Wraz z pierwszą pobraną aplikacją zostanie zainstalowany również program Adobe Creative Cloud Desktop, który umożliwi zarządzanie pobieraniem kolejnych aplikacji.

Pobieranie i instalowanie

Pobieranie pierwszej kupionej aplikacji

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W katalogu aplikacji Creative Cloud kliknij przycisk Pobierz obok aplikacji, którą chcesz pobrać. Rozpocznie się pobieranie aplikacji.

 3. Na komputerze dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby uruchomić instalator.

  Mac:
  Pobrany plik ma nazwę _Installer.dmg. 

  PC z Windows:
  Pobrany plik ma nazwę _Set-Up.exe.

 4. Po otwarciu okna instalatora zaloguj się na swoje konto Adobe, podając identyfikator Adobe ID i hasło (jeśli sesja logowania nie jest już aktywna).

 5. Zostanie wyświetlony krótki kwestionariusz. Wypełnij go i kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Kliknij opcję Zacznij instalować, aby zainstalować aplikację.

  Po zainstalowaniu aplikacja zostanie automatycznie uruchomiona.

  Uwaga:

  Aby pobrać aplikacje mobilne, otwórz katalog aplikacji mobilnych.

Pobieranie wersji próbnej

Pobieranie kolejnych aplikacji za pomocą programu Creative Cloud Desktop

 1. Aby otworzyć program Creative Cloud Desktop, kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS).

 2. Jeśli karta Apps nie jest otwarta, kliknij zakładkę Apps na górze okna.

  Zostanie wyświetlona zainstalowana aplikacja, a także lista innych aplikacji, które można zainstalować.

 3. W sekcji Wszystkie aplikacje przewiń do aplikacji, którą chcesz zainstalować.

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj. Rozpocznie się pobieranie aplikacji.

Często zadawane pytania

Jakie są wymagania systemowe aplikacji?

Pełne informacje o wymaganiach systemowych aplikacji Creative Cloud można znaleźć na stronie Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Skąd można pobrać program Creative Cloud Desktop?

Aplikację Creative Cloud Desktop można pobrać z serwisu Adobe.com lub korzystając z odsyłaczy do bezpośredniego pobierania. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud Desktop.

Dlaczego widzę komunikat wskazujący, że nadal korzystam z wersji próbnej, chociaż mam już kupioną subskrypcję Creative Cloud?

Informacje o usuwaniu błędnych komunikatów wskazujących, że nadal jest używana wersja próbna lub że okres próbny już się zakończył, podano w artykule Usunięcie wyświetlania wersji próbnej w aplikacji Creative Cloud po dokonaniu zakupu

 Aplikacje Creative Cloud w najnowszej wersji nie obsługują niektórych starszych systemów operacyjnych Windows i Mac. Więcej informacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online