Instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Creative Cloud (w tym programu Creative Cloud Desktop). Wykonaj poniższe kroki, gdy pobierasz aplikacje po raz pierwszy albo na nowym lub dodatkowym komputerze.

 Aplikacje Creative Cloud można zainstalować na więcej niż jednym komputerze. Więcej informacji.

Pobieranie aplikacji Creative Cloud

 1. Zaloguj się w serwisie creativecloud.adobe.com/apps, a następnie kliknij opcję Pobierz albo Zainstaluj przy aplikacji, którą chcesz zainstalować.

  Szukasz programu Creative Cloud Desktop? Jest on instalowany automatycznie wraz z pierwszą aplikacją. Jeśli wolisz, możesz go pobrać bezpośrednio

  Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  Instalowanie aplikacji Creative Cloud
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby uruchomić instalator.

 3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wykonać instalację. 

  Po pomyślnym zakończeniu instalacji program Creative Cloud Desktop zostanie uruchomiony jednocześnie z zainstalowaną aplikacją Creative Cloud.

 4. Aby zainstalować kolejną aplikację, kliknij odpowiadający jej przycisk Zainstaluj w programie Creative Cloud Desktop.

Problemy z instalacją?

Przy większości błędów podany jest kod. Wyszukaj instrukcje odpowiadające temu kodowi w artykule Usuwanie błędów związanych z instalacją aplikacji Creative Cloud.

Jeśli problem dotyczy połączenia, zobacz Rozwiązywanie typowych problemów z łącznością.

Instrukcje dotyczące systemu macOS Catalina podano w artykule Instalator programu Creative Cloud Desktop przestaje odpowiadać | macOS Catalina (10.15).

Informacje dotyczące innych systemów operacyjnych podano w artykule Instalator Creative Cloud przestaje odpowiadać.

Wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie w aplikacji Creative Cloud Desktop. Jeśli to nie pomoże, zobacz Usunięcie wyświetlania wersji próbnej w aplikacji Creative Cloud po dokonaniu zakupu

Dezaktywacja powoduje zerwanie połączenia między licencją a aplikacją na konkretnym komputerze, co pozwala zainstalować taką aplikację gdzie indziej. Wylogować się (i przez to dezaktywować aplikację) można za pomocą strony Konto Adobe.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”, zobacz Błąd Creative Cloud: „Osiągnięto limit aktywacji” lub „Niepowodzenie logowania”.

Zapytaj społeczność użytkowników

Zadawaj pytania, aby uzyskać odpowiedzi od specjalistów.

Prześlij pytanie