Problem

Programów Adobe Encore lub Adobe Premiere Elements użyto do nagrania płyt DVD lub Blu-ray i proces nagrywania zakończył się bez błędów. Jednak po umieszczeniu płyty DVD lub Blu-ray w odtwarzaczu występuje jeden z następujących problemów:

 • Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
 • Płyta jest odtwarzana z przerwami lub występują inne problemy.

Rozwiązanie

Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności:

1. Upewnij się, że inne płyty DVD lub Blu-ray są odtwarzane prawidłowo.

Aby sprawdzić, czy odtwarzacz DVD lub Blu-ray działa i jest prawidłowo podłączony do telewizora, odtwórz co najmniej jedną oryginalną płytę DVD lub Blu-ray (płytę nienagraną na komputerze).

Jeśli oryginalne płyty również są odtwarzane z takimi samymi problemami jak w przypadku płyt nagrywanych na komputerze, zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza, aby uzyskać porady dotyczące rozwiązywania problemów. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

2. Wyczyść nagraną płytę DVD lub Blu-ray.

Sprawdź, czy nagrana płyta Blu-ray lub DVD nie jest zabrudzona, zakurzona ani czy nie znajdują się na niej odciski palców. Wyczyść ją za pomocą zestawu do czyszczenia płyt lub delikatnie przetrzyj miękką niestrzępiącą szmatką, wykonując ruchy od środka do zewnątrz.

3. Upewnij się, że płyta DVD lub Blu-ray została nagrana w odpowiednim standardzie telewizyjnym.

Programy Encore i Premiere Elements umożliwiają tworzenie płyt DVD i Blu-ray w standardzie NTSC lub PAL. (W Ameryce Północnej, Japonii, na Filipinach i w niektórych regionach Ameryki Południowej obowiązuje standard NTSC. Standard PAL obowiązuje w większości pozostałych krajów na świecie). Niektóre odtwarzacze DVD i Blu-ray są zgodne ze standardami NTSC i PAL, jednak część obsługuje tylko jeden standard.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że podczas nagrywania wybrano niewłaściwy standard, należy nagrać nową płytę w poprawnym standardzie.

Aby wybrać standard telewizyjny:

 • Encore: Podczas tworzenia projektu w menu podręcznym Standard telewizyjny na karcie Podstawowe w oknie Nowy projekt wybierz opcję NTSC lub PAL.
 • Premiere Elements: Po wybraniu pozycji Udostępnij > Płyta > DVD lub udostępnij > Płyta > Blu-ray w menu podręcznym Ustawienia domyślne wybierz ustawienie domyślne NTSC lub PAL.

4. Wykonaj dodatkowe czynności pozwalające rozwiązać problem.

Jeśli wykonanie powyższych operacji nie spowoduje rozwiązania problemu, należy wykonać inne operacje opisane w tej sekcji TechNote dotyczące rodzaju nagrywanej płyty:

Rozwiązywanie innych problemów dotyczących płyt DVD

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Użyj innego odtwarzacza płyt DVD.

W niektórych odtwarzaczach DVD (zwłaszcza w starszych modelach) nie można odtwarzać nagrywanych płyt DVD. Spróbuj odtworzyć płytę DVD w innym modelu odtwarzacza DVD.

Rozwiązanie 2: Użyj innego pustego nośnika.

Niektóre odtwarzacze DVD pozwalają na odtwarzanie nagrywanych płyt DVD, ale są zgodne tylko z niektórymi formatami pustych dysków DVD. Aby uzyskać informacje dotyczące odtwarzanych nośników DVD nagrywanych na komputerze, zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza DVD.

Nagraj nową płytę DVD na innym pustym nośniku, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • Nazwa marki.
 • Format (DVD+R, DVD-R, DVD-RW i inne, jednowarstwowe lub dwuwarstwowe).
 • Prędkość zapisu (2x, 4x itd.).

Pomyślny wynik można uzyskać metodą prób i błędów. Aby wyszukać najbardziej odpowiedni nośnik, wymagane jest przetestowanie kilku różnych rodzajów nośników.

Firma Adobe nie może sugerować żądnych marek obsługiwanych pustych płyt DVD. Porady można znaleźć na forach użytkowników Adobe pod adresem www.adobeforums.com.

Serwis VideoHelp.com publikuje raporty klientów dotyczące zgodności wielu rodzajów pustych nośników DVD (www.videohelp.com/dvdmedia). Zastrzeżenie: To łącze powoduje otwarcie witryny internetowej innej firmy. Informacje zawarte pod tym adresem nie zostały zweryfikowane przez firmę Adobe. Łącze jest przekazywane tylko w charakterze grzecznościowym.

Rozwiązanie 3: Jeśli nagrano płytę DVD z funkcją automatycznego odtwarzania, należy nagrać płytę DVD zawierającą menu główne.

Płyta DVD niezawierająca menu wyświetlane użytkownikowi jest nazywana automatycznie odtwarzaną płyta DVD. Odtwarzanie automatycznie odtwarzanych płyt DVD w niektórych odtwarzaczach DVD może być problematyczne (zwłaszcza starsze modele). Jeśli nagrano płytę DVD z funkcją automatycznego odtwarzania, należy nagrać nową płytę DVD zawierającą menu główne.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodać menu główne, zapoznaj się z sekcją Tworzenie menu w pomocy programów Encore lub Premiere Elements.

Rozwiązanie 4 (tylko Encore): Zastąp pliki MPEG-2 o wysokim współczynniku transmisji danych.

Jeśli projekt zawiera pliki MPEG-2, które zostały wyeksportowane z aplikacji do edycji cyfrowych materiałów wideo, co najmniej jeden plik MPEG-2 może być zakodowany ze współczynnikiem transmisji danych przekraczającym 8 megabitów na sekundę (8 Mb/s). Specyfikacja standardu DVD zezwala na maksymalny współczynnik transmisji wynoszący 9 Mb/s, jednak niektóre odtwarzacze DVD nie mają możliwości odczytywania dysków DVD zawierających materiały o współczynniku przekraczającym 8 Mb/s.

Jeśli współczynnik transmisji dla plików MPEG-2 w projekcie przekracza 8 Mb/s, otwórz ponownie aplikację do edycji materiałów wideo, w której utworzono pliki, i ponownie wyeksportuj pliki ze współczynnikiem niższym niż 8 Mb/s. Następnie nagraj nową płytę DVD zawierającą pliki o niższym współczynniku transmisji.

Rozwiązanie 5 (tylko Encore): Nagraj płytę DVD przy niższej prędkości nagrywania.

Niektóre nagrywarki DVD mogą nagrywać uszkodzone dane podczas nagrywania z maksymalną dostępną prędkością. Nagraj nową płytę DVD z niższą prędkością.

Aby obniżyć prędkość zapisu, wybierz opcję w menu podręcznym w sekcji Lokalizacja w panelu Utwórz.

Rozwiązywanie innych problemów dotyczących płyt Blu-ray

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza Blu-ray.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może pozytywnie wpłynąć na odtwarzanie płyt Blu-ray nagranych na komputerze. Skontaktuj się z producentem swojego odtwarzacza, aby uzyskać informacje o aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

W witrynie Blu-ray.com publikowane są informacje o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla wielu odtwarzaczy Blu-ray: www.blu-ray.com/firmware. Zastrzeżenie: To łącze powoduje otwarcie witryny internetowej innej firmy. Informacje zawarte pod tym adresem nie zostały zweryfikowane przez firmę Adobe. Łącze jest przekazywane tylko w charakterze grzecznościowym.

Rozwiązanie 2: Użyj innego pustego nośnika.

Nagraj nową płytę Blu-ray na innym pustym nośniku, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • Nazwa marki.
 • Format (BD-R lub BD-RE, jednowarstwowy 25 GB lub dwuwarstwowy 50 GB).
 • Prędkość zapisu (2x, 4x itd.).

Pomyślny wynik można uzyskać metodą prób i błędów. Aby wyszukać najbardziej odpowiedni nośnik, wymagane jest przetestowanie kilku różnych rodzajów nośników.

Firma Adobe nie może sugerować żądnych marek obsługiwanych pustych płyt. Porady można znaleźć na forach użytkowników Adobe pod adresem www.adobeforums.com.

Serwis VideoHelp.com publikuje raporty klientów dotyczące zgodności wielu rodzajów pustych nośników Blu-ray (www.videohelp.com/dvdmedia). Zastrzeżenie: To łącze powoduje otwarcie witryny internetowej innej firmy. Informacje zawarte pod tym adresem nie zostały zweryfikowane przez firmę Adobe. Łącze jest przekazywane tylko w charakterze grzecznościowym.

Rozwiązanie 3: Jeśli nagrano płytę w formacie Blu-ray H.264, nagraj płytę w formacie Blu-ray MPEG-2.

W ramach specyfikacji płyt Blu-ray obsługiwane jest kodowanie MPEG-2 używane również w przypadku dysków DVD oraz kodowanie H.264. Format H.264 charakteryzuje się większym współczynnikiem kompresji i niższą jakością materiału wideo, jednak w niektórych odtwarzaczach płyty nagrane na komputerze z użyciem kodowania H.264 nie będą odtwarzane poprawnie. Jeśli nagrano płytę w formacie Blu-ray H.264, nagraj płytę w formacie Blu-ray MPEG-2.

Aby wybrać format MPEG-2 dla dysku Blu-ray:

 • Encore: Wybierz pozycje Plik > Ustawienia projektu, a następnie wybierz opcję MPEG-2 dostępną w menu podręcznym Koder na karcie Podstawowe. Opcję MPEG-2 można również wybrać podczas tworzenia projektu z poziomu menu podręcznego Koder na karcie Podstawowe w oknie Nowy projekt.

 • Premiere Elements: Po wybraniu pozycji Udostępnij > Płyta > Blu-ray wybierz jedno z ustawień domyślnych MPEG-2 dostępnych w menu podręcznym Ustawienia domyślne.

Rozwiązanie 4: Użyj innego odtwarzacza płyt Blu-ray.

Niektóre odtwarzacze płyt Blu-ray mogą nie obsługiwać płyt nagrywanych na komputerze. Spróbuj odtworzyć płytę Blu-ray w innym modelu odtwarzacza Blu-ray.

Dodatkowe informacje

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online