Rozwiąż błędy, które mogą wystąpić podczas logowania przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

Możesz zalogować się do swojego konta Adobe, aplikacji firmy Adobe przy przy użyciu swojego konta społecznościowego (Facebook lub Google). Taki rodzaj logowania nazywamy logowaniem przy użyciu konta społecznościowego. Więcej informacji na temat logowania przy użyciu konta społecznościowego można znaleźć w temacie Logowanie przy użyciu konta społecznościowego.

Aby można było korzystać z logowania przy użyciu konta społecznościowego, wymagane są określone uprawnienia. Przykładowo, podczas logowania przy pomocy konta w portalu Facebook zostanie wyświetlony monit z prośbą o udzielenie aplikacji Adobe pozwolenia na odczytanie Twojego adresu e-mail.

W artykule tym opisano błędy, jakie mogą wystąpić podczas logowania przy użyciu konta społecznościowego, oraz sposoby ich naprawienia.

Błąd: „Nie autoryzowałeś aplikacji Adobe Facebook”.

Błąd: „Nie autoryzowałeś aplikacji Adobe Facebook”.

Dlaczego został wyświetlony taki komunikat o błędzie?

Błąd ten jest wyświetlany po wybraniu logowania przy użyciu konta społecznościowego a następnie rezygnacji z logowania. 

Przyczyna błędu „Nie autoryzowałeś aplikacji Adobe Facebook”.

Jak naprawić taki błąd?

 1. Wybierz opcję Zarejestruj się w usłudze Facebook i na następnym ekranie wybierz Kontynuuj jako < identyfikator name >.

  Jak naprawić błąd „Nie autoryzowałeś aplikacji Adobe Facebook”
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Błąd: „Włącz aplikacje i witryny internetowe”

Enable-platform

Dlaczego został wyświetlony taki komunikat o błędzie?

Ten błąd jest wyświetlany, gdy została wyłączona platforma Facebook. Nie możesz tym samym korzystać z konta Facebook na ekranie logowania.

W jaki sposób można poprawić ten błąd?

W oknie wiadomości, zaznacz opcję Włącz platformę. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

Przeglądarka nie otwiera się podczas próby zalogowania się za pośrednictwem aplikacji Adobe

Jeśli próbujesz zalogować się przy użyciu swojego konta społecznościowego za pośrednictwem aplikacji Adobe, ale przeglądarka nie otwiera się (na przykład, Google Chrome lub Apple Safari) wykonaj następujące czynności:  

 1. Przejdź do strony konta.

 2. Wybierz konto społecznościowe (Facebook lub Google) którego użyłeś do utworzenia swojego konta Adobe ID.

  Logowanie przy użyciu konta społecznościowego

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby się zalogować. 

  Uwaga:

  Czy podczas logowania na stronie konta przy użyciu konta społecznościowego występują problemy? Zob. Nie mogę się zalogować na stronie konta lub nie mam już dostępu do konta społecznościowego?

 3. Wyświetlane są szczegóły konta.

  Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij opcję Profil. Następnie w sekcji Informacje o koncie podaj swój główny adres e-mail. Będzie on potrzebny później, podczas logowania się poprzez aplikację Adobe. 

 4. Ustaw hasło. Za pomocą nowego hasła możesz zalogować się z poziomu aplikacji Adobe.

  W sekcji Hasło i zabezpieczenia strony Profil kliknij opcję Ustaw hasło.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 5. Przejdź do aplikacji Adobe, z której próbujesz się zalogować, np. aplikacji Adobe Creative Cloud lub Adobe Photoshop.

 6. Wprowadź główny adres e-mail podany w kroku 3 i hasło ustawione w kroku 4. Następnie wybierz polecenie Zaloguj się.

  Zaloguj się

  Jesteś zalogowany. 

  Uwaga:

  Możesz teraz zawsze logować się i zarządzać swoim kontem przy pomocy adresu e-mail powiązanego z Adobe ID i hasła.

Nie można zalogować się na konto lub nie ma dostępu do konta społecznościowego?

Jeśli nie możesz się zalogować przy użyciu konta społecznościowego na stronie konta lub nie masz już dostępu do swojego konta w serwisach społecznościowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie kont użytkownika wybierz polecenie Nie pamiętam hasła.

  Wybierz Nie pamiętam hasła
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora Adobe ID, wpisz adres e-mail powiązany z Twoim kontem społecznościowym. Wybierz opcję Next (dalej).

  Podaj adres e-mail konta zarejestrowany w serwisie społecznościowym
  Wpisz adres e-mail powiązany z Twoim kontem w portalu społecznościowym.
 3. W celu zmiany hasła wykonaj instrukcje na ekranie. 

 4. Na stronie kont użytkownika zaloguj się za pomocą adresu e-mail powiązanego z IDENTYFIKATOREM ADOBE ID, użytego w kroku 2, oraz hasła, które zostało zmienione w kroku 3. Następnie wybierz polecenie Zaloguj się.

  Zaloguj się

  Jesteś zalogowany, wyświetlane są szczegóły konta. 

  Uwaga:

  Możesz teraz zawsze logować się i zarządzać swoim kontem przy pomocy adresu e-mail powiązanego z Adobe ID i hasła.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online