Podręcznik użytkownika Anuluj

Pobieranie aplikacji Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Creative Cloud (w tym programu Creative Cloud Desktop). Wykonaj poniższe kroki, gdy pobierasz aplikacje po raz pierwszy albo na nowym lub dodatkowym komputerze.

 Aplikacje Creative Cloud można zainstalować na więcej niż jednym komputerze. Więcej informacji.

Pobieranie aplikacji Creative Cloud

 1. Zaloguj się w serwisie creativecloud.adobe.com/apps, a następnie wybierz opcję Pobierz albo Zainstaluj przy aplikacji, którą chcesz zainstalować.

  Szukasz programu Creative Cloud Desktop? Jest on instalowany automatycznie wraz z pierwszą aplikacją. Jeśli wolisz, możesz go pobrać bezpośrednio

  Pobieranie aplikacji Creative Cloud

  Instalowanie aplikacji Creative Cloud

  Jeśli korzystasz z konta udostępnionego przez szkołę lub firmę, możesz poprosić o produkty lub usługi Adobe do których nie masz jeszcze dostępu.

 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby uruchomić instalator.

 3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wykonać instalację. 

  Po pomyślnym zakończeniu instalacji program Creative Cloud Desktop zostanie uruchomiony jednocześnie z zainstalowaną aplikacją Creative Cloud.

 4. Aby zainstalować kolejną aplikację, wybierz odpowiadającą jej opcję Zainstaluj w programie Creative Cloud Desktop.

Wideo: Instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Creative Cloud

Problemy z instalacją?

Przy większości błędów podany jest kod. Wyszukaj instrukcje odpowiadające temu kodowi w artykule Usuwanie błędów związanych z instalacją aplikacji Creative Cloud.

Jeśli problem dotyczy połączenia, zobacz Rozwiązywanie typowych problemów z łącznością.

Instrukcje dotyczące systemu macOS Catalina podano w artykule Instalator programu Creative Cloud Desktop przestaje odpowiadać | macOS Catalina (10.15).

Informacje dotyczące innych systemów operacyjnych podano w artykule Instalator Creative Cloud przestaje odpowiadać.

Wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie w aplikacji Creative Cloud Desktop. Jeśli to nie pomoże, zobacz Usunięcie wyświetlania wersji próbnej w aplikacji Creative Cloud po dokonaniu zakupu

Dezaktywacja powoduje zerwanie połączenia między licencją a aplikacją na konkretnym komputerze, co pozwala zainstalować taką aplikację gdzie indziej. Wylogować się (i przez to dezaktywować aplikację) można za pomocą strony Konto Adobe.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”, zobacz Błąd Creative Cloud: „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto