Przenieś licencję na produkt firmy Adobe

Informacje na temat przekazywania licencji zbiorowej można znaleźć na stronie Pomoc Adobe Volume Licensing. Więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania na rożnych komputerach można znaleźć na stronie Często zadawane pytania dotyczące umowy licencyjnej użytkownika końcowego lub w umowie licencyjnej produktu firmy Adobe.

Zasady dotyczące przekazywania licencji

Jeżeli sprzedasz lub przekażesz oprogramowanie firmy Adobe osobie indywidualnej lub firmie, możesz również przenieść odpowiednią licencję. Przekazanie licencji pozwala nowemu właścicielowi na zarejestrowanie oprogramowania w swoim imieniu.

Ważne: Przeniesienie licencji nie jest dozwolone w przypadku edukacyjnych wersji oprogramowania firmy Adobe. Można jednak przenosić wersje edukacyjne produktów firmy Macromedia na nowego właściciela.

 • Jeżeli przenosisz licencję na pakiet produktów, to licencja dotyczy całego pakietu produktów. Przeniesienie licencji na pojedyncze produkty w ramach pakietu produktów nie jest dozwolone.
 • Przeniesienie licencji obowiązuje dla wszystkich wersji tego produktu. Jeżeli sprzedasz lub podarujesz swoją zarejestrowaną kopię licencji na produkt firmy Adobe, to automatycznie przeniesiesz też swoje prawa do wszystkich wersji tej licencji.
 • Dołączone do licencji umowy dotyczące zasad korzystania z Pomocy technicznej nie przechodzą na nowego licencjobiorcę. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy nie można przenieść umów dotyczących zasad korzystania z Pomocy technicznej na nowego właściciela. 
 • Poza Niemcami firma Adobe nie zezwala na przenoszenie wersji OEM (ang. Original Equipment Manufacturer, pl. producent oryginalnego wyposażenia) oprogramowania.

Wymogi dotyczące przekazania licencji

 • Zarówno przekaziciel licencji (aktualny właściciel), jak i odbiorca (nowy właściciel) muszą wypełnić formularz przekazania licencji. Oba formularze należy zwrócić do firmy Adobe przed przekazaniem licencji.
 • Aby można było przekazać licencję, numer seryjny produktu musi być zarejestrowany w profilu Adobe przekaziciela.
 • Należy spełniać warunki podane w zasadach przekazania licencji.

Proces przekazania licencji

Uwaga! Przed rozpoczęciem procedury przekazania upewnij się, że masz numer sprawy, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu formularza przeniesienia licencji.

 1. Kliknij przycisk Pobierz plik poniżej i zapisz formularz Przeniesienie licencji na swoim komputerze.

  Pobierz

 2. Otwórz formularz w programie Adobe Reader lub Acrobat; następnie postępuj według instrukcji w formularzu. Wypełnij wszystkie pola.

 3. Wpisz w formularzu numer zgłoszenia lub numer klienta lub oba numery.

 4. Jeżeli przekazujesz licencję edukacyjną firmy Macromedia, zobacz stronę produktów firmy Macromedia.

 5. Zeskanuj wypełniony formularz i zapisz na swoim komputerze.

  Wykonaj kolejne kroki, aby przesłać formularz.

 6. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/support.

 7. Na stronie Historia pomocy technicznej przejrzyj swoje zgłoszenia do pomocy technicznej.

  Wyświetl historię pomocy technicznej

 8. Wybierz polecenie Wyświetl szczegóły dla zgłoszenia o numerze otrzymanym wcześniej od firmy Adobe.

  Wyświetl szczegóły zgłoszenia do pomocy technicznej

 9. Kliknij opcję Załącz pliki, a następnie dołącz wypełniony formularz zapisany w kroku 5.

  Załącz pliki do zgłoszenia do pomocy technicznej

 10. Wpisz swoją wiadomość w polu tekstowym.

 11. Wybierz opcję Prześlij.

Po otrzymaniu przez firmę Adobe wypełnionego formularza przekazania licencji od obu stron, firma Adobe rejestruje oprogramowanie na nowego właściciela. Rejestracja gwarantuje, że firma Adobe uznaje nowego użytkownika jako oficjalnego posiadacza licencji, który otrzymywać będzie obsługę klienta i wsparcie.

Przetworzenie przez firmę Adobe prośby o przekazanie licencji potrwa trzy do czterech tygodni od daty przesłania przez obie strony formularza przekazania licencji.

Produkty firmy Macromedia

Przeniesienie licencji wersji edukacyjnych produktów firmy Macromedia jest dozwolone. Nowy właściciel musi przedłożyć potwierdzenie nauki, aby można było ukończyć przekazanie. Jeżeli nie jesteś w stanie przedłożyć ważnej legitymacji studenckiej ze swoim nazwiskiem, datą i zdjęciem, zobacz stronę Instytucje edukacyjne/studenci: Jak kupować?. Ta strona zawiera listę osób uprawnionych ze względu na status edukacyjny.

Firma Adobe nabyła firmę Macromedia w 2005 r. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i przekazujesz produkt firmy Adobe, usuń z komputera oprogramowanie.

Uwaga:

Uwaga: W przypadku produktów Adobe Captivate Contribute 2 lub 3, FreeHand MX, FlashPaper 2 lub MX 2004, wybierz opcje Pomoc > Przenieś licencję na oprogramowanie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po otrzymaniu przez firmę Adobe wypełnionego formularza przekazania licencji, firma Adobe zarejestruje oprogramowanie na nowego użytkownika. Rejestracja gwarantuje, że firma Adobe uznaje nowego użytkownika jako oficjalnego posiadacza licencji, który otrzymywać będzie obsługę klienta i wsparcie. Przetworzenie przez firmę Adobe prośby o przekazanie licencji potrwa trzy do czterech tygodni.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?