Witryna licencjonowania firmy Adobe | Numery seryjne, zamówienia i konta

Witryna licencjonowania firmy Adobe (LWS) zawiera informacje o koncie dla użytkowników opcji Adobe Buying Programs. Korzystaj z witryny licencjonowania firmy Adobe (LWS), aby uzyskiwać numery seryjne, śledzić zamówienia, przeglądać historie zakupów, sprawdzać uprawnienia do aktualizacji oraz punkty, zmieniać lub dodawać osoby kontaktowe i informacje do konta, łączyć konta i pobierać oprogramowanie.

Uwaga:

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat zbiorczych zakupów oprogramowania firmy Adobe? Zobacz Adobe Buying Programs.

Zaloguj się w witrynie LWS

  1. Przejdź do witryny licencjonowania.
  2. Zarejestruj się za pomocą identyfikatora Adobe ID (z reguły adres e-mail) i hasła.

Uwaga:

Potrzebujesz pomocy podczas tworzenia identyfikatora Adobe ID lub korzystania z niego? Patrz temat Rozwiązywanie problemów z kontem Adobe ID i logowaniem się.

Nie możesz się zalogować, znaleźć numerów seryjnych lub zamówienia, ponieważ nie wiesz (lub nie pamiętasz), z którego adresu skorzystano do utworzenia konta? Wypróbuj poniższe rozwiązania:

  • Wypróbuj inny identyfikator Adobe IDJeżeli go znasz, spróbuj zalogować się przy użyciu identyfikatora Adobe ID/adresu e-mail, wykorzystanego do złożenia zamówienia licencjonowania zbiorczego. Jeśli użytkownik ma kilka adresów e-mail, powinien wypróbować każdy z nich. Po zalogowaniu się, można zmienić adres e-mail powiązany z kontem.
  • Poproś osobę kontaktową z konta głównego o dodanie Cię jako osobę kontaktową Osoby kontaktowe mają dostęp do wszystkich, produktów pobranych przez Twoją organizację, numerów seryjnych i historii zakupów. Jeżeli potrzebujesz takiego dostępu, poproś główną osobę kontaktową o dodanie Cię w roli osoby kontaktowej. (Zobacz Zarządzaj osobami kontaktowymi konta, aby dowiedzieć się, jak dodawać i usuwać kontakty).
  • Nowa główna osoba kontaktowa? Gdy nazwa lub dane głównej osoby kontaktowej w Twojej firmie ulegną zmianie, zaktualizuj informacje. (Zobacz Zarządzaj osobami kontaktowymi konta, aby dowiedzieć się, jak dokonywać aktualizacji).

Uwaga:

Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zmienić, użyj opcji Resetuj hasło, aby uzyskać informacje na temat adresu e-mail.

Znajdowanie numerów seryjnych

Jeżeli oprogramowanie zostało zakupione w ramach Adobe Buying Programs (ze sklepu Adobe Business Store lub dystrybutora produktów Adobe), Twój numer seryjny dostępny jest w witrynie LWS. Numery seryjne są czasami nazywane kodami aktywacyjnymi, kluczami aktywacyjnymi lub kodami kluczy.

Uwaga:

Szukasz wersji CS5 programów Color Finesse, After Effects lub Adobe Premiere Pro do korzystania z produktów CS6 Production Premium i CS5 Master Collection do 32-bitowego systemu operacyjnego Windows? Zobacz „Znajdowanie numerów seryjnych do wersji CS5 programów Color Finesse, After Effects i Adobe Premiere Pro” poniżej.

Znajdowanie numeru seryjnego

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Licencje > Pobierz numery seryjne.

Wybierz opcje Licencje > Pobierz numery seryjne

3. Wybierz opcję Identyfikator użytkownika końcowego lub Identyfikator Wdróż w dla Twojej firmy.

Wybierz Identyfikator użytkownika końcowego lub identyfikator Wdróż w

4. Wybierz opcje Nazwa produktu, Wersja produktu i Platforma.

Wybierz nazwę produktu, wersję produktu i platformę

5. Kliknij opcję Szukaj

Kliknij przycisk Szukaj

6. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Eksportuj do CSV, aby zapisać listę jako arkusz.

Kliknij opcję Eksportuj do pliku CSV

Programy Adobe Premiere Pro CS6 i After Effects CS5 for Windows wymagają 64-bitowego systemu operacyjnego. Z produktów CS5 można korzystać pod warunkiem posiadania systemu operacyjnego Windows w wersji 32-bitowej. (Zobacz Instalacja programów After Effects CS6, Premiere Pro CS6).

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Licencje > Uzyskaj certyfikaty licencji.

Wybierz opcje Licencje > Uzyskaj certyfikaty licencji

3. Wybierz element z listy Identyfikator użytkownika końcowego/Identyfikator wdróż w i kliknij opcję Szukaj. Na przykład wybierz opcję Identyfikator wdróż w, która zawiera nazwę i lokalizację Twojej firmy.

4. Znajdź swoje numery seryjne w wierszu Opis SKU zgodnie z tabelą poniżej.

Numer seryjny potrzebny do
Szukaj opisu SKU
After Effects CS4
Production Premium 4.0 Licencja AOO WSZYSTKO
Adobe Premiere Pro CS4 Production Premium 4.0 Licencja AOO WSZYSTKO
Color Finesse CS4
After Effects 9.0 Licencja AOO WSZYSTKO

Numery seryjne Adobe Buying Programs nie działają z detalicznymi lub próbnymi wersjami oprogramowania firmy Adobe.

Oprogramowanie kupione w ramach Adobe Buying Programs można następnie pobrać z witryny LWS. Aktywacja lub rejestracja nie jest wymagana. (Zobacz Pobieranie oprogramowania i przeglądanie certyfikatów licencyjnych).

Uwaga:

Nie masz pewności, który adres e-mail został wykorzystany do utworzenia konta lub wysłano błędny adres e-mail z Twoim zamówieniem? Zobacz Nie znasz lub nie pamiętasz adresu e-mail, z którego skorzystano do utworzenia konta?

Zarządzaj zamówieniami

Potwierdzenia zamówienia

Jeżeli dokonasz zakupu oprogramowania w ramach Adobe Buying Programs, to firma Adobe prześle do osoby umieszczonej na zamówieniu wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z licencjonowania zbiorczego, firma Adobe prześle Ci powitalną wiadomość e-mail z danymi do logowania. W witrynie LWS masz dostęp do numerów seryjnych i możesz pobrać swoje oprogramowanie.

Uwaga:

Użytkownik nie może konfigurować witryny LWS, aby wysyłać wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia do dodatkowych osób kontaktowych. Jednak po przetworzeniu zamówienia wszystkie osoby kontaktowe mogą przeglądać informacje o zamówieniu w witrynie LWS.

Potwierdzenia CLP

Firma Adobe wysyła wiadomości e-mail CLP do administratora CLP. Jeżeli osoba kontaktowa podana na zamówieniu zakupu już nie pracuje w danej firmie, firma Adobe wysyła wiadomości e-mail to głównej (domyślnej) osoby kontaktowej. (Zobacz Zarządzaj osobami kontaktowymi konta, aby zmienić główną osobę).

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Reporty > Wyświetl historię zakupów.

Wybierz opcje Reporty > Wyświetl historię zakupów

3. Wpisz numer zamówienia firmy Adobe lub swój numer zamówienia w odpowiednim polu.

Kliknij przycisk Szukaj

4. Kliknij opcję Szukaj. Pojawi się lista oprogramowania ze zleceniem, łącznie z identyfikatorami użytkowników końcowych i identyfikatorami „wdróż w” oraz numerami seryjnymi.

5. (Opcjonalnie) Eksportuj zamówienia do arkusza, wybierając opcję Eksportuj do CSV.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Reporty > Wyświetl historię zakupów.

Wybierz opcje Reporty > Wyświetl historię zakupów

3. Ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia dla okresu, w którym dokonano zamówienia w polach Zakres daty.

Kliknij przycisk Szukaj

4. Kliknij opcję Szukaj. Pojawi się lista oprogramowania zakupionego w tym okresie, łącznie z identyfikatorami użytkownika końcowego i identyfikatorami „wdróż w” oraz numerami seryjnymi.

Przeglądaj zamówienia online lub kliknij opcję Eksportuj do CSV, aby wyeksportować je do arkusza.

Czy jesteś osobą kontaktową powiązaną z kontem?

Użytkownik widzi tylko zamówienia złożone na kontach, z którymi jest powiązany jako osoba kontaktowa:

  • Jeżeli nazwisko użytkownika było na zleceniu, to stał się on automatycznie osobą kontaktową powiązaną z kontem identyfikatora „wdróż w”.  
  • Jeżeli użytkownik został podany jako osoba kontaktowa na zamówieniu, zobacz sekcję „Znajdź zamówienie” w tym artykule.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do oprogramowania, Twój kolega/koleżanka może dodać Cię do konta. (Zobacz Zarządzaj osobami kontaktowymi konta, aby dowiedzieć się, jak dodać kontakt do konta).

Uwaga:

Nie masz pewności, który adres e-mail został wykorzystany do utworzenia konta lub wysłano błędny adres e-mail z Twoim zamówieniem? Zobacz Nie znasz lub nie pamiętasz adresu e-mail, z którego skorzystano do utworzenia konta?

Zarządzaj osobami kontaktowymi konta

Konta na stronie Adobe Buying Programs/ Licensing są podzielone według organizacji i indywidualnych osób kontaktowych. Ta struktura pozwala na zawarcie dużej liczby osób kontaktowych w jednym rejestrze organizacji. Identyfikatory użytkowników końcowych i identyfikatory „wdróż w” stanowią konta organizacji.

Jaką strukturę mają konta

Identyfikatory użytkowników końcowych Identyfikator użytkownika końcowego (ang. An end-user ID — EUID) stanowi konto nadrzędne organizacji. Rozpoczyna się cyfrą „1” lub „2”. Identyfikatory EUID mogą zawierać wiele identyfikatorów „wdróż w”.

Identyfikatory „Wdróż w” Identyfikator „Wdróż w” jest powiązany z fizyczną lokalizacją, działem lub osobą. Rozpoczyna się cyfrą „5” lub „8”. Identyfikator „Wdróż w” jest powiązany tylko z jednym identyfikatorem EUID.

Osoby kontaktowe mogą wykonywać zadania zgodne z poziomem dostępu:
Wszystkie osoby kontaktowe mogą: Przeglądać dane konta i edytować adresy oraz języki Użytkownika końcowego, Wdróż w oraz Dystrybutora konta.
  Dodać osobę kontaktową Użytkownika końcowego lub Wdróż w do rejestru organizacji.
  Usunąć osobę kontaktową użytkownika końcowego z rejestru organizacji, jeżeli nie jest to główna osoba kontaktowa CLP/administrator programu.
  Usunąć osobę kontaktową Wdróż w z rejestru organizacji, jeżeli nie jest to główna osoba kontaktowa.
Główna (domyślnie) osoba kontaktowa może: Przeglądać dane i dokonywać takich samych zmian, jak inne osoby kontaktowe.
  Edytować opcję organizacji Duplikowania oprogramowania i opcję Samozarejestrowanego podmiotu zrzeszonego dla CLP.
Tylko firma Adobe może: Edytować Bezpośredniego użytkownika końcowego oraz opcje Bezpośrednie wdróż w i Sprzedane do Partnerów.

Uwaga:

W przypadku umów CLP terminy „Główna osoba kontaktowa” i „Administrator programu” są zamienne. Umowy TLP i FLP nie mają administratorów programu tylko główne osoby kontaktowe.

Ważne: Osoby kontaktowe mają dostęp do wszystkich produktów pobranych przez Twoją organizację, numerów seryjnych i historii zakupów.

Firma Adobe nie zaleca dodawania dystrybutora do swoich kont. Dystrybutorzy dostają osobne powiadomienia dotyczące Twojego zamówienia. Ze względów bezpieczeństwa firma Adobe może dodać nowe osoby kontaktowe do konta tylko za pisemną zgodą bieżącej osoby kontaktowej przypisanej do danego konta.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Konta> Zarządzaj swoimi kontami.

Wybierz opcje Konta > Zarządzaj swoimi kontami

3. Kliknij opcję Dodaj osobę kontaktową.

Kliknij opcjęDodaj osobę kontaktową

4. Wpisz imię, nazwisko i adres e-mail nowej osoby kontaktowej.

5. Wybierz konto lub konta, do których chcesz dodać osobę kontaktową.

6. Kliknij opcję Zapisz.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Konta > Zarządzaj swoimi kontami.

Wybierz opcje Konta > Zarządzaj swoimi kontami

3. Kliknij identyfikator konta, z którego chcesz usunąć osobę kontaktową.

4. Kliknij zakładkę Osoby kontaktowe.

Kliknij zakładkę Osoby kontaktowe

5. Wybierz osobę kontaktową, który chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza po prawej stronie ekranu.

Kliknij ikonę kosza, aby usunąć wybrany kontakt

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Konta > Zarządzaj swoimi kontami.

Wybierz opcje Konta > Zarządzaj swoimi kontami

3. Kliknij identyfikator konta, w którym chcesz zmienić główną (domyślną) osobę kontaktową.

4. Kliknij zakładkę Osoby kontaktowe.

Kliknij zakładkę Osoby kontaktowe

5. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Jeżeli jesteś partnerem funkcji Wdróż w lub Dystrybutorem i chcesz zmienić główną (domyślną) osobę kontaktową, wskaż jako główną wybraną osobę kontaktową. Następnie kliknij przycisk opcji po prawej stronie wiersza.
  • Jeżeli jesteś główną osobą kontaktową CLP/administratorem programu w swojej organizacji, możesz również wyznaczyć kogoś innego na główną osobę kontaktową. (Więcej informacji zawiera wersja demonstracyjna tego procesu).

Uwaga:

Aby określić istniejącą osobę kontaktową jako nową główną osobą kontaktową, bieżąca główna osoba kontaktowa musi skontaktować się z Działem obsługi klienta Adobe.

Jeżeli główna (domyślna) osoba kontaktowa nie może dokonać aktualizacji, lub już nie pracuje w danej organizacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe (Adobe account manager) lub dystrybutorem, aby utworzyć nową główną osobę kontaktową. Główna osoba kontaktowa musi należeć do tej samej organizacji. Przedstawiciel firmy (account manager) lub dystrybutor poprosi o tytuł osoby i adres e-mail w ramach organizacji.

Zarządzanie danymi i ustawieniami konta

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Konta> Zarządzaj swoimi kontami.

3. Kliknij nazwę organizacji, aby przeglądać i edytować dane konta.

Wybierz opcje Konta > Zarządzaj swoimi kontami

Uwaga:

Użytkownik nie może na własną rękę połączyć kont ani ich usunąć w ramach opcji Adobe Licensing Website (LWS). Skontaktuj się z firmą Adobe, aby przesłać swoje żądanie. Przygotuj identyfikator Adobe ID lub jeżeli masz wiele kont, przygotuj wszystkie identyfikatory.

4. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz zaktualizować ustawienia konta, takie jak nazwa, adres e-mail, hasło oraz preferencje związane z osobą kontaktową i językiem. 

Uwaga:

Zmiana adresu e-mail w ustawieniach konta zmienia Twój identyfikator Adobe ID.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Konta> Zmień swoje ustawienia.

Wybierz opcje Konta > Zmień swoje ustawienia

3. Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Uwaga:

Jeżeli zmienisz preferowaną formę komunikacji na Skrzynkę LWS, nadal będziesz otrzymywać niektóre wiadomości e-mail ze strony licencjonowania firmy Adobe, np. potwierdzenia zamówień.

Zamówienia złożone u dystrybutora są przesyłane w formie elektronicznej do firmy Adobe. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli informacje zawarte w zamówieniu nie zgadzają się z informacjami o koncie zawartymi w systemie firmy Adobe, firma Adobe tworzy konto.

Zamówienia CLP

Zakupy dokonane w ramach umowy CLP zawsze mają poprawny identyfikator użytkownika końcowego. System stara się powiązać ten identyfikator z istniejącym identyfikatorem Wdróż w. Jeżeli nazwa organizacji i adres dla obu identyfikatorów nie są takie same, zostanie utworzony nowy identyfikator. Niektórzy dystrybutorzy mogą określić identyfikator Wdróż w, co stanowi najlepszy sposób, aby upewnić się, czy istniejący identyfikator Wdróż w jest ponownie wykorzystywany.

Zamówienia TLP

Zamówienia TLP korzystają z mechanizmu powiązywania, podobnym do zamówień CLP. Jeśli jednak identyfikator użytkownika końcowego (EUID) również się nie zgadza, system tworzy konto.

Zamówienia FLP

Zamówienia FLP są ręcznie przesyłane do firmy Adobe. System sugeruje istniejące identyfikatory, jeżeli jest duża zgodność, ale to nadal wymaga spójności informacji.

Można łączyć wiele identyfikatorów użytkowników końcowych (EUID) lub identyfikatorów Wdróż w (DTID). Informacje o koncie, takie jak adres fizyczny, muszą się zgadzać. Prośba o połączenie takich kont musi zostać skierowana za pośrednictwem głównej (domyślnej) osoby kontaktowej.

Pobieranie oprogramowania i przeglądanie certyfikatów licencyjnych

W umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) znajdują się informacje na temat korzystania z oprogramowania firmy Adobe zakupionego w ramach Adobe Buying Programs. Na przykład jeżeli jesteś głównym użytkownikiem produktu firmy Adobe na licencji zbiorczej, zainstalowanego na komputerze w pracy, możesz zainstalować i korzystać z oprogramowania na drugim komputerze w domu. Umowa EULA ma zastosowanie do wersji dla jednego użytkownika oraz do wersji zbiorczych danego produktu.

Sposób zakupu oprogramowania na licencji zbiorczej zależy od typu licencji zbiorczej:

Klienci TLP 5.0: Masz darmowy dostęp do pobierania oprogramowania na tej licencji, zakładając, że oprogramowanie jest dostępne do pobrania.

Klienci CLP: Masz dostęp do pobierania każdej licencji zakupionej do identyfikatora Wdróż w, zakładając, że oprogramowanie jest dostępne do pobrania.

Klienci FLP: Musisz kupić wszystkie wymagane nośniki.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Licencje > Pobierania.

Wybierz opcje Licencje > Pobierania

3. Wybierz konto identyfikatora użytkownika końcowego lub identyfikatora Wdróż w, które zawiera oprogramowanie z listy identyfikatorów użytkownika końcowego/Wdróż w.

Uwaga:

Nie wiesz, które konto jest powiązane z oprogramowaniem? Zobacz sekcję „Znajdź zamówienie” w tym artykule.

Wybierz Identyfikator użytkownika końcowego lub identyfikator Wdróż w

4. Aby filtrować listę produktów, wybierz elementy z list Nazwa produktu, Wersja, Platforma lub Język. Upewnij się, że korzystasz z nazwy produktu zgodnej z nazwą w zamówieniu.

Strona Pobrane

5. Stosuj się do instrukcji na stronie pobierania. 

Znajdź narzędzia i zasoby potrzebne do wdrożenia oprogramowania firmy Adobe w Twoim przedsiębiorstwie:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Wdrażanie usługi Creative Suite w wersji Enterprise

Adobe Acrobat Zasoby IT Adobe Document Cloud

Wszystkie zamówienia TLP i FLP oraz wszystkie zamówienia CLP złożone po 14 października 2009 r. zawierają certyfikat licencji z informacjami o zamówieniu. Niniejsza informacja zawiera nazwę użytkownika końcowego, identyfikator Wdróż w, numer zamówienia zakupu, numer zamówienia i numer seryjny. 

Certyfikat licencji jest dokumentem w formacie PDF. Możesz go przeglądać w witrynie LWS, zapisać na swoim komputerze, przesłać go jako wiadomość e-mail lub wydrukować kopię do swoich akt. Dzięki certyfikatowi licencji nie musisz aktywować ani rejestrować oprogramowania.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Licencje > Uzyskaj certyfikaty licencji.

Wybierz opcje Licencje > Uzyskaj certyfikaty licencji

3. Podaj kryteria wyboru i kliknij opcję Szukaj.

4. Kliknij Identyfikator certyfikatu, aby otworzyć dokument PDF z certyfikatem.

W witrynie LWS możesz przeglądać informacje dot. umowy CLP, łącznie ze statusem umowy, uzyskanymi punktami, informacjami kontaktowymi użytkownika końcowego i szczegółami planu aktualizacji.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz Raporty > Wyświetl szczegóły członkostwa CLP.

3. Kliknij numer umowy. W witrynie LWS wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące umowy CLP.

1. Zaloguj się w witrynie LWS przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.

2. Wybierz opcje Licencje > Śledzenie nośników i dokumentacji.

Wybierz opcje Licencje > Śledzenie nośników i dokumentacji

3. Wprowadź kryteria wyszukiwania. Upewnij się, że zakres daty obejmuje datę zakupu.

4, Kliknij opcję Szukaj.