Logowanie przy użyciu konta społecznościowego

Dowiedz się, jak użyć konta społecznościowego (Facebook, Google, Apple) do utworzenia konta Adobe.

Użycie konta sieci społecznościowej do utworzenia konta Adobe

Do utworzenia konta Adobe można użyć konta Facebook, Google lub Apple. Konto Adobe zostanie utworzone po pierwszym zalogowaniu się przy użyciu konta sieci społecznościowej. Następnie można zalogować się przy użyciu konta sieci społecznościowej i zarządzać kontem Adobe.

Aby utworzyć konto Adobe, wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź na stronę https://account.adobe.com/pl.

 2. Na ekranie logowania wybierz opcję Google, Facebook lub Apple.

  Wybierz konto Facebook, Google lub Apple, aby się zalogować

 3. Wprowadź dane uwierzytelniające konta Google, Facebook lub Apple.

 4. Po wyświetleniu monitu wpisz swoje dane i wybierz opcję Kontynuuj.

  Nowe logowanie się przy pomocy konta społecznościowego

  Konto Adobe zostało skonfigurowane. 

  Uwaga: jeżeli na konto sieci społecznościowej zalogowano się przy użyciu numeru telefonu, zostanie wyświetlony monit o podanie adresu e-mail, który zostanie powiązany z kontem Adobe.

Rozwiązywanie problemów związanych z logowaniem społecznościowym

Informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących logowania społecznościowego można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z logowaniem do konta Adobe za pomocą konta Facebook, Google lub Apple.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?