Wraz z pierwszą pobraną aplikacją zostanie zainstalowany również program Adobe Creative Cloud Desktop, który umożliwi zarządzanie pobieraniem kolejnych aplikacji.

Pobieranie i instalowanie

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. W katalogu aplikacji Creative Cloud kliknij przycisk Pobierz obok aplikacji, którą chcesz pobrać. Rozpocznie się pobieranie aplikacji.

 3. Na komputerze dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby uruchomić instalator.

  Mac:
  Pobrany plik ma nazwę _Installer.dmg. 

  PC z Windows:
  Pobrany plik ma nazwę _Set-Up.exe.

 4. Po otwarciu okna instalatora zaloguj się na swoje konto Adobe, podając identyfikator Adobe ID i hasło (jeśli sesja logowania nie jest już aktywna).

 5. Zostanie wyświetlony krótki kwestionariusz. Wypełnij go i kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Kliknij opcję Zacznij instalować, aby zainstalować aplikację.

  Po zainstalowaniu aplikacja zostanie automatycznie uruchomiona.

  Uwaga:

  Aby pobrać aplikacje mobilne, otwórz katalog aplikacji mobilnych.

 1. Aby otworzyć program Creative Cloud Desktop, kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS).

 2. Jeśli karta Apps nie jest otwarta, kliknij zakładkę Apps na górze okna.

  Zostanie wyświetlona zainstalowana aplikacja, a także lista innych aplikacji, które można zainstalować.

 3. W sekcji Wszystkie aplikacje przewiń do aplikacji, którą chcesz zainstalować.

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj. Rozpocznie się pobieranie aplikacji.

Często zadawane pytania

Pełne informacje o wymaganiach systemowych aplikacji Creative Cloud można znaleźć na stronie Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Aplikację Creative Cloud Desktop można pobrać z serwisu Adobe.com lub korzystając z odsyłaczy do bezpośredniego pobierania. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud Desktop.

Informacje o usuwaniu błędnych komunikatów wskazujących, że nadal jest używana wersja próbna lub że okres próbny już się zakończył, podano w artykule Usunięcie wyświetlania wersji próbnej w aplikacji Creative Cloud po dokonaniu zakupu

 Aplikacje Creative Cloud w najnowszej wersji nie obsługują niektórych starszych systemów operacyjnych Windows i Mac. Więcej informacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online