Acrobat DC kraschar ibland på Windows

Acrobat DC kan krascha eller visar följande felmeddelande när du öppnar en PDF-fil:

AcroRd32.exe programfel
Meddelande om att Adobe Acrobat Reader DC slutade fungera

Prova följande lösningar i den ordning som de visas.

Lösning 1: Uppdatera Acrobat DC till den senaste versionen

 1. Starta Acrobat DC.

 2. Uppdatera produkten till den senaste versionen: Välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar och följ sedan instruktionerna i uppdateringsfönstret när du vill hämta och installera de senaste uppdateringarna automatiskt.

  Kontrollera om det finns uppdateringar, och installera tillgängliga uppdateringar

Obs!

Om Acrobat DC fortfarande kraschar ibland, även när du har uppdaterat till den senaste versionen, försök lösning 2 nedan.

Lösning 2: Stäng alla program och kör Reparera Acrobat-installation

 1. Stäng alla öppna program.

 2. Öppna Acrobat.

 3. Välj Hjälp > Reparera Acrobat-installation och följ anvisningarna på skärmen.

 4. När reparationen är klar startar du om datorn.

Lösning 3: Stäng av skyddad vy

 1. I Acrobat, gå till Redigera > Inställningar, och välj sedan Säkerhet (ökad) från kategorierna till vänster.

 2. I skyddspanelen för begränsat läge, välj Av för skyddad vy.

  Stäng av skyddad vy
 3. Klicka på OK och starta sedan om Acrobat DC.

Lösning 4: Starta Distiller DC- och kontrollera om Acrobat DC är aktiverat

 1. Tryck på knappen Windows + R för att öppna kommandofönstret Kör. I rutan Öppna ska du skriva acrodist och klicka sedan på OK.

  Kör Acrobat Distiller
 2. Om Acrobat inte är aktiverat kommer du att se ett varningsmeddelande och följd av en dialogruta Inloggning krävs. Klicka på knappen Logga in nu och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja inloggningsprocessen.

 3. När du är klar med inloggningen aktiveras produkten. Stäng Distiller DC och kör sedan Acrobat DC och se.

Lösning 5: Använd ett annat Windows-användarkonto

Logga ut från Windows och logga sedan in med ett annat användarkonto. Starta Acrobat och se. 

Skicka kraschrapporterna till Adobe

Skicka eller rapportera kraschen till Adobe. Adobes teknikteam utreder alla kraschrapporter och planerar lämpliga korrigeringar i framtida uppdateringar eller versioner av produkten.

I Windows:

 • Om du ser dialogrutan Windows-felrapportering efter kraschen, klickar du på Skicka information eller Skicka Rapport.
Dialogruta vid krasch på Windows
Dialogruta vid krasch på Windows

I macOS:

 • Efter kraschen ser du en dialogruta som anger ”Skickar till Apple” följt av dialogrutan Adobe CrashReporter. Klicka på Skicka Rapport i båda dialogrutorna.

Rapportera kraschen med hjälp av buggrapportformuläret

Rapportera kraschen med hjälp av Adobes buggrapportformulär.