Rejestracja/portal dla partnerów

W jaki sposób mogę zarejestrować się w programie dla dystrybutorów?

Aby zarejestrować się w programie dla dystrybutorów, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Zarejestruj się teraz w programie partnerskim.

 2. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe i hasła.Jeżeli nie masz identyfikatora Adobe, kliknij opcję Utwórz identyfikator Adobe i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go utworzyć.

 3. Wybierz Region, Kraj i Preferowany język, a następnie kliknij przycisk DALEJ.

 4. Zaznacz pole wyboru potwierdzające, że masz upoważnienie do działania w imieniu swojej firmy, a następnie kliknij przycisk DALEJ.

 5. Podaj dane firmy i informacje kontaktowe, klikając przycisk DALEJ po zakończeniu wypełniania każdego formularza.

 6. Przeczytaj Warunki rejestracji, zaznacz pole na dole, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Po przesłaniu wniosku możesz otrzymać w ciągu 3–4 godzin wiadomość e-mail od firmy Adobe zawierającą identyfikator członkowski i łącze do pakietu powitalnego.Zapoznaj się z pakietem powitalnym, aby poznać zasady programu branżowego firmy Adobe, różne poziomy programu oraz związane z nimi wymagania i korzyści.

Dlaczego nie mogę zalogować się do portalu dla partnerów?

Aby mieć dostęp do portalu dla partnerów, należy posiadać identyfikator Adobe.  Jeżeli nie masz identyfikatora Adobe, utwórz go na stronie:

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.

Jeżeli masz już identyfikator Adobe, sprawdź, czy logujesz się przy użyciu takiego samego adresu e-mail, jaki został użyty w centrum sprzedaży.Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Nie mam dostępu do portalu dla partnerów jako główna/dodatkowa/inna osoba kontaktowa. Jak mogę uzyskać dostęp?

Sprawdź pocztę e-mail (folder ze spamem i kosz), czy nie ma w niej zaproszenia, i zaakceptuj zaproszenie, aby uzyskać dostęp do portalu dla partnerów.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Jestem główną osobą kontaktową i nie widzę łącza do Centrum sprzedaży w portalu dla partnerów.

Zarejestrowani i certyfikowani partnerzy nie mają dostępu do Centrum sprzedaży.

Osoby o statusie partnerów złotych i platynowych mogą przejść na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.

 1. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail głównej osoby kontaktowej.
 2. Kliknij opcję Dostęp do Centrum sprzedaży na karcie Sprzedaż i marketing.

Jestem dodatkową osobą kontaktową i nie mam licencji na Centrum sprzedaży.

Zarejestrowani i certyfikowani partnerzy nie mają dostępu do Centrum sprzedaży.

Osoby o statusie partnerów złotych i platynowych mogą przejść na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.

 1. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail głównej osoby kontaktowej.
 2. Kliknij opcję Dostęp do Centrum sprzedaży na karcie Sprzedaż i marketing.
 3. Kliknij opcję Profil mojej firmy w lewej części strony.
 4. Kliknij kartę Zarządzaj kontami użytkowników Centrum sprzedaży na górze okna.
 5. W sekcji Przydział licencji zaznacz pole użytkownika, któremu chcesz zezwolić na dostęp.

Użytkownik/osoba kontaktowa są wymienieni w Centrum sprzedaży, ale nie pracują już w firmie.

 1. Przejdź na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.
 2. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail głównej osoby kontaktowej.
 3. Kliknij opcję Dostęp do Centrum sprzedaży na karcie Sprzedaż i marketing.
 4. Kliknij opcję Profil mojej firmy w lewej części strony.
 5. Przewiń w dół i przejdź do sekcji Osoby kontaktowe.
 6. Edytuj osobę kontaktową, której chcesz cofnąć dostęp do centrum sprzedaży.
 7. Usuń zaznaczenie aktywnego pola.

Chcę być główną osobą kontaktową, ale figuruję na liście jako dodatkowa osoba kontaktowa.

Nie mam dostępu do cenników w portalu dla partnerów.

 1. Przejdź na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.
 2. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail głównej osoby kontaktowej.
 3. Kliknij opcję Cenniki na karcie Ceny.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Otrzymuję komunikat o błędzie: „Nie można przetworzyć rejestracji, ponieważ adres e-mail już istnieje w systemie”.

Zarejestruj się w programie przy użyciu innego adresu e-mail. Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

W jaki sposób przejść na wyższy poziom członkostwa?

Aby utworzyć wniosek o przejście na wyższy poziom, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do portalu Adobe Partner Connection: https://channelpartners.adobe.com/home/program.html
 2. Zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń (identyfikatora Adobe i hasła).
 3. Po zalogowaniu kliknij łącze „Podnieś poziom” na górze.
 4. Zaznacz opcję, czy wykonujesz uaktualnienie do członkostwa certyfikowanego.
 5. Wypełnij wniosek.

Po utworzeniu wniosku o przejście na wyższy poziom otrzymasz powiadomienie od firmy Adobe po jego przetworzeniu i ukończeniu.

Zbliża się termin odnowienia umowy członkowskiej, ale moje łącze do odnowienia nie działa.

Licencje na produkty nieprzeznaczone do sprzedaży (NFR)

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do licencji na produkty nieprzeznaczone do sprzedaży (NFR) od firmy Adobe?

Dostęp do licencji NFR jest ograniczony do o statusie partnerów złotych i platynowych.

Ich główna osoba kontaktowa ma dostęp do licencji NFR.

Licencje wieczyste (np. na program Acrobat Pro) i typu Captivate będą dostępne w portalu dla partnerów (https://channelpartners.adobe.com/home/program.html).

W przypadku Creative Cloud główna osoba kontaktowa na koncie otrzyma zaproszenie do programu VIP, za pomocą którego będzie mogła uzyskać dostęp do licencji CC.

Jakie licencje NFR otrzymam jako partner na poziomie złotym?

Partnerzy na poziomie złotym mogą uzyskać dostęp do następujących licencji: Adobe Acrobat Pro DC, Creative Cloud (wszystkie aplikacje).

Jakie licencje NFR otrzymam jako partner na poziomie platynowym?

Partnerzy na poziomie platynowym mogą uzyskać dostęp do następujących licencji: Adobe Acrobat Pro DC, Creative Cloud (wszystkie aplikacje), Creative Cloud Enterprise i Adobe Stock DCE.

Czy muszę składać wniosek o odnowienie licencji NFR?

Nie, nie trzeba składać wniosku o odnowienie licencji NFR, ponieważ są one odnawiane automatycznie.

Certyfikacja

W jaki sposób mogę uzyskać nazwę użytkownika i hasło do Branżowego centrum szkoleniowego firmy Adobe (ACTC)?

Aby zarejestrować się jako uczestnik w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się w portalu dla partnerów firmy Adobe przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła.
 2. Kliknij opcję Wsparcie w prawym górnym rogu, a następnie wybierz z rozwijanej listy instrukcje rejestracji w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe.
 3. W sekcji Nowy użytkownik kliknij adres URL powiązany z odpowiednimi regionami.
 4. Zaloguj się w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła.

Po pomyślnej rejestracji identyfikator użytkownika i hasło Adobe będą nazwą użytkownika i hasłem ACTC.

Jakie certyfikaty są potrzebne dla poszczególnych poziomów programu?

Aby uzyskać poziom partnera certyfikowanego, złotego lub platynowego, tylko jeden przedstawiciel firmy musi ukończyć certyfikację kodeksu postępowania partnera biznesowego Adobe**.

Chcę podejść do egzaminu technicznego — gdzie go znajdę?

Egzaminy techniczne nie są już dostępne w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe.

** Certyfikacje mogą ulec zmianie wraz z rozwojem programu dla dystrybutorów. Kryteria kwalifikacji na poszczególne poziomy członkostwa można znaleźć w przewodniku po programie dla dystrybutorów.

* Dostęp do Branżowego centrum szkoleniowego firmy Adobe można uzyskać za pomocą dowolnej przeglądarki z wyjątkiem Mozilla Firefox.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do certyfikatów ukończonych szkoleń?

Aby uzyskać dostęp do certyfikatów ukończonych szkoleń:

 1. Zaloguj się w witrynie ze szkoleniami branżowymi przy użyciu łącza z identyfikatorem Adobe.
 2. W sekcji „Moje szkolenia” wyświetlone będą ukończone szkolenia.

Czy mogę zmienić administratora konsoli programu VIP dla klienta?

Aby zmienić administratora programu VIP, aktualny administrator konsoli może wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się w konsoli administratora https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Przejdź na kartę Administratorzy.
 3. Wybierz opcję Zmień obok nazwiska aktualnego administratora głównego.
 4. Wybierz administratora, któremu chcesz przyznać uprawnienia administratora głównego.
 5. Kliknij przycisk Zmień.

Nowy administrator otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia, aby stać się administratorem głównym. Po jego kliknięciu zostanie przeniesiony na stronę warunków programu VIP. Przed uwzględnieniem zmian w konsoli administratora nowe administrator musi zaakceptować warunki programu VIP.

Rejestracja transakcji

Pracuję w spółce zależnej firmy XYZ z Austrii (domena poczty e-mail *@xyz.at). Ale moja główna firma to XYZ w Niemczech (domena poczty e-mail *@xyz.de — ten sam partner, ale centrala/oddział znajdują się w różnych krajach). Mam konto z adresem e-mail *@xyz.at i system nie pozwala mi na rejestrację pod niemieckim kontem. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest uzyskanie konta e-mail z domeną *@xyz.de.

W centrum sprzedaży nie ma karty Możliwość i nie mogę przesłać możliwości.

Sprawdź, czy główna osoba kontaktowa na Twoim koncie ma dostępną tę kartę. Jeśli główna osoba kontaktowa na Twoim koncie ma tę kartę, a Ty napotykasz na trudności i otrzymujesz komunikaty o błędzie, opisz szczegóły problemu w wiadomości e-mail, załączając swój identyfikator i zrzut ekranu, a następnie wyślij wiadomość do działu pomocy technicznej dla partnerów.

Moja firma ma pewną liczbę licencji na Centrum sprzedaży dla różnych pracowników. Jaki dostęp mają inni pracownicy do moich możliwości?

Pracownicy posiadający licencje na Centrum sprzedaży w ramach tej samej firmy partnera mają dostęp tylko do możliwości przesyłanych przez siebie (jako właściciele możliwości). Jeśli partner chce zmienić przydział ich możliwości na innego pracownika w ramach tej samej firmy partnera, należy zmienić „właściciela” możliwości.

Nie mogę dodać produktów do mojej możliwości, ponieważ cennik nie jest dostępny.

Utwórz sprawę w Centrum sprzedaży, aby bezzwłocznie rozwiązać problem.

Jak mogę zamknąć wygraną możliwość?

 1. Po uzyskaniu dostępu do możliwości wybierz opcję „Edytuj”.
 2. Zmień status na: „07 Realizowane do zamknięcia”.
 3. Zmień status na: „Zamknięte — zarezerwowane”.
 4. Wybierz przyczynę z wyskakującego menu.
 5. Przewiń w dół i wprowadź numer zamówienia sprzedaży. (Partnerzy uzyskują numery zamówienia sprzedaży od klientów).
 6. Wybierz opcję „Zapisz”.

Można wprowadzić wiele numerów zamówień sprzedaży do przetworzenia. Informacje na temat zapłaconego rabatu z odpowiednim rozbiciem na klientów zostaną przesłane z powrotem do możliwości po zakończeniu cyklu płatności rabatu.

W jaki sposób mogę przesłać sprawę do Centrum sprzedaży?

Wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do „Centrum sprzedaży”.
 2. Wyszukaj konto, wprowadzając „xyz” w polu „Konto nadrzędne” oznaczone lupą. Umożliwia to sprawdzenie, czy utworzono już konto tego klienta.
 3. Istnieją dwa prawdopodobne scenariusze:
  1. Udało Ci się zlokalizować szukane konto:
   1. Wybierz konto.
   2. Przejdź do sekcji „Nowa możliwości”.
   3. Wypełnij wszystkie wymagane informacje, a następnie wybierz opcję „Zapisz”.
  2. Nie udało Ci się zlokalizować szukanego konta:
   1. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganego konta, może to oznaczać, że nie zostało ono utworzone w bazie danych Adobe i że musisz je utworzyć.

Uwaga:

Przed utworzeniem konta klienta upewnij się, że konto rzeczywiście nie istnieje. Spróbuj je wyszukać przy użyciu opcji „Wyszukaj”, wpisując tylko część nazwy. Na przykład szukaj „TELEWIZ” zamiast „TELEWIZJA POLSKA”.

Przysłano mi wiadomość e-mail, aby podać dodatkowe informacje na temat działań sprzedażowych dotyczących możliwości. Co zrobić w takiej sytuacji?

Postaraj się opisać działania sprzedażowe w sposób maksymalnie szczegółowy, uwzględniając następujące elementy:

 • Sposób uzyskania wiedzy o tej możliwości
  • Rozmowy telefoniczne
  • Spotkania z klientem
  • Ciągłe kontakty z klientem (podaj daty, miejsca itp.)
 • Atrakcyjna impreza/potrzeba biznesowa?
  • Podaj szacowane ilości produktów firmy Adobe wymagane przez klienta.
  • Dlaczego klient wymaga produktów firmy Adobe?
 • Propozycja wartości firmy Adobe?
  • Opisz, jakie korzyści przyniesie klientowi korzystanie z produktów Adobe
 • Konkurenci/propozycja wartości konkurenta?
  • Czy istnieje znana konkurencja? Jeśli tak, wymień konkurencyjne firmy.
 • Dotychczasowe działania sprzedażowe?
  • Co zostało zrobione do tej pory, aby aktywnie sprzedawać produkty firmy Adobe?

Jeśli któreś z tych pól nie są wypełnione, nie podano opisu albo informacje są niepełne/niejasne/ogólne, możliwość nie zostanie zatwierdzona i weryfikacja będzie opóźniona.

Konsola dystrybutora/administratora programu VIP

Nie mogę uzyskać dostępu do konsoli dystrybutora.

Aby uzyskać dostęp do konsoli dystrybutora, należy znajdować się na poziomie certyfikowanym. Główna osoba kontaktowa certyfikowanego konta otrzymuje dostęp do konsoli dystrybutora znajdującej się pod następującym adresem: https://reseller.adobe.com.

W jaki sposób mogę dostać numer VIP?

Numer VIP jest przeznaczony dla użytkowników końcowych, nie dystrybutorów. Należy dodać dane użytkownika końcowego w konsoli dystrybutora, z której zostanie wysłane zaproszenie dla klienta. Gdy klient zaakceptuje zaproszenie, zostanie dla niego wygenerowany numer VIP.

Jak korzystać z konsoli dystrybutora?

Wszystkie informacje na temat konsoli dystrybutora można znaleźć pod następującym łączem: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/reseller.html.

Mimo złożenia zamówienia dla klienta w konsoli wciąż znajduje się stara data rocznicy.

Data rocznicy w konsoli jest aktualizowana 30 dni po bieżącej dacie rocznicy, ponieważ oferujemy 30-dniowy okres prolongaty przed i po dacie rocznicy na potrzeby odnowienia.

Mój klient otrzymuje błąd dotyczący potrzebnej płatności.

Konto VIP klienta musi zawierać co najmniej jedno zaległe/zawieszone stanowisko. Właśnie dlatego wyświetlany jest monit „Potrzebna płatność”.

Dystrybutor ma możliwość usunięcia stanowisk przez 30 dni po ich dodaniu.

Po upływie 30 dni możliwość usuwania bieżących stanowisk z konsoli nie jest już dostępna.

Istnieją 2 możliwości rozwiązania problemu zaległych/zawieszonych stanowisk.

 • Można pozostawić stanowisko na konsoli do końca subskrypcji, kiedy to wszystkie nieodnowione stanowiska (w tym stanowiska, które nigdy nie były obsadzone) zostaną usunięte. Obecnie nie wiąże się to z opłatami.
 • Dystrybutor może podjąć współpracę z dystrybucją, aby przetworzyć zamówienie i natychmiast przetworzyć autoryzację RMA.

Jak mogę zmienić administratora konsoli VIP dla klienta?

Aby zmienić administratora konsoli VIP, aktualny administrator konsoli może wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się w konsoli administratora: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Przejdź na kartę Administratorzy.
 3. Wybierz opcję Zmień obok nazwiska aktualnego administratora głównego.
 4. Wybierz administratora, któremu chcesz przyznać uprawnienia administratora głównego.
 5. Kliknij przycisk Zmień.

Nowy administrator otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia, aby stać się administratorem głównym. Po jego kliknięciu zostanie przeniesiony na stronę warunków programu VIP. Przed uwzględnieniem zmian w konsoli administratora nowe administrator musi zaakceptować warunki programu VIP.

Czy klient może zmienić dystrybutora na innego?

Tak, klient ma swobodę zakupu od wybranego dystrybutora. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z aktualnego dystrybutora, może zmienić go, wysyłając żądanie zmiany dystrybutora do działu pomocy technicznej dla partnerów.

Czy można zmienić opcję zarządzającej osoby kontaktowej w programie VIP?

Tak, główna osoba kontaktowa na konsoli dystrybutora będzie mogła zmienić zarządzającą osobę kontaktową w programie VIP.

Do klienta wysłano zaproszenie do programu VIP, ale podczas akceptowania zaproszenia pojawia się błąd.

Użytkownik nie będzie mógł zaakceptować zaproszenia do programu VIP, jeśli uczestniczy już w programie VIP za pomocą tej samej nazwy konta. Można wprowadzić drobne zmiany do nazwy konta i wysłać zaproszenie ponownie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Czy mogę zmienić nazwę konta na konsoli?

Tak, musisz wypełnić formularz żądania zmiany nazwy konta i przesłać go do działu pomocy technicznej dla partnerów, aby przetworzyć żądanie.

Dostęp do formularza możesz uzyskać przy użyciu następującego łącza: https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/adobe-change-of-name-form-and-procedure.html

Czy mogę zmienić segment rynku dla programu VIP klienta?

Nie, nie można zmienić segmentu rynku dla programu VIP. Można przesłać żądanie anulowania członkostwa w programie VIP do działu pomocy technicznej dla partnerów, a następnie wysłać do partnera nowe zaproszenie do programu VIP z właściwym segmentem rynku.

Zarządzanie umowami

Czy mogę zmienić administratora na umowie?

Możesz przesłać żądanie zmiany administratora dla osoby kontaktowej, kontaktując się z działem pomocy technicznej dla partnerów. W celu przetworzenia żądania zespół będzie potrzebował autoryzacji e-mail od aktualnego administratora. Jeśli aktualny administrator nie pracuje już w firmie, autoryzację może wysłać osoba z podobną domeną e-mail.

Czy mogę zmienić opcję płatności na umowie?

Możesz przesłać żądanie zmiany administratora dla osoby kontaktowej, kontaktując się z działem pomocy technicznej dla partnerów. W celu przetworzenia żądania zespół będzie potrzebował autoryzacji e-mail od aktualnego administratora. Jeśli aktualny administrator nie pracuje już w firmie, autoryzację może wysłać osoba z podobną domeną e-mail.

Czy klient może odnowić umowę CLP po wygaśnięciu?

Tak, użytkownik będzie nadal mógł przesłać odnowienie umowy.

Witryna licencjonowania

Jak można zalogować się w witrynie LWS?

 1. Przejdź do witryny licencjonowania.
 2. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe (z reguły jest to adres e-mail) i hasła.
 3. Kliknij przycisk Zaloguj się.

Potrzebujesz pomocy podczas tworzenia identyfikatora Adobe lub korzystania z niego? Patrz temat Rozwiązywanie problemów z kontem Adobe ID i logowaniem się.

Uwaga:

Tylko Ty będziesz mieć możliwość uzyskania dostępu do witryny licencjonowania przy użyciu identyfikatora Adobe, za pomocą którego złożono zamówienie.

W jaki sposób mogę zarządzać zamówieniami w witrynie licencjonowania?

Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania, zapoznaj się z dokumentem: Witryna licencjonowania firmy Adobe | Numery seryjne, zamówienia, konta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online