Znajdź proste rozwiązania dotyczące typowych problemów z logowaniem za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Co to jest identyfikator Adobe ID?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, którego użyto przy pierwszym uruchomieniu wersji próbnej, rozpoczęciu członkostwa bądź dokonaniu zakupu aplikacji lub usługi Adobe. Używaj tego samego identyfikatora Adobe ID, by wszystkie Twoje plany i produkty Adobe były powiązane z tym samym kontem.

 
 

Rozwiązywanie typowych problemów z logowaniem się

Poznaj proste rozwiązania najczęściej występujących problemów z logowaniem.

Czy klawisze Caps Lock i Num Lock są wciśnięte?

Caps Lock and Num Lock

 

Aby uniknąć wpisywania nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła, upewnij się, że klawisze Caps Lock i Num Lock nie są wciśnięte. Następnie ponownie wpisz adres e-mail i hasło.

 

Czy Twój adres e-mail został ostatnio zmieniony? Czy używasz więcej niż jednego adresu?

Multiple emails

 

Jeśli masz wiele kont e-mail lub Twój adres e-mail uległ zmianie od momentu zakupu, spróbuj użyć innego lub poprzedniego adresu e-mail.Jeśli nie wiesz, który adres e-mail jest powiązany z Twoim obecnym członkowstwem lub zakupionym produktem, skontaktuj się z nami.

 

Możliwym rozwiązaniem jest użycie innej przeglądarki.

Browser conflict

 

Spróbuj zalogować się przy użyciu innej przeglądarki. Jeśli nie zezwalasz na pliki cookie, zezwól na nie i wyczyść pliki cookie oraz pamięć podręczną. (Zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki, aby znaleźć potrzebne informacje.)

 

Czy próbujesz zalogować się za pomocą konta Facebook, Google lub Apple?

Resolve errors signing in with Facebook, Google, or Apple

 

Aby usunąć błędy, które mogą wystąpić podczas logowania przy użyciu konta Facebook, Google lub Apple, zapoznaj się z artykułem Usuwanie błędów związanych z logowaniem do konta Adobe przy użyciu konta Facebook, Google lub Apple.

 

Czy nie jesteś w stanie zalogować się do konsoli Creative Cloud?

Creative cloud error

 

Jeśli nie możesz zalogować się w konsoli Creative Cloud, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z aktywacją usługi Creative Cloud.

 

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła.

Reset password

Nie pamiętasz hasła? Spróbuj zresetować hasło. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie „Nie można dopasować podanego adresu e-mail do żadnego zarejestrowanego konta” wpisz inny adres e-mail. Aby dowiedzieć się, jak zresetować zapomniane hasło lub zmienić obecne hasło, zapoznaj się z artykułem Resetowanie lub zmiana hasła Adobe.

Nie pamiętam identyfikatora Adobe ID? Spróbuj użyć różnych adresów e-mail, jeśli z kontem jest powiązany więcej niż jeden.

 

 

Do należy zrobić, jeśli nie masz dostępu do adresu e-mail powiązanego z identyfikatorem Adobe ID?

Jeśli nie możesz zresetować hasła, bo nie masz już dostępu do starego konta e-mail, spróbuj poniższy sposób:

Cannot access email

Pamiętasz swoje hasło Adobe?  Jeśli znasz swoje hasło, zaloguj się do konta Adobe i zmień adres e-mail.
Nie pamiętasz swojego hasła Adobe? Jeśli nie znasz swojego hasła, skontaktuj się z nami.
Literówka w adresie e-mail? Jeśli podczas tworzenia identyfikatora Adobe ID popełniono literówkę, skontaktuj się z nami.