Hur aktiverar du kryssmarkeringen för kommentarer?

Obs!

December 2018-utgåvan av Acrobat/Acrobat Reader: en ny inställning för att göra kryssrutan synlig för kommentarer. Uppdatera Acrobat/Reader till den senaste versionen genom att gå till Hjälp Kontrollera uppdateringar.

Problem: alternativet att flagga en kommentar med ett kryss är inte tillgängligt

I Acrobat/Acrobat Reader ser du inte längre alternativet att flagga en kommentar med ett kryss i kommentaren.

Lösning 1: Aktivera inställningen "Visa kryssrutan"

Som standard är kryssrutan gömd. Du måste aktivera kryssrutan i inställningar så att den alltid är synlig för alla kommentarer. För att aktivera inställningen gör du följande:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (i Windows), eller Acrobat > Inställningar (i macOS). Dialogrutan inställningar visas.

 2. I kommentarkategorin väljer du Visa kryssruta under Gör kommentarer.

  Visa kryssruta

 3. Klicka på OK.

Kryssrutan är nu tillgänglig för alla kommentarer För att lägga till en kryssmarkering, välj kryssrutan bredvid kommentaren.

Lösning 2: Visa kryssrutan för kommentarer i det aktuella dokumentet

Gör något av följande:

 • För att lägga till eller ta bort kryssmarkering, välj kommentaren och tryck på Skift + K .

 • Gör så här:

  1. Välj en kommentar i kommentarlistan.
  2. I menyn alternativ , väljer du Lägg till bock. Du kan också högerklicka på kommentaren och välja Lägg till kryssmarkering. En ikon för kryssruta visas på kommentaren.
  Lägg till kryssruta

  Mer information finns i Hantera kommentarer

 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?