Utwórz konto Adobe ID i zaloguj się na nie przy użyciu konta sieci społecznościowej (Facebook lub Google). Możesz też połączyć konto sieci społecznościowej z istniejącym kontem Adobe ID.

Konta sieci społecznościowej (Facebook lub Google) można użyć do zalogowania się na konto Adobe ID i aplikacji firmy Adobe. Taki rodzaj logowania nazywamy logowaniem społecznościowym. Logowania społecznościowego można użyć bez względu na to, czy masz już konto Adobe ID. 

Nie masz konta Adobe ID? Możesz utworzyć konto Adobe ID i zalogować się na nie przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). Zobacz temat Użycie konta sieci społecznościowej do utworzenia konta Adobe ID.
Masz konto Adobe ID? Możesz połączyć konto serwisu Facebook lub Google z istniejącym kontem Adobe ID. Następne możesz zalogować się na konto Adobe ID za pomocą połączonego konta serwisu Facebook lub Google. Zobacz temat Łączenie konta sieci społecznościowej (Facebook lub Google) z istniejącym kontem Adobe ID.

Logowanie społecznościowe jest dostępne tylko w przypadku kont indywidualnych.Nie można połączyć konta sieci społecznościowej z istniejącym kontem użytkownika przedsiębiorstwa ani użyć logowania społecznościowego do utworzenia konta użytkownika przedsiębiorstwa.

Użycie konta sieci społecznościowej do utworzenia konta Adobe ID

Konta sieci społecznościowej (Facebook lub Google) można użyć do utworzenia konta Adobe ID. Po pierwszym zalogowaniu się przy użyciu konta sieci społecznościowej zostanie utworzony identyfikator Adobe ID. Następnie można zalogować się przy użyciu konta sieci społecznościowej i zarządzać zakupami, aktualizacjami członkostwa oraz wersjami próbnymi aplikacji i usług firmy Adobe i nie tylko. Więcej informacji na temat zarządzania kontem Adobe ID można znaleźć w temacie Zarządzanie kontem Adobe ID użytkownika

Uwaga:

Adres e-mail powiązany z identyfikatorem Adobe ID będzie taki sam, jak adres e-mail konta sieci społecznościowej.

Aby zalogować się przy użyciu konta sieci społecznościowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do ekranu logowania w jeden z następujących sposobów. Wybierz najłatwiejszy z nich.

  • W przeglądarce otwórz stronę konta
  • Kliknij wyszarzoną ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu Apple (Mac OS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud na komputer.
   Jeżeli zostanie uruchomiona aplikacja Creative Cloud na komputer, użytkownik jest już zalogowany. W tym przypadku najpierw wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputer zgodnie z opisem w temacie Wylogowywanie z aplikacji Creative Cloud na komputer. Następnie kliknij przyciemnioną ikonę Creative Cloud.
  • Uruchom dowolną aplikację Creative Cloud zainstalowaną na komputerze. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. Jeżeli nie zostanie wyświetlony monit o zalogowanie, wybierz Pomoc > Zaloguj się (identyfikator Adobe ID).
   Jeżeli opcja Pomoc > Zaloguj się (identyfikator Adobe ID) jest wyszarzona lub wyświetlana jest opcja Wyloguj się (identyfikator Adobe ID), użytkownik jest już zalogowany. W tym przypadku wybierz Wyloguj się, a następnie Pomoc > Zaloguj się)
 2. Na ekranie logowania wybierz przycisk Facebook lub Google.

  Ekran logowania
 3. Wprowadź poświadczenia w serwisie Facebook lub Google, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przed skonfigurowaniem identyfikatora Adobe ID zostanie wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji. Jeżeli użytkownik zalogował się na konto sieci społecznościowej przy użyciu numeru telefonu, zostanie wyświetlony monit o podanie adresu e-mail, który będzie powiązany z identyfikatorem Adobe ID.

Uwaga:

 • Po wylogowaniu z aplikacji Creative Cloud na komputer, dowolnej aplikacji Creative Cloud lub dowolnej witryny internetowej firmy Adobe użytkownik pozostanie zalogowany w serwisie Facebook lub Google. Jeżeli korzystasz ze wspólnego komputera, wyloguj się z serwisu Facebook lub Google po wylogowaniu z aplikacji lub witryny internetowej firmy Adobe. 
 • Jeżeli utworzysz nowe konto serwisu Facebook lub zmienisz hasło konta serwisu Facebook, nie nastąpi przekierowanie do aplikacji ani witryny internetowej firmy Adobe ze strony, na której rozpoczęto logowanie społecznościowe. W takim przypadku przełącz się z powrotem do aplikacji i kliknij pozycję Rozpocznij od nowa lub przejdź do witryny internetowej.
 • Jeżeli zalogujesz się przy użyciu konta serwisu Facebook lub Google za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer lub dowolnej aplikacji Creative Cloud, użytkownik zalogowany wcześniej w przeglądarce systemowej (na przykład Google Chrome lub Apple Safari) zostanie wylogowany. Jeżeli na przykład użytkownik zalogował się w przeglądarce systemowej przy użyciu identyfikatora Adobe ID „A”, a następnie zaloguje się przy użyciu identyfikatora Adobe ID „B” za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer, nie będzie już zalogowany jako użytkownik „A” w przeglądarce systemowej. Dotyczy to tylko logowania społecznościowego. Jeżeli użytkownik zaloguje się przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła w aplikacji firmy Adobe, nie wpłynie to na użytkownika zalogowanego w przeglądarce.

Konto Adobe ID zostało skonfigurowane. 

Jeżeli użytkownik zalogował się na stronie kont, wyświetlana jest strona konta Adobe ID. W przeciwnym wypadku nastąpi przekierowanie do witryny internetowej (na przykład www.adobe.com) lub do aplikacji firmy Adobe, z której się zalogowano. 

Jeżeli masz istniejące konto Adobe ID, możesz połączyć z nim swoje konto sieci społecznościowej (Facebook lub Google). Następnie możesz zarządzać swoim kontem Adobe ID, logując się przy użyciu konta sieci społecznościowej. Oprócz konta sieci społecznościowej możesz nadal używać do logowania identyfikatora Adobe ID i hasła. 

Dostępne są dwa sposoby połączenia konta sieci społecznościowej z kontem Adobe ID:

Łączenie kont za pośrednictwem strony konta Adobe ID

 1. Zaloguj się na konto Adobe ID.

 2. Na pasku nawigacji w górnej części strony Konto Adobe kliknij kartę Profil.

  Kliknij kartę Profil
 3. W lewym okienku wybierz opcję Połączone konta.

  Wybierz opcję Połączone konta
 4. W sekcji Logowanie społecznościowe wybierz polecenie Połącz, by podłączyć swoje konto Facebook lub Google.

  Łączenie kont sieci społecznościowej
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Konto sieci społecznościowej (Facebook lub Google) zostało połączone z kontem Adobe ID.Teraz można zalogować się przy użyciu konta Facebook lub Google i zarządzać zakupami, aktualizacjami członkostwa oraz wersjami próbnymi aplikacji i usług firmy Adobe i nie tylko. Więcej informacji na temat zarządzania kontem Adobe ID można znaleźć w temacie Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika

Uwaga:

Z kontem Adobe ID można połączyć tylko jedno konto serwisu Facebook i jedno konto serwisu Google na raz. 

Jeżeli adres e-mail konta sieci społecznościowej jest taki sam, jak adres e-mail identyfikatora Adobe ID

Gdy zalogujesz się na konto sieci społecznościowej, jeżeli adres e-mail powiązany z kontem sieci społecznościowej jest taki sam, jak adres e-mail powiązany z kontem Adobe ID, zostanie wyświetlony monit o połączenie kont. Jeżeli na przykład adres e-mail powiązany z kontem serwisu Facebook i kontem Adobe ID to jan@firma.com, zostanie wyświetlony monit o połączenie konta serwisu Facebook z kontem Adobe ID.

 1. Na ekranie logowania kliknij przycisk Facebook lub Google.

  Ekran logowania
 2. Wprowadź poświadczenia w serwisie Facebook lub Google.

 3. Jeżeli adres e-mail Adobe ID jest taki sam, jak adres e-mail konta sieci społecznościowej, zostanie wyświetlony monit o połączenie konta sieci społecznościowej z kontem Adobe ID.

  Łączenie kont
 4. Sprawdź, czy opcja połączenia konta sieci społecznościowej z kontem Adobe ID jest zaznaczona. Następnie kliknij polecenie Połącz moje konta.

 5. Na adres e-mail Adobe ID zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wprowadź kod identyfikacyjny na kolejnym ekranie, a następnie kliknij opcję Zweryfikuj.

  Wprowadzanie kodu weryfikacyjnego
 6. Identyfikator Adobe ID został połączony z kontem sieci społecznościowej. Kliknij przycisk Gotowe.

  Konta połączone

Teraz można zalogować się przy użyciu serwisu Facebook lub Google, aby zarządzać swoim kontem. Podobnie jak wcześniej można logować się, korzystając z adresu e-mail Adobe ID.

Odłączanie konta sieci społecznościowej od konta Adobe ID

Aby odłączyć konto sieci społecznościowej od konta Adobe ID, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto Adobe ID.

 2. Na pasku nawigacji w górnej części strony kliknij opcję Profil.

  Kliknij kartę Profil
 3. W lewym okienku wybierz opcję Połączone konta.

  Wybierz opcję Połącz konta
 4. Aby odłączyć konto społecznościowe od konta Adobe ID, kliknij przycisk Rozłącz obok konta.

  Odłączanie kont
 5. W monicie, który się pojawi, wybierz opcję Rozłącz.

  Okno dialogowe rozłączania kont

  Jeżeli nigdy nie ustawiano hasła dla konta, przy próbie usunięcia ostatniego połączonego konta sieci społecznościowej zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła. 

  Załóżmy, że masz konto serwisu Facebook i Google połączone z kontem Adobe ID i nie ustawiono hasła dla konta. Jeżeli odłączysz jedno z kont sieci społecznościowej, na przykład konto serwisu Facebook, nie zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła. Jeżeli jednak odłączysz pozostałe konto sieci społecznościowej (w tym przypadku konto serwisu Google ), zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła. 

Rozwiązywanie problemów dotyczące logowania społecznościowego

Więcej informacji na temat rozwiązywanie problemów dotyczących logowania do sieci społecznościowych można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z logowaniem się na konto społecznościowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online