Control, plik, który chcesz skojarzyć z programem Illustrator i wybierz opcję Pobierz informacje z wyskakującego menu.

 2. W oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij sekcję Otwórz za pomocą, by ją rozwinąć.

 3. Kliknij menu rozwijane i wybierz program Illustrator z listy.

 4. W sekcji Używaj tej aplikacji do otwierania wszystkich dokumentów tego typu kliknij opcję Zmień wszystkie.

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym potwierdzenia, które się pojawi.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online