Objaśnienie poszczególnych punktów końcowych sieci usługi Creative Cloud.

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera listę punktów końcowych sieci dla witryn i określonych usług oferowanych w ramach usługi Adobe Creative Cloud. Serwer i domeny wymienione w niniejszym dokumencie muszą być dostępne poprzez porty 80 i 443 dla odpowiednich aplikacji i usług, by poprawnie funkcjonować.

Uwaga:

Ponieważ aplikacja Creative Cloud jest oparta na usłudze i zbudowana na platformie AWS, nie jesteśmy w stanie podać konkretnych adresów IP ani zakresów, ponieważ jest ich bardzo wiele i zmieniają się one w zależności od czasu i miejsca.

Pobierz punkty końcowe sieci

Pobierz plik tekstowy punktów końcowych sieci CCE

Firma Adobe regularnie aktualizuje punkty końcowe sieci opisane w tym dokumencie. Nieprzerwany dostęp do aplikacji i usług firmy Adobe dostarczanych użytkownikom końcowym w organizacji wymaga aktualizowanego zestawu punktów końcowych.

Kliknij przycisk Pobierz poniżej, aby pobrać plik tekstowy zawierający zaktualizowaną listę punktów końcowych sieci. Możesz go użyć do dodania do białej listy punktów końcowych, zgodnie z wymaganiami. Ponieważ punkty końcowe są regularnie aktualizowane, możesz również użyć dowolnego narzędzia do porównywania plików tekstowych, aby porównać najnowszą listę punktów końcowych z listą, z której aktualnie korzystasz lub którą wcześniej pobrano.

Pobierz punkty końcowe sieci Pobierz punkty końcowe sieci

Usługi Creative Cloud

Usługi Creative Cloud omówione w tym dokumencie dzielą się na kilka rodzajów:

Typ

Opis

Wdrażanie

Zapewnij dostęp do aplikacji i aktualizacji w celu instalacji. Przykład: Usługa Creative Cloud Desktop wymaga usług wdrażania, by dostarczać aktualizacji.

Licencjonowanie

Uwierzytelnia użytkowników i upoważnia ich do korzystania z aplikacji Creative Cloud i usług Creative Cloud. Przykładowo: Poszczególne aplikacje Creative Cloud korzystają z usług licencjonowania, by potwierdzić, że użytkownik ma odpowiednią licencję na używanie zainstalowanego oprogramowania.

Podstawowe

Zapewniają bezpośredni dostęp do funkcji Creative Cloud. Przykładowo: Synchronizacja czcionek jest dostarczana przez podstawową usługę. Usługi podstawowe zależą od Usług  licencjonowania.

Pomocnicze

Zapewniają dostęp do opcjonalnych informacji i wskazówek. Przykładowo: Dokumentacja pomocy dla programu Adobe jest dostarczana przez usługi pomocnicze. Usługi pomocnicze nie są zależne od żadnej innej usługi.

Wszystkie usługi Adobe

Dodaj następujące punkty końcowe do białej listy, by włączyć dostęp do wszystkich usług Adobe:

Adres URL

Opis

*.adobesc.com

*.licenses.adobe.com

*.adobelogin.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

*.adobedtm.com

*.demdex.net

*.demandbase.com

*.adobeoobe.com

*.macromedia.com

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

*.edgefonts.net

*.adobejanus.com

*.adobeccstatic.com

*.adobess.com

Zobacz Usługi nieoparte na przeglądarce

*.photoshop.com

*.adobeexchange.com

Zobacz Usługi oparte na przeglądarce

*.adobecce.com

Wymagane do usług Creative Cloud dla przedsiębiorstw

*.businesscatalyst.com

*.worldsecuresystems.com

Wymagane do usług Business Catalyst/Adobe Muse

*.digicert.com

Wymagane do instalacji certyfikatów HTTPS

*.adobe.com

*.adobe.io

*.adobecc.com

fonts.adobe.com

*.typekit.net

*.typekit.com

*.omtrdc.net

*.adobetag.com

Adresy URL Adobe wymagane do uzyskania dostępu do usług takich, jak strony pomocy, czcionki, konsola administratora, itd.

*.acrobat.com

*.echosign.com

*.echocdn.com

*.bam.nr-data.net

*.newrelic.com

Wymagane przez usługi Adobe Acrobat

*.adbecrsl.com

Wymagane przez usługi Adobe Lightroom

*.creativecloud.com

Wymagane przez bibliotekę Edge Web Fonts

adobe.ly

Wymagane przez usługę Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Obrazy są udostępniane w tym wzorze adresu URL.

*.adobeku.com

Witryna Adobe Color

*.symantec.com

*.thawte.com

*.geotrust.com

*.omniroot.com

*.verisign.com

*.globalsign.com

*.godaddy.com

*.ctldl.windowsupdate.com

*.symcb.com

*.symcd.com

Wymagane do wyszukiwania certyfikatów SSL i informacji DNS. Logowanie się do usługi Creative Cloud wymaga bezpiecznego połączenia, jednak aby potwierdzić certyfikaty SSL, komputer używany do logowania się musi nawiązać kontakt z serwerami.

*.omniture.com

Wymagane przez usługi Adobe Analytics

cc-api-cp.adobe.io

s3*.amazonaws.com

indd.adobe.com

Wymagane dla funkcji publikowania w trybie online usługi InDesign

api.account.adobe.com Wymagane dla accounts.adobe.com

ccext.adobe.io/**

ccext-public.adobe.io/**

ccext-cdn.adobecces.com/**

cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com/Extensions/**

Wymagane do obsługi dodatku Adobe XD

Usługi nieoparte na przeglądarce

Poniżej wypisane są punkty końcowe dla usługi hostowanych przez firmę Adobe, do których dostęp uzyskuje się przez klienty nieoparte na przeglądarkach, takie jak aplikacje Creative Cloud. Wymienione usługi podstawowe są częścią oferty Creative Cloud; usługi Licencjonowania i Wdrażania nie są przypisane do usługi Creative Cloud, ale są używane przez wszystkie aplikacje i usługi formy Adobe. Aplikacje wymienione w prawej kolumnie poniższej tabeli mogły w momencie publikacji uzyskać dostęp do witryn.

Usługa Creative Cloud jest aktualizowana w regularnych odstępach czasu. Jest więc możliwe, że aplikacje niewymienione tu również mogą uzyskać dostęp do tych witryn. Możliwe jest również, że aplikacje Creative Cloud uzyskują dostęp do innych usług niewymienionych w tej tabeli.

Synchronizacja/Przechowywanie/Udostępnianie/Market

Typ usługi: Podstawowe

Usługi dostarczające funkcjonalność związaną z synchronizacją, przechowywaniem i udostępnianiem plików w usłudze Creative Cloud oraz ustawienia preferencji tych funkcji.

scproxy-prod.adobecc.com

*.adobesc.com

cc-collab.adobe.io

cc-api-cp.adobe.io

comments.adobe.io

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Usługi biblioteki

Typ usługi: Podstawowe

Usługi dostarczające konkretnych funkcjonalności bibliotekom Creative Cloud

cc-api-storage.adobe.io

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

helpx.adobe.com

fonts.adobe.com

use.typekit.net

adobeexchange.com

*.adobesc.com

scproxy-prod.adobecc.com

cc-collab.adobe.io

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

polka.typekit.com

wwwimages2.adobe.com

sstats.adobe.com

assets.adobedtm.com

cdn.tt.omtrdc.net

api.demandbase.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

dpm.demdex.net

cc-api-image.adobe.io/createagc

cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg

Uwaga: Usługi biblioteki są zależne od Usług Stock.

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Usługi Stock

Typ usługi: Podstawowe

Usługa Adobe Stock pozwala na uzyskanie dostępu, zarządzanie i kupowanie zasobów w aplikacjach Creative Cloud bez dodatkowych kosztów.

stock.adobe.com

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Usługi dotyczące czcionek

Typ usługi: Podstawowe

Usługi dla czcionek online

fonts.adobe.com

api.typekit.com

use.edgefonts.net

ocsp.verisign.com

adobetag.com

ocsp.globalsign.com/rootr1

adobe.demdex.net

ans.oobesas.adobe.com

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Creative SDK

Typ usługi: Podstawowe

Usługi używane do rozszerzenia usług Creative Cloud

api.adobe.io

 

Wtyczka usługi handlowej

Typ usługi: Podstawowe

Usługi używane przez witrynę Adobe Exchange i wtyczki sprzedawane w tej witrynie

adobeexchange.com/api

Audition

Dreamweaver

Edge Animate

Flash Professional

Illustrator

InCopy

InDesign

Lightroom Muse

Photoshop

Prelude

Premiere Pro

Usługi licencjonowania aplikacji na komputer

Typ usługi: Licencjonowanie

Usługi licencjonowania dla aplikacji na komputer korzystających z usług aktywacji

*.licenses.adobe.com

Wszystkie

Usługi używane do rejestrowania identyfikatorów Adobe ID, które są oddelegowanymi produktami

api-cna01.adobe-services.com

supportanyware.adobe.io

Wszystkie

Wymagane przez program Adobe Application Manager  www.adobe.com Wszystkie
Witryna służąca zespołowi IT do zarządzania identyfikatorami Adobe Enterprise ID oraz Creative Cloud dla klientów firmowych. lcs-cops.adobe.io Wszystkie

Usługi uwierzytelniania i autoryzacji

Typ usługi: Licencjonowanie

Usługi uwierzytelniania i autoryzacji hostowane przez firmę Adobe

*.adobelogin.com

ims-na1.adobelogin.com

ims-prod06.adobelogin.com

ims-prod07.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

na1e-acc.services.adobe.com

na1r.services.adobe.com

ams.adobe.com

oobe.adobe.com

federatedid-na1.services.adobe.com

adobelogin.prod.ims.adobejanus.com

services.prod.ims.adobejanus.com

www-prod.adobesunbreak.com

*.okta.com

*.oktacdn.com

*.oktapreview.com

*.adobess.com

Wszystkie

Usługi wdrażania i realizacji

Typ usługi: Wdrażanie

Hosty do usług wdrażania i realizacji Creative Cloud oraz Creative Cloud Packager

ccmdls.adobe.com

ccmdl.adobe.com

*.oobesaas.adobe.com

swupmf.adobe.com

swupdl.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

oobe.adobe.com

lm.licenses.adobe.com

exception.licenses.adobe.com

cs.licenses.adobe.com

pubcerts.licenses.adobe.com

*.productrouter.adobe.com

workflow.licenses.adobe.com

resources.licenses.adobe.com

s3.amazonaws.com

ffc-icons.oobesaas.adobe.com

cdn-ffc.oobesaas.adobe.com/*

acc.adobeoobe.com

armmf.adobe.com

ardownload.adobe.com (tylko HTTP)

ardownload2.adobe.com (tylko HTTPS)

Wszystkie

Usługa Team Projects

Typ usługi: Wspólna praca nad filmami

Usługa zapewniająca funkcję współpracy przy edycji filmów zintegrowaną z aplikacjami Creative Cloud dla zespołów i klientów firmowych.

adobe.com

amazonaws.com

adobe.io

cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io

cc-api-teamprojects.adobe.io

cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io

cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io

cc-api-teamprojects-an1.adobe.io

docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/

rande.html#s3_region

After Effects

Premiere Pro

Prelude

Media Encoder

Usługi oparte na przeglądarce

Poniżej znajdują się najważniejsze adresy URL do witryn firmy Adobe dające dostęp do usług Creative Cloud i dostępne za pośrednictwem przeglądarki. Aplikacje wymienione w kolumnie na prawej krawędzi poniższej tabeli mogły w momencie publikacji uzyskać dostęp do witryn. Jak już wspomniano, aktualizacje usługi Creative Cloud mogły spowodować, że aplikacje niewymienione tu również mogą uzyskać dostęp do tych witryn.

Creative Cloud

Typ usługi: Podstawowe, pomocnicze

Główna witryna usługi Creative Cloud.

Blokowanie tych adresów URL blokuje dostęp do przechowywania z większości lub wszystkich usług synchronizacji/przechowywania/udostępniania, panelu kontroli administratora użytkowników i zespołów oraz innych narzędzi znajdujących się w witrynie Creative Cloud. Nie blokuje dostępu do usług takich, jak Adobe Fonts, które mają własne punkty dostępu. Aby zablokować dostęp do synchronizacji/przechowywania/udostępniania i nie blokować dostępu do zarządzania kontami użytkowników należy upewnić się, że administratorzy nie są zablokowani.

adobe.com

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

creative.adobe.com

spark.adobe.com

myportfolio.com

api.account.adobe.com

Wszystkie

Usługi Stock

Typ usługi: Podstawowe

Usługa Adobe Stock pozwala na uzyskanie dostępu, zarządzanie i kupowanie zasobów w aplikacjach Creative Cloud bez dodatkowych kosztów.

stock.adobe.com

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

fonts.adobe.com

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Bridge

Behance

Typ usługi: Podstawowe

Behance to platforma internetowa pozwalająca twórcom na całym świecie na pokazywanie swoich dzieł, a także odkrywanie i obserwowanie dzieł innych. Twórcy z wielu dziedzin i branż udostępniają swoje prace oraz gotowe portfolio.

Platforma Behance umożliwia również wyświetlanie portfolio w wielu innych witrynach, w tym AdWeek i LinkedIn.

UWAGA: Użytkownicy platformy Behance mogą wysyłać i udostępniać tworzone przez siebie treści, które nie są odpowiednie dla odbiorców poniżej 18 roku życia i które mogą nie być legalne we wszystkich krajach. Więcej informacji o polityce i zasadach dotyczących treści na platformie Behance można znaleźć pod adresem behance.net.

prosite.com

Creative Cloud na komputer

Illustrator

InDesign

Photoshop

Adobe Story Plus

Typ usługi: Podstawowe

Narzędzie do współpracy przy tworzeniu skryptów, używane do tworzenia harmonogramów i raportów z produkcji oraz ułatwiania współpracy przez sieć.

story.adobe.com

Premiere Pro

Prelude

PhoneGap Build

Typ usługi: Podstawowe

Usługa oparta na chmurze i architekturze PhoneGap pozwalająca łatwo tworzyć aplikacje mobilne w chmurze.

build.phonegap.com

Dreamweaver

Adobe Fonts

Typ usługi: Podstawowe

Oparta na subskrypcji biblioteka czcionek gotowych do użycia w witrynach.

fonts.adobe.com

typekit.com

use.typekit.net

use.typekit.com

p.typekit.net

data.typekit.net

state.typekit.net

polka.typekit.net

polka.typekit.com

api.typekit.com

dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Creative Cloud na komputer

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Business Catalyst

Typ usługi: Podstawowe

Usługa Business Catalyst Service to ujednolicona platforma hostingowa pozwalająca pracować w preferowanym środowisku edycji i tworzyć witryny bez kodowania na serwerze.

businesscatalyst.com

Dreamweaver

Muse

Digital Publishing Suite

Typ usługi: Podstawowe

Umożliwia tworzenie, wdrażanie i dostarczanie aplikacji na urządzenie iPad takich, jak broszury, portfolio, kroniki szkolne i roczne raporty. Dzięki członkowstwu w usłudze Creative Cloud można budować nieograniczoną ilość aplikacji na urządzenia iPad i przesyłać je do sklepu Apple App Store.

digitalpublishing.acrobat.com

InDesign

Adobe Color

Typ usługi: Podstawowe

Pozwala użytkownikom generować, nadawać nazwy, tagować i udostępniać w sieci motywy kolorystyczne. Produkty integrujące pozwalają użytkownikom na dostęp do usługi Adobe Color poprzez wbudowane panele widoczne na pulpicie, a także pobieranie publicznie udostępnionych motywów kolorystycznych, jako pliki Adobe Switch Exchange (ASE), by importować je i używać w pracach.

color.adobe.com

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Flash Pro

Acrobat.com

Typ usługi: Podstawowe

Pozwala tworzyć, łączyć i eksportować pliki PDF, tworzyć i wysyłać formularze i przechowywać lub udostępniać pliki online.

acrobat.com

Acrobat

EchoSign

Typ usługi: Podstawowe

Pozwala elektronicznie podpisywać oprogramowanie w Internecie. Można dzięki niej bezpiecznie wysyłać, podpisywać i katalogować dokumenty i umowy.

echosign.adobe.com

Acrobat

Konsola administratora

Typ usługi: Licencjonowanie

Witryna służąca personelowi informatycznemu do zarządzania identyfikatorami Adobe Enterprise ID oraz Creative Cloud dla klientów firmowych.

adminconsole.adobe.com

*.services.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

lcs-entitlement.adobe.io/v1/user

lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial

lcs-cops.adobe.io

lcs-robs.adobe.io

lcs-entitlement.adobe.io

lcs-ulecs.adobe.io

Witryna Adobe Licensing

Typ usługi: Licencjonowanie

Witryna licencjonowania firmy Adobe (LWS) zawiera informacje o koncie dla firm korzystających z licencji zbiorowych.

licensing.adobe.com

Publiczna witryna firmy Adobe

Typ usługi: Pomocnicze

Publiczna witryna firmy Adobe. Drugi adres URL to witryna do przechowywania obrazów, na którą kieruje publiczna witryna firmy Adobe.

adobe.com

wwwimages.adobe.com

Adobe Store

Typ usługi: Pomocnicze

Sklep internetowy Adobe Store

store.adobe.com

store1.adobe.com

store2.adobe.com

store3.adobe.com

Witryna programu Photoshop

Typ usługi: Pomocnicze

Witryna usług obrazowania programu Photoshop

photoshop.com

Witryny innych firm

Poniższa tabela to niewyczerpująca lista witryn innych firm, do których ma dostęp jedna lub więcej aplikacji Creative Cloud. Firma Adobe nie obsługuje, ani nie kontroluje tych witryn, a dostępne na nich produkty i usługi nie są w żaden sposób częścią oferty Adobe Creative Cloud. Łącza do tych witryn służą ułatwieniu korzystania z kreatywnych treści innych firm lub uzyskaniu informacji na temat narzędzi innych firm kompatybilnych z usługą Creative Cloud. W obu tych przypadkach są one dostarczone w celu uzupełnienia procesu korzystania z usług Creative Cloud.

access.imageclub.com play.google.com www.flickr.com
chrome.google.com soundcloud.com www.freedb.org
developer.apple.com subversion.tigris.org www.ietf.org
framework.zend.com twitter.com www.microsoft.com
ftp.yourdomain.com www.amazon.com www.mp3licensing.com
itunes.apple.com www.apple.com www.python.org
jquerymobile.com www.color.org www.rulesforuse.org
maps.google.com www.eclipse.org www.shutterfly.com
msdn.microsoft.com www.facebook.com www.zoomify.com
www.evidon.com www.betrad.com *.uservoice.com

Regionalne punkty końcowe

Wiele z punktów końcowych wymienionych w powyższych tabelach korzysta z globalnie zdefiniowanych nazw hostów, które mogą być inaczej rozwijane w różnych regionach na świecie. Przykładowo, adresy URL witryn acrobat.com i adobe.com są rozwijane jako odpowiednie dla regionów witryny www.acrobat.com i www.adobe.com. Aby działać skutecznie, reguły zapory muszą blokować dostęp zarówno do regionalnych, jak i globalnie definiowanych punktów końcowych.

Usługi firmy Adobe są hostowane na kilku zapasowych serwerach w różnych regionach. Hosty mogą ulec zmianie w zależności od obciążenia. Użyj polecenia NSLOOKUP systemu operacyjnego, by zdobyć aktualne informacje o używanych regionalnych adresach IP.

Wnioski

Konsoli administratora Adobe używa się zwykle w środowisku firmowym do konfiguracji usług udostępnianych użytkownikom. Niektórych usług podstawowych nie można jednak wyłączyć za pomocą konsoli administratora. Zaporę można skonfigurować, by blokowała niektóre z tych punktów końcowych i nie zezwalała użytkownikom na dostęp do usług Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć w artykule: Kontrolowanie dostępu do usług Creative Cloud dostępnym do pobrania z witryny Adobe.com pod adresem http://www.adobe.com/go/cce_securedeployment. Zablokowanie wymienionych w niniejszym dokumencie usług i witryn nie zablokuje dostępu narzędzia Creative Cloud Packager do aplikacji na komputerze.

Firma Adobe stale dostarcza naszym klientom pomocnych informacji o punktach końcowych, by umożliwić konfigurację i zarządzanie wdrażaniem usług Creative Cloud zgodnie z wymaganiami. Dokument będzie ulegał zmianom, a w razie dalszych pytań zaleca się kontakt z Pomocą techniczną firmy Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online