Rozwiązywanie problemów z błędami w Konsoli administratora

Na tej stronie zostały wyszczególnione błędy, z którymi może się spotkać osoba korzystająca z Konsoli administratora, a także sugerowane kroki umożliwiające ich rozwiązanie.

Wersja Konsoli administratora

Aby uzyskać informacje o wersji Konsoli administratora, otwórz w przeglądarce następujące łącze:

https://adminconsole.adobe.com/enterprise/version.xml

Zanim przystąpisz do rozwiązywania problemu

Okazuje się, że wiele błędów dotyczących pulpitu wynika z zastosowanej przeglądarki albo jest związane ze środowiskiem komputera użytkownika (serwer proxy, zapora itp.). Przed rozpoczęciem procedury eskalacji problemu lub procedury rozwiązywania problemu należy sprawdzić poniższe kwestie.

Adobe Service Check

Usługa Adobe Service Check sprawdza, czy środowisko jest właściwie skonfigurowane do korzystania z pulpitu, a także pomaga zidentyfikować wszelkie problemy z serwerem proxy, zaporą lub siecią. Należy skorzystać z tego narzędzia, aby przekonać się, czy środowisko jest poprawnie skonfigurowane.

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką

 1. Zaktualizuj używaną przeglądarkę do najnowszej wersji. 
 2. Spróbuj skorzystać z prywatnego okna przeglądarki lub trybu incognito. Dzięki temu sprawdzisz, czy za problem nie odpowiadają dane/ciasteczka w pamięci podręcznej.
 3. Jeśli w trybie incognito problem nie występuje, konieczne może być wyczyszczenie pamięci podręcznej/plików cookie.
 4. Jeśli korzystasz ze skryptu albo dodatku blokującego reklamy, spróbuj wyłączyć go tymczasowo i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 

Użytkownicy planu niestandardowego — dostępne są dodatkowe aplikacje

Ten problem został już rozwiązany. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z artykułem Niektóre aplikacje usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw powracają do okresu próbnego albo wyświetlają informację o zakończeniu okresu próbnego w przypadku korzystania z planu niestandardowego. W przypadku użytkowników z Adobe ID dodatkowe aplikacje są nadal dostępne w trybie próbnym.

Resetowanie hasła dla Enterprise ID nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Administratorzy mają możliwość zainicjowania procedury resetowania hasła użytkownika z Enterprise ID. Jeżeli użytkownik posiada zarówno Enterprise ID, jak i Adobe ID, w wyniku tego procesu może zostać błędnie zresetowane hasło do identyfikatora Adobe ID. W przypadku wystąpienia tego problemu można usunąć użytkownika, a następnie dodać go ponownie, co spowoduje zainicjowanie nowego procesu zapraszania.

Błąd „Nie udało się przetworzyć przychodzącej odpowiedzi SAML” w przypadku Federated ID

Wypróbuj rozwiązania opisane w następującym dokumencie: Rozwiązywanie problemów z Federated ID.

Nie można zaakceptować zaproszenia albo po jego zaakceptowaniu wyświetla się pusta strona

Upewnij się, że Twoja przeglądarka w aktualnie używanej wersji jest obsługiwana. Program Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej jest obsługiwany. Ponownie wyślij zaproszenie i poproś użytkownika, aby zaakceptował je w obsługiwanej przeglądarce.

Błąd 400 lub inny błąd podczas próby weryfikacji przypisywanej domeny

Wystąpienie błędu 400 podczas próby weryfikacji przypisywanej domeny oznacza, że nasze serwery nie wykrywają Twojego tokenu w rekordzie DNS. Aby rozwiązać błąd, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że Twój rekord DNS został prawidłowo rozpropagowany.
 • Sprawdź, czy rekord DNS TXT ma prawidłowy format: na przykład, jeśli Twój token to "asdfadgalfjsadr3232324sdfesf", wtedy rekord TXT powinien mieć następującą postać: TXT "adobe-idp-site-verification=asdfadgalfjsadr3232324sdfesf" (z cudzysłowami na początku i końcu).
 • Upewnij się, że token nie zawiera dodatkowych spacji, nawiasów, nawiasów klamrowych ani innych znaków, które mogłyby spowodować, że token nie zostanie rozpoznany.
 • Do sprawdzenia swojego rekordu DNS TXT możesz użyć internetowego narzędzia o nazwie MxToolbox. Jeśli rekord nie zawiera tokenu Adobe, weryfikacja domeny nie będzie możliwa.
 • Jeżeli posiadasz komputer z systemem MacOS albo Linux, możesz sprawdzić zawartość rekordu TXT za pomocą wiersza poleceń, używając polecenia "dig" w następującym formacie: dig TXT Twoja_nazwa_domeny.com +short.
 • Pełna dokumentacja poświęcona przypisywaniu domeny jest dostępna tutaj.
 • Jeśli problem nie został rozwiązany, pomimo wykonania powyższych kroków, otwórz bilet pomocy technicznej.

Pusty panel użytkowników, grup lub identyfikatorów

Jeśli panele użytkowników, grup lub identyfikatorów są puste, wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce i spróbuj zalogować się ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, upewnij się, że domena *.services.adobe.com została dodana do wyjątków Twojej zapory zgodnie z opisem w artykule Punkty końcowe sieci.

Komunikat „Nie rozpoznano konta” w panelu pomocy technicznej

W przypadku wyświetlenia komunikatu „BŁĄD: Niestety nie możemy rozpoznać Twojego konta w naszej bazie danych pomocy technicznej”:

1. Sprawdź, czy do listy wyjątków w Twojej zaporze został dodany następujący adres: api-cna01.adobe-services.com.

 

2. W przeglądarce Internet Explorer zmień odpowiednie ustawienie. Wybierz kolejno Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy, a następnie włącz opcję „Dostęp do źródła danych poprzez domeny”.

Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane w programie Internet Explorer albo korzystasz z innej przeglądarki, a mimo to wyświetla się komunikat „BŁĄD: Niestety nie możemy rozpoznać Twojego konta w naszej bazie danych pomocy technicznej”, oznacza to, że firma Adobe nie była w stanie odtworzyć tego problemu i jest aktualnie na etapie zbierania dodatkowych danych od klientów nim dotkniętych. Aby zebrać te dane wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz stronę https://adminconsole.adobe.com/enterprise w przeglądarce Chrome.

 2. Otwórz narzędzie Debugger w przeglądarce Chrome (używając kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+ I albo kliknij prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz pozycję „Zbadaj”).

 3. Na panelu narzędzi deweloperskich wybierz kartę Network:

 4. Zaloguj się i przejdź do przystawki pomocy technicznej, używając karty „Pomoc techniczna” na pulpicie.

 5. Po załadowaniu strony pomocy technicznej kliknij łącze „Otwórz zgłoszenie” albo „Wyświetl zgłoszenia”. 

 6. Zobaczysz komunikat o błędzie zgłaszany przez użytkowników z uprawnieniami administratora: „Niestety nie możemy rozpoznać Twojego konta w naszej bazie danych pomocy technicznej. Skontaktuj się z Obsługą klienta przez telefon”.

 7. Kliknij dowolne łącze na karcie Network (w narzędziach deweloperskich) i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F. Zostanie wyświetlone pole tekstowe („Search”), w którym można wpisać wyszukiwany tekst.

 8. Wpisz „crmid”. Zostanie wyświetlone API crmid.

 9. Kliknij łącze API, aby wyświetlić okno ze szczegółowymi informacjami po prawej stronie panelu narzędzi deweloperskich.

 10. Kliknij kartę Response (po prawej stronie), aby wyświetlić odpowiedź API crmid i udostępnić ją nam w celu zbadania problemu (brak jakichkolwiek treści w oknie odpowiedzi może również oznaczać błąd API).

Po wykonaniu powyższych czynności należy skontaktować się z Zespołem pomocy technicznej dla przedsiębiorstw, używając jednej z dostępnych opcji widocznych na pulpicie. Udostępnij naszemu pracownikowi z Zespołu pomocy technicznej następujące informacje:

1. Nazwę i wersję Twojego systemu operacyjnego.

2. Nazwę i wersję Twojej przeglądarki.

3. Szczegółowe informacje o crmid uzyskane w wyniku wykonania powyższych kroków.

4. Odpowiedź z API.

Zaproszenie nadal oczekuje na zaakceptowanie albo błąd „Odmowa dostępu”

Przed uzyskaniem dostępu do Konsoli administratora wszyscy użytkownicy muszą otrzymać zaproszenie i je zaakceptować.

Jeśli zaproszenie nadal oczekuje na akceptację, użytkownik musi zaakceptować je z poziomu treści otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail albo zaproszenie straciło ważność, możesz wysłać zaproszenie ponownie lub wysłać nowe zaproszenie.

Jeśli zaproszenie nie zostało wysłane, skontaktuj się ze swoim administratorem ds. licencji. Jeśli Twoja organizacja ma umowę z firmą Adobe, ale nie zapewniła Ci dostępu do administratora ds. licencji, skontaktuj się z pomocą techniczną, korzystając z informacji zawartych w pakiecie powitalnym.

Jeśli zaproszenie zostało pomyślnie zaakceptowane, ale nadal jest wyświetlany komunikat o błędzie, sprawdź swoje konto w serwisie adobe.com i upewnij się, że data urodzenia została poprawnie wpisana. Przyczyną problemu może być brak wprowadzonej daty urodzenia albo data urodzenia sugerująca, że masz poniżej 13 lat. Przyczyna błędu odmowy dostępu zostanie rozwiązana w przyszłej łatce aktualizacji.

Zmiana przypisania domeny z Enterprise ID na Federated ID (lub odwrotnie)

Utwórz bilet w Konsoli administratora na karcie Pomoc techniczna.

Uwaga: W przypadku zmiany z Enterprise ID na Federated ID żaden użytkownik końcowy nie będzie mógł się zalogować, dopóki nie skonfigurujesz pojedynczego logowania. Pracownik pomocy technicznej pomoże Ci przeprowadzić zmianę w czasie, gdy będzie to możliwe najmniej uciążliwe dla podlegających Ci użytkowników.

„Błąd tworzenia dzierżawcy” podczas przypisywania domeny

Jeśli domena zawiera słowo zastrzeżone, podczas przypisywania domeny może pojawić się komunikat „Błąd tworzenia dzierżawcy”.

 • Domeny admin
 • z rozszerzeniem .cn (Chiny),

np. admin.xyz.com, będą generować błąd, ponieważ słowo „admin” jest zastrzeżone.

Na ten moment przypisanie takiej domeny nie jest możliwe. Zamiast niej należy użyć domeny nadrzędnej (w naszym przypadku xyz.com zamiast admin.xyx.com).

Na ten moment nie jest możliwe przypisywanie domen chińskich.

Nieprawidłowy kod zaproszenia

W przypadku wyświetlenia komunikatu błędu „Zaproszenie z tym kodem nie zostało znalezione” użytkownik zobaczy następujący ekran. Sugerowane działanie w celu rozwiązania problemu: administrator ponownie wysyła zaproszenie z Konsoli administratora.

Zaproszenie straciło ważność

W przypadku wyświetlenia komunikatu błędu „Zaproszenie straciło ważność” administrator powinien ponownie wysłać zaproszenie z Konsoli administratora.

Zaproszenie zostało już zaakceptowane

Jeżeli zaproszenie zostało już zaakceptowane, administrator powinien wysłać je ponownie z Konsoli administratora.

Zaproszenie zostało unieważnione

Jeśli zaproszenie zostało unieważnione, może to oznaczać, że zostało wysłane omyłkowo. Jeżeli jednak osoba widząca taki komunikat błędu realnie potrzebuje dostępu do pulpitu, administrator powinien ponownie wysłać zaproszenie z Konsoli administratora.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online