Serwis Adobe Admin Console udostępnia centralny interfejs do zarządzania uprawnieniami licencyjnymi produktów Adobe dla całej organizacji.

Logowanie

Administratorzy mogą używać serwisu Adobe Admin Console do zarządzania kontami użytkowników. Podczas procesu wdrożeniowego można utworzyć do pięciu kont administratorów głównych. Firma Adobe wyśle wiadomość e-mail z zaproszeniem na wskazany adres e-mail. Zanim administratorzy będą mogli się zalogować, muszą zaakceptować zaproszenie, klikając łącze Przyjmij zaproszenie.

Po akceptacji administrator może dodać dodatkowych administratorów lub awansować istniejących użytkowników do roli administratora.

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę https://adminconsole.adobe.com/pl.

 2. Jeśli jesteś administratorem głównym, podaj swój identyfikator Adobe ID i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

  Użytkownicy zaproszeni do serwisu Admin Console jako dodatkowi administratorzy powinni używać dostarczonych danych logowania.

  Uwaga:

  Mimo że każdemu użytkownikowi można nadać uprawnienia administratora, Adobe zaleca, by wszyscy administratorzy korzystali z identyfikatorów Adobe ID. Identyfikatory Adobe ID są wymagane w celu uzyskania dostępu do opcji Adobe LWS (Licensing Website) oraz Pomoc techniczna w serwisie Admin Console.

 3. Jeśli jesteś administratorem w wielu organizacjach, wybierz organizację.

  Administrator może należeć do wielu organizacji. Na przykład jeśli firma ma kilka spółek zależnych, z których każda ma osobną umowę licencyjną (lub odrębną organizację z umową licencyjną), można przypisać tego samego administratora do wszystkich tych organizacji.

Strona Przegląd

Stronę Przegląd zaprojektowano z myślą o efektywnym wyświetlaniu dużych ilości informacji. W tym celu na stronie Przegląd używane są karty.

Umowa ETLA (Enterprise Term License Agreement)

Na stronie Przegląd wyświetlane jest podsumowanie licencji zakupionych w ramach umowy ETLA. Strona Przegląd pokazuje też ilość przestrzeni dyskowej dostępnej w każdym planie.

Na przykład w przypadku umowy ETLA na ekranie będą widoczne następujące licencje:

 • Plany aplikacji i usług Creative Cloud. Kliknij ikonę folderu obok planu Creative Cloud, aby wyświetlić szczegółowe informacje o przestrzeni dyskowej powiązanej z poszczególnymi planami.
 • Jeśli organizacja zakupiła co najmniej dwa plany uprawnień tego samego typu (każdy z inną konfiguracją przestrzeni dyskowej), obok planu będzie wyświetlany numer. Kliknięcie numeru spowoduje wyświetlenie informacji o przestrzeni dyskowej dla każdego planu danego typu.
 • Różne liczby licencji Pojedyncza aplikacja dla poszczególnych produktów Adobe. Kliknij ikonę folderu obok planu Creative Cloud, aby wyświetlić szczegółowe informacje o przestrzeni dyskowej powiązanej z poszczególnymi planami.
 • Lokalizacje synchronizacji dostępne w ramach planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi.
 • Plany Document Cloud dla przedsiębiorstw.
 • Plany Marketing Cloud dla przedsiębiorstw.
 • Plany Adobe Stock dla przedsiębiorstw.

Sekcja Adobe Sign zawiera informacje o usługach Adobe Sign. Kliknij opcję Zarządzanie usługami Adobe Sign.

W sekcji Konfiguracja wyświetlane jest łącze, które umożliwia przejście do aktualnych ustawień identyfikatorów.

Strona Przegląd

Program Value Incentive Plan (VIP)

Na stronie Przegląd wyświetlane jest podsumowanie licencji zakupionych w ramach umowy VIP. Strona Przegląd pokazuje też ilość przestrzeni dyskowej dostępnej w każdym planie.

Na przykład w przypadku umowy VIP na ekranie będą widoczne następujące licencje:

 • Plany aplikacji i usług Creative Cloud. Kliknij ikonę folderu obok planu Creative Cloud, aby wyświetlić szczegółowe informacje o przestrzeni dyskowej powiązanej z poszczególnymi planami.
 • Sekcja Ogólny stan licencji podaje liczbę licencji na produkty nabytych w ramach programu VIP oraz liczbę licencji rozdzielonych między użytkowników.
 • Lokalizacje synchronizacji dostępne w ramach planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi.
 • Plany Document Cloud dla przedsiębiorstw.
 • Plany Adobe Stock dla przedsiębiorstw.
 • Sekcja Adobe Sign zawiera informacje o usługach Adobe Sign. Kliknij opcję Zarządzanie usługami Adobe Sign.
 • W sekcji Konfiguracja wyświetlane jest łącze, które umożliwia przejście do aktualnych ustawień identyfikatorów.

Powiadomienia

Serwis Admin Console może wyświetlać przekazywane przez firmę Adobe powiadomienia z ważnymi dla organizacji informacjami o nowych funkcjach i uprawnieniach, planowanych pracach konserwacyjnych i inne. Na stronie Przegląd wyświetlane są maksymalnie trzy ostatnie nieprzeczytane powiadomienia. Starsze powiadomienia oraz powiadomienia odrzucone można wygodnie przeglądać na pasku bocznym Powiadomienia.

Aby uzyskać dostęp do paska bocznego Powiadomienia, kliknij ikonę dzwonka w prawym górnym rogu. Jeśli jest przy nim wyświetlana liczba, oznacza ona liczbę nieprzeczytanych powiadomień na koncie. Na pasku bocznym Powiadomienia wyświetlane są wszystkie powiadomienia w kolejności ich otrzymania (najnowsze na górze). Przewijając pasek boczny w dół, można czytać powiadomienia otrzymane w przeszłości i zarządzać nimi.

Identyfikatory

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Jeśli stosujesz licencje imienne lub zamierzasz zapewnić dostęp do usług, konieczne będzie stosowanie identyfikatorów. Adobe obsługuje trzy typy identyfikatorów (typy kont); adres e-mail jest w nich używany jako nazwa użytkownika.

Profile produktów i użytkownicy

Firma Adobe udostępniła przedsiębiorstwom nową funkcję ról administracyjnych. Role administracyjne eliminują konieczność zarządzania na poziomie grup poprzez wykorzystanie koncepcji profili produktów, wyznaczającej zmianę filozofii zarządzania produktami i usługami Adobe w serwisie Adobe Admin Console. Administratorzy mogą udzielać użytkownikom dostępu do produktów bezpośrednio, a nie za pośrednictwem grup. Więcej informacji:

Wdrażanie

Administratorzy struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach korzystających z rozwiązań Adobe mogą udostępniać swoim użytkownikom aplikacje Creative Cloud i Document Cloud na dwa sposoby: w postaci pakietów samoobsługowych oraz pakietów zarządzanych. Aby utworzyć pakiet obejmujący produkty, które nie należą do oferty Creative Cloud ani Document Cloud, takie jak Adobe Captivate i Presenter, należy dostosować dostępne szablony Adobe.

Strona Pakiety

Pomoc techniczna

Aby otworzyć opcje pomocy, w serwisie Admin Console przejdź do sekcji Pomoc techniczna. Zostanie wyświetlona strona Przegląd pomocy technicznej. Na tej stronie dostępne są następujące czynności:

 • Zarządzanie zgłoszeniami pomocy technicznej
 • Tworzenie zgłoszeń
 • Planowanie sesji pomocy specjalistycznej
 • Łącza do dokumentacji i forów
 • Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe

Na stronie wyświetlane są również trzy ostatnio zmodyfikowane, otwarte zgłoszenia i sesje pomocy specjalistycznej.

Z działem pomocy technicznej Adobe można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w prawym górnym rogu strony. Jeśli pod numerem telefonu jest wyświetlany niewłaściwy kraj, kliknij opcję Inne regiony, aby zobaczyć więcej numerów kontaktowych. Aby poznać procedury pomocy technicznej i warunki korzystania z niej, zobacz Warunki pomocy technicznej dla przedsiębiorstw.

Uwaga:

Aby uzyskać dostęp do zgłoszeń pomocy technicznej i opcji sesji pomocy specjalistycznej, administrator musi zalogować się z użyciem identyfikatora Adobe ID.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online