Często zadawane pytania dotyczące produktów do celów edukacyjnych

Opcje zakupu

Studenci, nauczyciele oraz pracownicy instytucji edukacyjnych mogą skorzystać z indywidualnych zniżek. Wersje oprogramowania Adobe Student and Teacher Edition można kupić bezpośrednio na stronie Adobe.com lub u sprzedawców produktów Adobe.

Firma Adobe oferuje też programy licencji przeznaczone dla wydziałów oraz instytucji. Więcej informacji znajduje się na stronie Opcje licencji na produkty Adobe.

Przejrzyj katalog produktów dla uczniów, studentów i nauczycieli, aby zapoznać się z listą produktów i dostępnych wersji językowych. Zależnie od dostępności, produkty są dostępne jako subskrypcja, do pobrania lub wersje w pudełkach.

Nie jest możliwe składanie zamówień zwolnionych od podatku w sklepie edukacyjnym. Jeśli chcesz złożyć zamówienie zwolnione z podatku skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów dla celów edukacyjnych.

Tak. Można używać oprogramowania w wersji dla nauczycieli i uczniów dla celów komercyjnych na prywatnych komputerach. Tych wersji nie można odsprzedać.

Możesz zakupić jedno członkostwo w Creative Cloud i użyć go zarówno w systemie macOS, jak i Windows. Do wszystkich programów Adobe w wersji dla uczniów i nauczycieli możesz zakupić jedną licencję na platformę do każdego produktu (obejmuje pakiety i oraz poszczególne tytuły) na rok.

Wymagania

Aby uzyskać zniżkę dla uczniów, należy mieć przynajmniej 13 lat i być uczniem jednej z poniższych instytucji:

 • Uniwersytet lub inna uczelnia wyższa — akredytowana publiczna lub prywatna uczelnia wyższa lub uniwersytet (w tym uczelnie społeczne lub zawodowe), na których można uzyskać stopień naukowy wymagający co najmniej dwóch lat studiowania w pełnym wymiarze godzin*
 • Szkoła podstawowa lub gimnazjum — akredytowana publiczna lub prywatna szkoła podstawowa lub gimnazjum, zapewniająca naukę w pełnym wymiarze godzin*
 • Szkoła domowa — zgodnie z państwowymi regulacjami prawnymi w zakresie szkół domowych

Osoby pracujące w wymienionych poniżej instytucjach (nauczyciele) mogą otrzymać zniżkę:

 • Pracownicy naukowi lub personel — zatrudnieni w akredytowanej szkole podstawowej, gimnazjum, publicznej lub prywatnej uczelni wyższej lub uniwersytecie, rejonie szkolnym lub kuratorium (dotyczy to także emerytowanych profesorów)*
 • Nauczyciele uczniów pobierających naukę w domu — zgodnie z definicją określoną w stanowych przepisach dotyczącymi tej formy edukacji

Jeśli nie wiesz, czy przysługuje Ci zniżka, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu do Działu sprzedaży Adobe dostępnym w Twoim kraju.

* Akredytowane szkoły lub uczelnie zostały zatwierdzone przez organizację uznawaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych/kuratorium stanowe lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, zaś ich podstawowym profilem działalności jest kształcenie studentów. W USA do takich organizacji należą: Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół środkowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół północnych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół zachodnich stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół południowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół Nowej Anglii, Północno-zachodnie stowarzyszenie szkół akredytowanych.

Aby sprawdzić, czy można zakupić dla szkoły oprogramowanie ze zniżką edukacyjną, zapoznaj się z listą instytucji zakwalifikowanych do otrzymania zniżki. Akredytowane szkoły mogą też kupować produkty w ramach specjalnych programów licencji grupowych firmy Adobe.
Przejrzyj programy licencji edukacyjnych.

Zakwalifikowane instytucje:

 • Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub gimnazja, zapewniające naukę w pełnym wymiarze godzin (klasy K-12) lub rejony szkolne tych szkół*
 • Akredytowane publiczne lub prywatne uczelnie wyższe lub uniwersytety (w tym uczelnie społeczne lub zawodowe), na których można uzyskać stopień naukowy wymagający co najmniej dwóch lat studiowania w pełnym wymiarze godzin*
 • Organizacje zarządzające szkołami lub kuratoria
 • Szkoły domowe zatwierdzone przez firmę Adobe
 • Szkoły rządowe na terenach zarządzanych przez USA lub Kanadę
 • Nazwane placówki edukacyjne zatwierdzone pisemnie przez firmę Adobe
 • Szpitale na terenie USA, które w całości należą do instytucji edukacyjnej i są przez nią zarządzane. Jest to instytucja będąca jedynym właścicielem szpitala i jedynym organem sprawującym zarząd nad codzienną działalnością.
 • Placówki badawcze szkolnictwa wyższego, które są instytucjami publicznymi uznawanymi przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, szkolą studentów i udostępnią kopię regulaminu wykazującego relację ze sprawującym zarząd uniwersytetem.
 • Inne przykłady zakwalifikowanych instytucji zgodnie z listą publikowaną co jakiś czas na witrynie internetowej Adobe.com

Niezakwalifikowane instytucje:

 • Nieakredytowane szkoły i organizacje religijne
 • Muzea
 • Kościoły
 • Biblioteki
 • Szpitale na terenie Kanady
 • Centra szkoleniowe lub szkoły przyznające certyfikaty ukończenia kursów, np. kursów komputerowych. Są to między innymi Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers.
 • Szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni akademickich
 • Laboratoria badawcze, które nie są uznawane przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji. Są to przykładowo instytucje uznawane przez Departament Obrony lub Energii Stanów Zjednoczonych lub Kanadyjski Państwowy Komitet Badań Naukowych. Do otrzymania zniżki nie kwalifikują się też laboratoria na terenie USA, które są definiowane jako centra badawczo-rozwojowe finansowane z funduszy federalnych (FFRDC) i uniwersyteckie centra badawcze (UARC). Są to przykładowo: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory i Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Inne przykłady zakwalifikowanych instytucji zgodnie z listą publikowaną okresowo na witrynie internetowej Adobe.com

* Akredytowane szkoły lub uczelnie zostały zatwierdzone przez organizację uznawaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych / kuratorium stanowe lub kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, zaś ich podstawowym profilem działalności jest kształcenie studentów. W USA do takich organizacji należą: Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół środkowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół północnych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół zachodnich stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół południowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół Nowej Anglii, Północno-zachodnie stowarzyszenie szkół akredytowanych.

Użyj szkolnego adresu e-mail

Podanie szkolnego adresu e-mail przy zakupie oznacza natychmiastową weryfikację. (Szkolny adres e-mail z domeny .edu, .k12 lub innej domeny sponsorowanej przez instytucję edukacyjną). Jeśli nie masz szkolnego adresu e-mail lub nie można zweryfikować podanego adresu, po zakupie może być konieczne okazanie dodatkowego dowodu zakwalifikowania się do zniżki.

Studenci i nauczyciele akredytowanych szkół

Dowód potwierdzający uprawnienia powinien być dokumentem wydanym przez instytucję zawierającym imię i nazwisko, nazwę instytucji i bieżącą datę. Rodzaje zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły/przyjęciu na studia:

 • Legitymacja szkolna/studencka
 • Świadectwo szkolne z podaną nazwą szkoły
 • Indeks
 • Rachunek lub zaświadczenie o dokonaniu opłaty za szkołę/studia

Uczniowie pobierający naukę w domu†

Dowód uprawnienia to:

 • Kopia listu intencyjnego do nauczania w domu z datą
 • Ważny numer członkostwa w organizacji nauczania domowego (np. Organizacja na rzecz nauczania domowego, ang. Home School Legal Defense Association)
 • Zaświadczenie o zapłacie za bieżący semestr/rok nauczania z datą

* Akredytowane szkoły lub uczelnie to te placówki, które zostały zatwierdzone przez organizację uznawaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych/kuratorium stanowe lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, zaś ich podstawowym profilem działalności jest kształcenie studentów. W USA do takich organizacji należą: Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół środkowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół północnych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół zachodnich stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół południowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół Nowej Anglii, Północno-zachodnie stowarzyszenie szkół akredytowanych.

† Dokumenty z datą z ostatnich sześciu miesięcy są uznawane za obowiązujące.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą numer seryjny. Możesz także wyświetlić swój numer seryjny w Menedżerze pobierania plików znajdującym się obok łącza z oprogramowaniem do pobrania. Po zarejestrowaniu możesz wyświetlić produkty w sekcji Moje produkty w oknie Moje Adobe.

Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Numery seryjne, kody realizacji i kody produktów | Wersje dla uczniów i nauczycieli.

W przypadku zakupu bezpośredniego na stronie Adobe.com lub telefonicznie w Ameryce Północnej: masz 14 dni na przesłanie dowodu potwierdzającego uprawnienia do zniżek. Jeżeli produkt zakupiono na stronie Adobe.com w innym regionie lub też od sprzedawcy, masz sześć dni na przedstawienie dowodu potwierdzającego uprawniania do zniżek.

Jeżeli zamówienie wygasło, otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą ten fakt i konieczne będzie złożenie kolejnego zamówienia.

Produkty subskrypcji

Gdy starasz się o zniżkę edukacyjną na subskrypcję aplikacji Adobe, zobacz artykuł Odnowienie zniżki dla studenta, by sprawdzić, jak firma Adobe sprawdza status edukacji.

Produkty wieczyste

Jeśli zakupiono wieczysty produkt Adobe z kodem produktu w Ameryce Północnej, użyj kodu produktu, by rozpocząć proces weryfikacji w witrynie Usługa weryfikowania uprawnień. Po wprowadzeniu kodu produktu pojawi się prośba o dostarczenie informacji na temat kupującego i zakupu. Następnie pojawi się prośba o dostarczenie dowodu na spełnienie wymagań akademickich. Spełnienie wymagań jest sprawdzane na jeden z poniższych sposobów:

 • Sprawdzenie dostarczonego akademickiego adresu e-mail.
 • Weryfikacja przesłanych dokumentów akademickich. Listę dopuszczalnych dokumentów można znaleźć w Podręczniku dotyczącym wymagań.

Po zatwierdzeniu uprawnień, Usługa weryfikowania uprawnień wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającą numer seryjny produktu i instrukcje aktywacji oprogramowania.

Jeśli nie spełniasz wymagań, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że wniosek odrzucono.

Jeśli produkt Adobe kupiono poza Ameryką Północną, w artykule Realizacja zamówienia na oprogramowanie Adobe dla uczniów i nauczycieli można znaleźć więcej informacji na temat numerów seryjnych, kodów realizacji i weryfikacji uprawnień.

Jeżeli zakupu dokonano na stronie Adobe.com:

 • W Ameryce Północnej: otrzymasz odpowiedź w przeciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu dowodu potwierdzającego uprawnienie do zniżki. 
 • W innych regionach: otrzymasz odpowiedź w przeciągu jednego dnia roboczego po otrzymaniu dowodu potwierdzającego uprawnienie do zniżki. 

W przypadku zakupu od firmy Adobe przez telefon: Możesz spodziewać się odpowiedzi w przeciągu jednego dnia roboczego po otrzymaniu dowodu potwierdzającego uprawnienia do zniżek.

W przypadku zakupu od sprzedawcy w Ameryce Północnej: Możesz spodziewać się odpowiedzi w przeciągu jednego dnia roboczego po otrzymaniu dowodu potwierdzającego uprawnienia do zniżek.

Wskazówka: Jeżeli chcesz skorzystać z oprogramowania przed otrzymaniem numeru seryjnego, wybierz opcję „wersja próbna” przy instalacji programu. Później będzie można użyć numeru seryjnego do przekształcenia programu w pełną wersję.

W Ameryce Północnej firma Adobe przechowuje informacje weryfikacyjne przez rok w przypadku nauczycieli oraz przez sześć miesięcy w przypadku uczniów. W pozostałych regionach firma Adobe przechowuje te informacje przez 90 dni. W tym okresie nie jest konieczne ponowne podawanie dowodów uprawniających do ulg przy kolejnych zamówieniach.

Jednak po ukończeniu studiów student otrzymuje dodatkowy rok w cenie edukacyjnej. Po zakończeniu tego roku, subskrypcja jest uaktualniana do najwyższej ceny nieedukacyjnej. Zniżka dla studenta wygasa i odbywa się uaktualnienie w dniu odnowienia umowy po upływie dodatkowego okresu EDU.

Absolwent otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o zbliżającym się zwiększeniu ceny na 30 (trzydzieści) dni przed datą odnowienia umowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wygaśnięcie zniżki edukacyjnej po ukończeniu nauki.

(Do listopada 2011 r. firma Adobe nie przechowywała danych weryfikacyjnych).

W przypadku produktów z licencją dla uczniów i nauczycieli kody produktów znajdują się na wkładce po lewej stronie opakowania DVD. Próbki:

Kod produktu

kod produktu

kod produktu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto