Problem

W przypadku zainstalowania w systemie Windows wielu wersji programu Photoshop, Illustrator lub innej aplikacji Creative Cloud, odinstalowanie najnowszej wersji powoduje zerwanie skojarzeń plików z wcześniejszymi wersjami. System Windows zwraca błąd „System Windows nie może otworzyć tego pliku…”, otwarte zostaje okno dialogowe Otwórz za pomocą lub plik zostaje otwarty przy użyciu innej aplikacji.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Użyj okna dialogowego Otwórz za pomocą, aby ustanowić skojarzenie pliku

W tym rozwiązaniu jako przykład użyto programu Photoshop. W przypadku innych produktów należy zastąpić rozszerzenie nazwy pliku i nazwę wykonywalną produktem i typem pliku, który próbujesz przywrócić.

 1. W oknie dialogowym nieudanego skojarzenia pliku wybierz opcję Wybrać program z listy zainstalowanych programów. Następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. Odszukaj plik wykonywalny programu Illustrator dla Twojej wersji programu Illustrator. Na przykład w przypadku programu Photoshop CC 2017 przejdź do %Program Files%\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Photoshop.exe.

 4. Wybierz plik Photoshop.exe i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Upewnij się, że opcja Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików w wyświetlonym oknie dialogowym jest zaznaczona.

 6. Kliknij przycisk OK.

Rozwiązanie 2: Użyj panelu sterowania Windows, aby ustanowić skojarzenie pliku

W tym rozwiązaniu jako przykład użyto programu Illustrator. W przypadku innych produktów należy zastąpić rozszerzenie nazwy pliku i nazwę wykonywalną produktem i typem pliku, który próbujesz przywrócić.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Programy domyślne.

 3. Kliknij przycisk Skojarz typ pliku.

 4. Wybierz .ai z listy.

 5. Kliknij przyciskZmień program.

 6. Jeśli żądana wersja programu Illustrator znajduje się na liście, zaznacz ją. W przeciwnym razie kliknij przyciskPrzeglądaj, aby ją zlokalizować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. Upewnij się, że opcja Zawsze używaj wybranego programu... jest zaznaczona. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Otwórz za pomocą.

 8. Kliknij dwukrotnie plik .ai, aby upewnić się, że zostanie on otwarty za pomocą preferowanej wersji programu Illustrator.

Rozwiązanie 3: Ustaw domyślną ścieżkę w rejestrze

W tym rozwiązaniu jako przykład użyto programu Illustrator.

 1. Wybierz polecenie Start > Uruchom, w polu tekstowym Otwórz okna dialogowego Uruchamianie wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć edytor rejestru.

 2. Przejdź do klucza HKEY_CLASSES_ROOT\Adobe Illustrator Artwork 21.0\shell\open\command

 3. Upewnij się, że dla ścieżki, w której zainstalowany jest program Illustrator, ustawiono wartość (Domyślne).

  Jeżeli ścieżka jest błędna, dwukrotnie kliknij pozycję (Domyślne) i wpisz następujący tekst z cudzysłowami i „%1”:
  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" "%1"

 4. Przejdź do HKEY_CLASSES_ROOT\Adobe Illustrator Artwork 21.0\shell\edit\command

 5. Upewnij się, że dla ścieżki, w której zainstalowany jest program Illustrator, ustawiono wartość (Domyślne).

  Jeżeli ścieżka jest błędna, dwukrotnie kliknij pozycję (Domyślne) i wpisz następujący tekst z cudzysłowami i„%1”:it:

  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" /e "%1"

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w formacie, który chcesz skojarzyć z programem Illustrator, i wybierz opcje Otwórz za pomocą > Wybór programu domyślnego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online