Miło nam poinformować, że na karcie Pomoc techniczna w serwisie Admin Console są teraz aktywne nowe funkcjeObejrzyj teraz ten krótki film (niecałe 2 minuty). Przedstawiono w nim najważniejsze zmiany i ulepszenia.

Serwis Adobe Admin Console udostępnia centralny interfejs do zarządzania uprawnieniami licencyjnymi produktów Adobe dla całej organizacji.

Logowanie

Administratorzy mogą używać serwisu Adobe Admin Console do zarządzania kontami użytkowników. Podczas procesu wdrożeniowego można utworzyć do pięciu kont administratorów głównych. Firma Adobe wyśle wiadomość e-mail z zaproszeniem na wskazany adres e-mail. Zanim administratorzy będą mogli się zalogować, muszą zaakceptować zaproszenie, klikając łącze Przyjmij zaproszenie.

Po akceptacji administrator może dodać dodatkowych administratorów lub awansować istniejących użytkowników do roli administratora.

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę https://adminconsole.adobe.com/pl.

 2. Wprowadź swój identyfikator Adobe ID i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

  Użytkownicy zaproszeni do serwisu Admin Console jako dodatkowi administratorzy powinni używać przekazanych im danych logowania.

  Jeśli nie pamiętasz hasła, zobacz Resetowanie hasła Adobe.

  Uwaga:

  Mimo że każdemu użytkownikowi można nadać uprawnienia administratora, Adobe zaleca, by wszyscy administratorzy korzystali z identyfikatorów Adobe ID. Identyfikatory Adobe ID są wymagane w celu uzyskania dostępu do opcji Adobe LWS (Licensing Website) oraz Pomoc techniczna w serwisie Adobe Admin Console. Jeśli jednak pracujesz w przedsiębiorstwie, licencje na Creative Cloud dla przedsiębiorstw nie powinny być przypisywanie do Adobe ID.

 3. Jeśli jesteś administratorem w wielu organizacjach, wybierz organizację.

  Administrator może należeć do wielu organizacji. Na przykład jeśli firma ma kilka spółek zależnych, z których każda ma osobną umowę licencyjną (lub odrębną organizację z umową licencyjną), można przypisać tego samego administratora do wszystkich tych organizacji.

Przegląd

Stronę Przegląd zaprojektowano z myślą o efektywnym wyświetlaniu dużych ilości informacji z użyciem kart.

Umowa ETLA (Enterprise Term License Agreement)

Na stronie Przegląd wyświetlane jest podsumowanie licencji zakupionych w ramach umowy ETLA. Strona Przegląd pokazuje też ilość przestrzeni dyskowej dostępnej w każdym planie.

Na przykład w przypadku umowy ETLA na ekranie będą widoczne następujące licencje:

 • Plany Creative Cloud dla przedsiębiorstw Aby wyświetlić szczegółowe informacje o przestrzeni dyskowej dla poszczególnych planów, kliknij plan Creative Cloud.
 • Jeśli organizacja zakupiła co najmniej dwa plany uprawnień tego samego typu (każdy z inną konfiguracją przestrzeni dyskowej), obok planu będzie wyświetlany numer. Kliknięcie numeru spowoduje wyświetlenie informacji o przestrzeni dyskowej dla każdego planu danego typu.
 • Różne liczby licencji Pojedyncza aplikacja dla poszczególnych produktów Adobe. Kliknij ikonę folderu obok planu Creative Cloud, aby wyświetlić szczegółowe informacje o przestrzeni dyskowej powiązanej z poszczególnymi planami.
 • Plany Document Cloud dla przedsiębiorstw.
 • Plany Marketing Cloud dla przedsiębiorstw.
 • Plany Adobe Stock dla przedsiębiorstw.

Sekcja Adobe Sign zawiera informacje o usługach Adobe Sign. Kliknij opcję Zarządzanie usługami Adobe Sign.

W sekcji Konfiguracja wyświetlane jest łącze, które umożliwia przejście do aktualnych ustawień identyfikatorów.

Strona Przegląd

Program Value Incentive Plan (VIP)

Na stronie Przegląd wyświetlane jest podsumowanie licencji zakupionych w ramach umowy VIP. Strona Przegląd pokazuje też ilość przestrzeni dyskowej dostępnej w każdym planie.

Na przykład w przypadku umowy VIP na ekranie będą widoczne następujące licencje:

 • Plany Creative Cloud dla przedsiębiorstw Aby wyświetlić szczegółowe informacje o przestrzeni dyskowej dla poszczególnych planów, kliknij plan Creative Cloud.
 • Sekcja Ogólny stan licencji podaje liczbę licencji na produkty nabytych w ramach programu VIP oraz liczbę licencji rozdzielonych między użytkowników.
 • Plany Document Cloud dla przedsiębiorstw.
 • Plany Adobe Stock dla przedsiębiorstw.
 • Sekcja Adobe Sign zawiera informacje o usługach Adobe Sign. Kliknij opcję Zarządzanie usługami Adobe Sign.
 • W sekcji Konfiguracja wyświetlane jest łącze, które umożliwia przejście do aktualnych ustawień identyfikatorów.

Powiadomienia

Serwis Admin Console może wyświetlać przekazywane przez firmę Adobe powiadomienia z ważnymi dla organizacji informacjami o nowych funkcjach i uprawnieniach, planowanych pracach konserwacyjnych i inne. Na stronie Przegląd wyświetlane są maksymalnie trzy ostatnie nieprzeczytane powiadomienia. Starsze powiadomienia oraz powiadomienia odrzucone można wygodnie przeglądać na pasku bocznym Powiadomienia.

Aby uzyskać dostęp do paska bocznego Powiadomienia, kliknij ikonę dzwonka w prawym górnym rogu. Jeśli jest przy nim wyświetlana liczba, oznacza ona liczbę nieprzeczytanych powiadomień na koncie. Na pasku bocznym Powiadomienia wyświetlane są wszystkie powiadomienia w kolejności ich otrzymania (najnowsze na górze). Przewijając pasek boczny w dół, można czytać powiadomienia otrzymane w przeszłości i zarządzać nimi.

Produkty i użytkownicy

Strona Produkty w serwisie Admin Console zawiera opcje umożliwiające zarządzanie produktami i profilami produktów. Profile produktów umożliwiają włączenie całości lub części usług i aplikacji Adobe dostępnych w ramach planu oraz dostosowanie ustawień powiązanych z poszczególnymi produktami i planami. Do tak zdefiniowanych profilów produktów można przypisać specjalnych administratorów o roli Administrator produktów. Administratorzy produktów zajmują się dodawaniem użytkowników do profilów produktów, za które są odpowiedzialni. Więcej informacji:

Pakiety

Na stronie Pakiety w serwisie Admin Console dostępne są następujące funkcje ułatwiające planowanie wdrażania aplikacji Creative Cloud i Document Cloud na komputerach użytkowników w przedsiębiorstwie:

Konta

Klienci korzystający z umowy VIP mają na stronie Konto w serwisie Admin Console opcje służące do zarządzania oprogramowaniem i użytkownikami Adobe w ich organizacji. Za ich pomocą można z łatwością wykonywać zadania związane z zarządzaniem licencjami i użytkownikami. Możliwe jest odnawianie licencji nabytych w ramach subskrypcji zespołowej. Można również wykonywać następujące zadania:

 • wyświetlanie szczegółowych informacji produktach i licencjach w bieżącym planie;
 • wyświetlanie okresu odnawiania;
 • dodawanie produktów;
 • edytowanie danych rozliczeniowych;
 • zmiana właściciela umowy;
 • edytowanie nazwy zespołu;
 • wyświetlanie szczegółowych informacji o następnym rachunku;

Więcej informacji: Zarządzanie kontem dla zespołów.

Uwaga:

Klienci korzystający z umowy ETLA powinni skontaktować się z obsługującym ich opiekunem klienta ze strony Adobe.

Ustawienia

Skorzystaj ze strony Ustawienia, aby przypisać domeny, wysłać wniosek o dostęp do domeny przypisanej przez inną organizację, skonfigurować wymagania dotyczące hasła, uniemożliwić pracownikom korzystanie z niektórych funkcji udostępniania oraz ustawić domyślny język wiadomości e-mail.

Identyfikatory

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Jeśli stosujesz licencje imienne lub zamierzasz zapewnić dostęp do usług, konieczne będzie stosowanie identyfikatorów. Adobe obsługuje trzy typy identyfikatorów (typy kont); adres e-mail jest w nich używany jako nazwa użytkownika. Są to:

 • Federated ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany, powiązany z katalogiem korporacyjnym za pomocą usługi federacji. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.
 • Enterprise ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany. Adobe udostępnia hosting identyfikatorów Enterprise ID i przeprowadza uwierzytelnianie, ale utrzymanie tych identyfikatorów pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.
 • Adobe ID: identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem).

Dzięki różnym typom identyfikatorów przedsiębiorstwa i instytucje mogą wybrać i wdrożyć model najlepiej odpowiadający ich potrzebom organizacyjnym.

Ustawienia uwierzytelniania

Adobe Admin Console udostępnia kilka poziomów ochrony hasłem oraz strategie umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa. Można wybrać poziom ochrony hasłem, który ma być stosowany dla wszystkich użytkowników w organizacji. Więcej informacji: Ustawienia uwierzytelniania.

Ustawienia zasobów

Opcja Ustawienia zasobu umożliwia przedsiębiorstwu sterowanie sposobem udostępniania jego zasobów przez pracowników osobom z zewnątrz. Administrator z działu informatycznego może określić restrykcyjne ustawienia udostępniania, które uniemożliwią pracownikom korzystanie z pewnych funkcji udostępniania w środowisku Creative Cloud i Document Cloud. Opcje ustawień zasobów wykorzystuje się w połączeniu z innymi systemami egzekwowania regulaminu przedsiębiorstwa (przy czym nie są to systemy dostarczane przez Adobe), aby zagwarantować, że zasoby zostaną udostępnione tylko tym osobom i firmom z zewnątrz, które są uprawnione do ich otrzymania.

Ustawienia zasobów mają zastosowanie tylko do tych użytkowników w przedsiębiorstwie, którzy posługują się identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID.

Ustawienia konsoli

Opcja Ustawienia konsoli umożliwia określenie domyślnego języka wiadomości e-mail dla przedsiębiorstwa, w którym będą redagowane powiadomienia e-mail o statusie konta, na przykład powiadomienia o zmianach subskrypcji lub wygaśnięciu karty kredytowej.

Jeśli masz subskrypcję zespołową kupioną bezpośrednio od Adobe, możesz zmienić nazwę zespołu za pomocą ustawień konsoli.

Pomoc techniczna

Aby otworzyć opcje pomocy, w serwisie Admin Console przejdź do sekcji Pomoc techniczna. Na tej stronie dostępne są następujące czynności:

 • Zarządzanie zgłoszeniami pomocy technicznej
 • Tworzenie zgłoszeń
 • Czat z przedstawicielem działu obsługi klienta Adobe
 • Planowanie sesji pomocy specjalistycznej
 • Przeglądanie popularnych tematów pomocy i forów

Uwaga:

Klienci korzystający z subskrypcji zespołowej mogą używać serwisu Admin Console tylko do wyświetlania zgłoszeń i zarządzania nimi. Aby otworzyć nowe zgłoszenie pomocy technicznej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonu lub czatu.

Klienci planów dla przedsiębiorstw

Więcej informacji o opcjach pomocy technicznej dostępnych dla klientów korzystających z planu dla przedsiębiorstw podano w artykule Sesje pomocy technicznej i sesje specjalistyczne | Plany dla przedsiębiorstw.

Klienci planów zespołowych

Więcej informacji o opcjach pomocy technicznej dostępnych dla klientów korzystających z subskrypcji zespołowej podano w artykule Dostęp do zgłoszeń pomocy technicznej.

Z działem obsługi klienta Adobe można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w prawym górnym rogu strony. Jeśli pod numerem telefonu jest wyświetlany niewłaściwy kraj, kliknij opcję Inne regiony, aby zobaczyć więcej numerów kontaktowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online