Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu branżowego

Rejestracja/portal dla partnerów

Aby zarejestrować się w programie dla dystrybutorów, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Zarejestruj się teraz w programie partnerskim.

 2. Zaloguj się na konto Adobe.

 3. Wybierz Region, Kraj i Preferowany język, a następnie kliknij przycisk DALEJ.

 4. Zaznacz pole wyboru potwierdzające, że masz upoważnienie do działania w imieniu swojej firmy, a następnie kliknij przycisk DALEJ.

 5. Podaj dane firmy i informacje kontaktowe, klikając przycisk DALEJ po zakończeniu wypełniania każdego formularza.

 6. Przeczytaj Warunki rejestracji, zaznacz pole na dole, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Po przesłaniu wniosku możesz otrzymać w ciągu 3–4 godzin wiadomość e-mail od firmy Adobe zawierającą identyfikator członkowski i łącze do pakietu powitalnego.Zapoznaj się z pakietem powitalnym, aby poznać zasady programu branżowego firmy Adobe, różne poziomy programu oraz związane z nimi wymagania i korzyści.

Aby mieć dostęp do portalu dla partnerów, należy posiadać identyfikator Adobe.  Jeżeli nie masz identyfikatora Adobe, utwórz go na stronie:

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.

Jeżeli masz już identyfikator Adobe ID, sprawdź, czy logujesz się przy użyciu takiego samego adresu e-mail, jaki został użyty w centrum sprzedaży. Na konto Adobe można się logować również za pomocą konta z serwisu społecznościowego (Facebook, Google lub Apple). Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Sprawdź pocztę e-mail (folder ze spamem i kosz), czy nie ma w niej zaproszenia, i zaakceptuj zaproszenie, aby uzyskać dostęp do portalu dla partnerów.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Zarejestrowani i certyfikowani partnerzy nie mają dostępu do Centrum sprzedaży.

Osoby o statusie partnerów złotych i platynowych mogą przejść na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.

 1. Zaloguj się na konto Adobe.
 2. Kliknij opcję Dostęp do Centrum sprzedaży na karcie Sprzedaż i marketing.

Zarejestrowani i certyfikowani partnerzy nie mają dostępu do Centrum sprzedaży.

Osoby o statusie partnerów złotych i platynowych mogą przejść na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.

 1. Zaloguj się na konto Adobe.
 2. Kliknij opcję Dostęp do Centrum sprzedaży na karcie Sprzedaż i marketing.
 3. Kliknij opcję Profil mojej firmy w lewej części strony.
 4. Kliknij kartę Zarządzaj kontami użytkowników Centrum sprzedaży na górze okna.
 5. W sekcji Przydział licencji zaznacz pole użytkownika, któremu chcesz zezwolić na dostęp.
 1. Przejdź na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.
 2. Zaloguj się na konto Adobe.
 3. Kliknij opcję Dostęp do Centrum sprzedaży na karcie Sprzedaż i marketing.
 4. Kliknij opcję Profil mojej firmy w lewej części strony.
 5. Przewiń w dół i przejdź do sekcji Osoby kontaktowe.
 6. Edytuj osobę kontaktową, której chcesz cofnąć dostęp do centrum sprzedaży.
 7. Usuń zaznaczenie aktywnego pola.
 1. Przejdź na stronę https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.
 2. Zaloguj się na konto Adobe.
 3. Kliknij opcję Cenniki na karcie Ceny.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Zarejestruj się w programie przy użyciu innego adresu e-mail. Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Aby utworzyć wniosek o przejście na wyższy poziom, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do portalu Adobe Partner Connection: https://channelpartners.adobe.com/home/program.html
 2. Zaloguj się na konto Adobe.
 3. Po zalogowaniu kliknij łącze „Podnieś poziom” na górze.
 4. Zaznacz opcję, czy wykonujesz uaktualnienie do członkostwa certyfikowanego.
 5. Wypełnij wniosek.

Po utworzeniu wniosku o przejście na wyższy poziom otrzymasz powiadomienie od firmy Adobe po jego przetworzeniu i ukończeniu.

Licencje na produkty nieprzeznaczone do sprzedaży (NFR)

Dostęp do licencji NFR jest ograniczony do o statusie partnerów złotych i platynowych.

Ich główna osoba kontaktowa ma dostęp do licencji NFR.

Licencje wieczyste (np. na program Acrobat Pro) i typu Captivate będą dostępne w portalu dla partnerów (https://channelpartners.adobe.com/home/program.html).

W przypadku Creative Cloud główna osoba kontaktowa na koncie otrzyma zaproszenie do programu VIP, za pomocą którego będzie mogła uzyskać dostęp do licencji CC.

Partnerzy na poziomie złotym mogą uzyskać dostęp do następujących licencji: Adobe Acrobat Pro, Creative Cloud (wszystkie aplikacje).

Partnerzy na poziomie platynowym mogą uzyskać dostęp do następujących licencji: Adobe Acrobat Pro, Creative Cloud (wszystkie aplikacje), Creative Cloud Enterprise i Adobe Stock DCE.

Nie, nie trzeba składać wniosku o odnowienie licencji NFR, ponieważ są one odnawiane automatycznie.

Certyfikacja

Aby zarejestrować się jako uczestnik w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do portalu partnerskiego Adobe.
 2. Kliknij opcję Wsparcie w prawym górnym rogu, a następnie wybierz z rozwijanej listy instrukcje rejestracji w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe.
 3. W sekcji Nowy użytkownik kliknij adres URL powiązany z odpowiednimi regionami.
 4. Zaloguj się w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła.

Po pomyślnej rejestracji identyfikator użytkownika i hasło Adobe będą nazwą użytkownika i hasłem ACTC.

Aby uzyskać poziom partnera certyfikowanego, złotego lub platynowego, tylko jeden przedstawiciel firmy musi ukończyć certyfikację kodeksu postępowania partnera biznesowego Adobe**.

Egzaminy techniczne nie są już dostępne w Branżowym centrum szkoleniowym firmy Adobe.

** Certyfikacje mogą ulec zmianie wraz z rozwojem programu dla dystrybutorów. Kryteria kwalifikacji na poszczególne poziomy członkostwa można znaleźć w przewodniku po programie dla dystrybutorów.

* Dostęp do Branżowego centrum szkoleniowego firmy Adobe można uzyskać za pomocą dowolnej przeglądarki z wyjątkiem Mozilla Firefox.

Aby uzyskać dostęp do certyfikatów ukończonych szkoleń:

 1. Przejdź do witryny Centrum szkoleniowego za pomocą podanego łącza.
 2. Zaloguj się na konto Adobe.
 3. W sekcji „Moje szkolenia” wyświetlone będą ukończone szkolenia.

Aby zmienić administratora programu VIP, aktualny administrator konsoli może wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się w konsoli administratora https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Przejdź na kartę Administratorzy.
 3. Wybierz opcję Zmień obok nazwiska aktualnego administratora głównego.
 4. Wybierz administratora, któremu chcesz przyznać uprawnienia administratora głównego.
 5. Kliknij przycisk Zmień.

Nowy administrator otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia, aby stać się administratorem głównym. Po jego kliknięciu zostanie przeniesiony na stronę warunków programu VIP. Przed uwzględnieniem zmian w konsoli administratora nowe administrator musi zaakceptować warunki programu VIP.

Rejestracja transakcji

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest uzyskanie konta e-mail z domeną *@xyz.de.

Sprawdź, czy główna osoba kontaktowa na Twoim koncie ma dostępną tę kartę. Jeśli główna osoba kontaktowa na Twoim koncie ma tę kartę, a Ty napotykasz na trudności i otrzymujesz komunikaty o błędzie, opisz szczegóły problemu w wiadomości e-mail, załączając swój identyfikator i zrzut ekranu, a następnie wyślij wiadomość do działu pomocy technicznej dla partnerów.

Pracownicy posiadający licencje na Centrum sprzedaży w ramach tej samej firmy partnera mają dostęp tylko do możliwości przesyłanych przez siebie (jako właściciele możliwości). Jeśli partner chce zmienić przydział ich możliwości na innego pracownika w ramach tej samej firmy partnera, należy zmienić „właściciela” możliwości.

Utwórz sprawę w Centrum sprzedaży, aby bezzwłocznie rozwiązać problem.

 1. Po uzyskaniu dostępu do możliwości wybierz opcję „Edytuj”.
 2. Zmień status na: „07 Realizowane do zamknięcia”.
 3. Zmień status na: „Zamknięte — zarezerwowane”.
 4. Wybierz przyczynę z wyskakującego menu.
 5. Przewiń w dół i wprowadź numer zamówienia sprzedaży. (Partnerzy uzyskują numery zamówienia sprzedaży od klientów).
 6. Wybierz opcję „Zapisz”.

Można wprowadzić wiele numerów zamówień sprzedaży do przetworzenia. Informacje na temat zapłaconego rabatu z odpowiednim rozbiciem na klientów zostaną przesłane z powrotem do możliwości po zakończeniu cyklu płatności rabatu.

Wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do „Centrum sprzedaży”.
 2. Wyszukaj konto, wprowadzając „xyz” w polu „Konto nadrzędne” oznaczone lupą. Umożliwia to sprawdzenie, czy utworzono już konto tego klienta.
 3. Istnieją dwa prawdopodobne scenariusze:
  1. Udało Ci się zlokalizować szukane konto:
   1. Wybierz konto.
   2. Przejdź do sekcji „Nowa możliwości”.
   3. Wypełnij wszystkie wymagane informacje, a następnie wybierz opcję „Zapisz”.
  2. Nie udało Ci się zlokalizować szukanego konta:
   1. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganego konta, może to oznaczać, że nie zostało ono utworzone w bazie danych Adobe i że musisz je utworzyć.
Uwaga:

Przed utworzeniem konta klienta upewnij się, że konto rzeczywiście nie istnieje. Spróbuj je wyszukać przy użyciu opcji „Wyszukaj”, wpisując tylko część nazwy. Na przykład szukaj „TELEWIZ” zamiast „TELEWIZJA POLSKA”.

Postaraj się opisać działania sprzedażowe w sposób maksymalnie szczegółowy, uwzględniając następujące elementy:

 • Sposób uzyskania wiedzy o tej możliwości
  • Rozmowy telefoniczne
  • Spotkania z klientem
  • Ciągłe kontakty z klientem (podaj daty, miejsca itp.)
 • Atrakcyjna impreza/potrzeba biznesowa?
  • Podaj szacowane ilości produktów firmy Adobe wymagane przez klienta.
  • Dlaczego klient wymaga produktów firmy Adobe?
 • Propozycja wartości firmy Adobe?
  • Opisz, jakie korzyści przyniesie klientowi korzystanie z produktów Adobe
 • Konkurenci/propozycja wartości konkurenta?
  • Czy istnieje znana konkurencja? Jeśli tak, wymień konkurencyjne firmy.
 • Dotychczasowe działania sprzedażowe?
  • Co zostało zrobione do tej pory, aby aktywnie sprzedawać produkty firmy Adobe?

Jeśli któreś z tych pól nie są wypełnione, nie podano opisu albo informacje są niepełne/niejasne/ogólne, możliwość nie zostanie zatwierdzona i weryfikacja będzie opóźniona.

Konsola dystrybutora/administratora programu VIP

Aby uzyskać dostęp do konsoli dystrybutora, należy znajdować się na poziomie certyfikowanym. Główna osoba kontaktowa certyfikowanego konta otrzymuje dostęp do konsoli dystrybutora znajdującej się pod następującym adresem: https://reseller.adobe.com.

Numer VIP jest przeznaczony dla użytkowników końcowych, nie dystrybutorów. Należy dodać dane użytkownika końcowego w konsoli dystrybutora, z której zostanie wysłane zaproszenie dla klienta. Gdy klient zaakceptuje zaproszenie, zostanie dla niego wygenerowany numer VIP.

Wszystkie informacje na temat konsoli dystrybutora można znaleźć pod następującym łączem: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/reseller.html.

Data rocznicy w konsoli jest aktualizowana 30 dni po bieżącej dacie rocznicy, ponieważ oferujemy 30-dniowy okres prolongaty przed i po dacie rocznicy na potrzeby odnowienia.

Konto VIP klienta musi zawierać co najmniej jedno zaległe/zawieszone stanowisko. Właśnie dlatego wyświetlany jest monit „Potrzebna płatność”.

Dystrybutor ma możliwość usunięcia stanowisk przez 30 dni po ich dodaniu.

Po upływie 30 dni możliwość usuwania bieżących stanowisk z konsoli nie jest już dostępna.

Istnieją 2 możliwości rozwiązania problemu zaległych/zawieszonych stanowisk.

 • Można pozostawić stanowisko na konsoli do końca subskrypcji, kiedy to wszystkie nieodnowione stanowiska (w tym stanowiska, które nigdy nie były obsadzone) zostaną usunięte. Obecnie nie wiąże się to z opłatami.
 • Dystrybutor może podjąć współpracę z dystrybucją, aby przetworzyć zamówienie i natychmiast przetworzyć autoryzację RMA.

Aby zmienić administratora konsoli VIP, aktualny administrator konsoli może wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się w konsoli administratora: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Przejdź na kartę Administratorzy.
 3. Wybierz opcję Zmień obok nazwiska aktualnego administratora głównego.
 4. Wybierz administratora, któremu chcesz przyznać uprawnienia administratora głównego.
 5. Kliknij przycisk Zmień.

Nowy administrator otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia, aby stać się administratorem głównym. Po jego kliknięciu zostanie przeniesiony na stronę warunków programu VIP. Przed uwzględnieniem zmian w konsoli administratora nowe administrator musi zaakceptować warunki programu VIP.

Tak, klient ma swobodę zakupu od wybranego dystrybutora. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z aktualnego dystrybutora, może zmienić go, wysyłając żądanie zmiany dystrybutora do działu pomocy technicznej dla partnerów.

Tak, główna osoba kontaktowa na konsoli dystrybutora będzie mogła zmienić zarządzającą osobę kontaktową w programie VIP.

Użytkownik nie będzie mógł zaakceptować zaproszenia do programu VIP, jeśli uczestniczy już w programie VIP za pomocą tej samej nazwy konta. Można wprowadzić drobne zmiany do nazwy konta i wysłać zaproszenie ponownie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla partnerów.

Tak, musisz wypełnić formularz żądania zmiany nazwy konta i przesłać go do działu pomocy technicznej dla partnerów, aby przetworzyć żądanie.

Dostęp do formularza możesz uzyskać przy użyciu następującego łącza: https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/adobe-change-of-name-form-and-procedure.html

Nie, nie można zmienić segmentu rynku dla programu VIP. Można przesłać żądanie anulowania członkostwa w programie VIP do działu pomocy technicznej dla partnerów, a następnie wysłać do partnera nowe zaproszenie do programu VIP z właściwym segmentem rynku.

Zarządzanie umowami

Możesz przesłać żądanie zmiany administratora dla osoby kontaktowej, kontaktując się z działem pomocy technicznej dla partnerów. W celu przetworzenia żądania zespół będzie potrzebował autoryzacji e-mail od aktualnego administratora. Jeśli aktualny administrator nie pracuje już w firmie, autoryzację może wysłać osoba z podobną domeną e-mail.

Możesz przesłać żądanie zmiany administratora dla osoby kontaktowej, kontaktując się z działem pomocy technicznej dla partnerów. W celu przetworzenia żądania zespół będzie potrzebował autoryzacji e-mail od aktualnego administratora. Jeśli aktualny administrator nie pracuje już w firmie, autoryzację może wysłać osoba z podobną domeną e-mail.

Tak, użytkownik będzie nadal mógł przesłać odnowienie umowy.

Witryna licencjonowania

 1. Przejdź do witryny licencjonowania.
 2. Zaloguj się na konto Adobe.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Potrzebujesz pomocy podczas tworzenia identyfikatora Adobe ID lub korzystania z niego? Patrz temat Rozwiązywanie problemów z kontem Adobe ID i logowaniem się.

Uwaga:

Tylko Ty będziesz mieć możliwość uzyskania dostępu do witryny licencjonowania przy użyciu identyfikatora Adobe, za pomocą którego złożono zamówienie.

Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania, zapoznaj się z dokumentem: Witryna licencjonowania firmy Adobe | Numery seryjne, zamówienia, konta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online