Visa kommentarer

Kommentarslistan visas i den högra rutan i dokumentfönstret. Kommentarslistan innehåller alla kommentarer i ett PDF-dokument samt ett verktygsfält med vanliga alternativ, t.ex. alternativ för att sortera, filtrera och andra alternativ för att arbeta med kommentarer.

Kommentarlista i Acrobat
Kommentarslista

 1. Välj Verktyg > Kommentar.

  Verktygsuppsättning för kommentarer visas i det sekundära verktygsfältet och i kommentarslistan som visas i den högra rutan.

 2. Använd Alternativ-menyn längst upp till höger i kommentarlistan för att göra något av följande:

  • Expandera eller komprimera kommentarerna. Klicka på Expandera alla eller Komprimera alla på alternativmenyn Kommentarlista. Om du vill visa en enskild kommentar, klickar du på kommentaren och sedan på () i kommentaren. Om du vill komprimera en enskild kommentar, klickar du på () i kommentaren.
  • Skapa eller skriv ut kommentarssammanfattning.
  • Importera och exportera kommentarer.
  • Exportera till Word eller AutoCAD.
  • Specificera kommentarsinställningar.

Du kan expandera rutan Kommentarer för bättre läsbarhet av långa kommentarer.

 • Justera markören längs den vänstra kanten av rutan, håll kvar och dra åt vänster eller höger om du vill ändra storlek på rutan.

Du kan sortera kommentaren i kommentarslistan efter sida, författare, datum, typ, oläst-status eller färg. I en artikel med svar sorteras endast det första meddelandet, och svarsmeddelandena sorteras inom samma kategori som det första meddelandet i artikeln.

 1. Välj Verktyg > Kommentar.

 2. Välj ett alternativ på menyn Sortera kommentarer i kommentarslistan .

Du kan dölja eller visa kommentarer baserat på status, granskare (författare), typ eller färg. Filtreringen påverkar kommentarernas utseende i både dokumentfönstret och i kommentarslistan. När du skriver ut eller sammanfattar kommentarer, kan du ange om dolda kommentarer ska skrivas ut eller sammanfattas. När du döljer en anteckningskommentar som någon har svarat på, döljs även alla svar i artikeln.

Obs!

I en e-postbaserad granskning inkluderas inte dolda kommentarer när du skickar kommentarer till initieraren.

 1. Gör något av följande i kommentarslistan på menyn Filtrera kommentarer:

  • Om du vill rensa alla filter, klickar du på Rensa alla. Du kan även använda Ctrl+8 (Windows) eller Kommando+8 (Mac OS).

  • Använd växlingskontrollen för att visa eller dölja alla kommentarer. Du kan även använda Ctrl+Skift+8 (Windows) eller Kommando+Skift+8 (Mac OS).

  • Om du vill filtrera kommentarer väljer du de kategorier som du vill ska visas. Om du t.ex. bara vill visa anteckningskommentarer som fortfarande är olösta, väljer du > Typer > Anteckningar, så att endast anteckningskommentarer visas. Välj sedan > Status > Olösta, så att endast olösta anteckningskommentarer visas.

  • Om du vill öppna alla snabbfönster högerklickar du på en anteckning och väljer Öppna alla snabbfönster. (Är endast tillgängligt om kommentarslistan är stängd)

  • Om du vill stänga alla snabbfönster högerklickar du på en anteckning och väljer Minimera alla snabbfönster. (Är endast tillgängligt om kommentarslistan är stängd)

Svara på kommentarer

Obs!

Kommentarsfunktionerna i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarsbehörigheter ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Svar på kommentarer är särskilt användbara i deladegranskningar,när deltagare kan läsa varandras kommentarer. De kan även användas av granskningsinitieraren som kan visa granskarna hur deras förslag implementeras. När en eller flera granskare svarar på en kommentar, kallas de olika svaren för en artikel. I kommentarslistan visas alla svar. Svaren visas nedanför den ursprungliga kommentaren.

 1. Öppna snabbfönstret för kommentaren.
 2. Klicka på Svara i det övre högra hörnet av snabbfönstret.

 3. Skriv ditt svar i rutan som visas.

 1. Välj en kommentar i kommentarslistan.
 2. Skriv ditt svar i rutan som visas.

 1. Välj en kommentar och använd @mention när du vill uppmärksamma granskaren på den.

 2. Skriv ditt svar i rutan som visas.

Du kan ta bort dina kommentarer i en PDF-fil. Du kan dock inte ta bort andra granskares kommentarer.

 1. Högerklicka på svaret i snabbfönstret och välj Ta bort.

Ange status

För delade PDF-dokument som använder Adobe Document Cloud

Status är användbart för att hålla koll på vilka kommentarer du har läst, vilka som har lösts och vilka som kräver vidare åtgärd. Genom att ställa in granskningsstatus kan du låta granskningsdeltagarna veta hur du kommer att hantera kommentaren.

Markera kommentaren i kommentarslistan och högerklicka. Alternativt kan du klicka på Alternativ-menyn () för den markerade kommentaren och utföra följande åtgärder:

 • För att markera kommentaren som löst, väljer du Lös.
 • Om du villmarkerakommentaren som oläst, väljer du Markera som oläst.

För PDF-dokument som använder en nätverksmapp

Ange status eller bockmarkering

 I Windows kan du ange status eller en bockmarkering för att indikera vilka kommentarer som du vill exportera till ett Word-dokument. Genom att ställa in granskningsstatus kan du visa eller dölja en grupp kommentarer och låta granskningsdeltagarna veta hur du kommer att hantera kommentaren. När granskningsstatusen väl har angetts, kan du inte ta bort visningen av granskningsstatusen från kommentaren i kommentarslistan även om du ändrar statusen till Ingen. Bockarna är till för din egen skull och visas inte när andra läser PDF-dokumentet, om du inte ändrar statusen på kommentarerna.

 1. Markera kommentaren i kommentarslistan och högerklicka för att visa alternativmenyn. Välj sedan ett alternativ på menyn Ange status.

  Granskningens status visas i kommentaren tillsammans med namnet på personen som angav granskningsstatusen. Om en annan granskare anger status för samma kommentar, visas båda granskarnas namn och statusvärden i kommentarslistan.

 2. Om du vill visa ändringshistoriken för en kommentar, högerklickar du på anteckningsikonen, markeringen eller namnlisten i ett snabbfönster och väljer sedan Egenskaper. Klicka på fliken Granska tidigare.

Flagga kommentarer med en bockmarkering

 1. Välj en kommentar i kommentarslistan. I Alternativ-menyn , väljer du Lägg till bockmarkering. Du kan också högerklicka på kommentaren och välja Lägg till bockmarkering. En bockmarkering visas på kommentaren.

Obs!

Som standard är kryssrutan dold. Om du använder kryssrutor i flera dokument kommer du att uppmanas att aktivera kryssrutorna för alla dokument i Acrobat.

Gör följande när du vill visa kryssrutor för alla kommentarer:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (i Windows) eller Acrobat > Inställningar (i macOS). Dialogrutan Inställningar visas.

 2. I kategorin Kommentarer väljer du Visa kryssruta under Göra kommentarer.

  Visa kryssruta
 3. Klicka på OK.

Kryssrutan är nu tillgänglig för alla kommentarer. Markera kryssrutan bredvid kommentaren när du vill lägg till en kryssmarkering.

Det är praktiskt att sammanfatta kommentarer om du vill få en översikt över alla de kommentarer som hör ihop med ett PDF-dokument. När du sammanfattar kommentarer, kan du antingen skapa ett PDF-dokument med kommentarer som du kan skriva ut eller skriva ut sammanfattningen direkt. Sammanfattningen är inte kopplad eller länkad till det PDF-dokument som kommentarerna kommer ifrån.

Alternativ för sidlayout för kommentarssammanfattningar
Alternativ för sidlayout för kommentarssammanfattningar

A. Dokument och kommentarer med kopplingslinjer på en och samma sida B. Dokument och kommentarer med kopplingslinjer på separata sidor C. Endast kommentarer D. Dokument och kommentarer med sekvensnummer 

I Acrobat skrivs PDF-dokument som standard ut med de stämplar som har använts. Kontrollera hur kommentarerna skrivs ut genom att välja  > Skriv ut med kommentarssammanfattning från kommentarslistan.

 1. Filtrera kommentarerna så att bara de du vill inkludera i sammanfattningen visas. (Klicka på Filtrera kommentarer  i kommentarslistan och välj de kommentarskategorier som du vill visa.)

  Filtrera kategori
 2. Kontrollera hur kommentarerna skrivs ut genom att välja  > Skriv ut med kommentarssammanfattning. Du kan också skapa en separat PDF-fil med kommentarerna genom att välja  > Skapa kommentarsammanfattning.

 3. Gör följande i dialogrutan Skapa kommentarsammanfattning:

  • Välj en layout för dokumentet och kommentarerna. Layouten avgör vilka alternativ som är tillgängliga.

  • Välj hur kommentarerna ska sorteras.

  • Ange ett sidintervall och välj om sidor utan kommentarer ska inkluderas.

  • Välj om du vill att alla kommentarer ska visas i sammanfattningen eller endast de kommentarer som för närvarande visas.

 4. Klicka på Skapa kommentarsammanfattning.

Söka efter kommentar

Sök efter en kommentar i kommentarslistan genom att söka efter ett specifikt ord eller en fras.

 1. Välj Verktyg > Kommentar för att visa kommentarslistan.

 2. Klicka . I fältet Sök kommentarer anger du den fras eller det ord du söker efter.

I kommentarslistan visas de kommentarer som matchar sökvillkoren. Antalet kommentarer visas i panelhuvudet.

Ta bort kommentarer

Du kan inte ta bort andra granskares kommentarer i en delad granskning, inte heller kan du ta bort låsta kommentarer.

Obs!

Om du vill ta bort alla kommentarer i ett PDF-dokument väljer du Verktyg > Redigera bort > Ta bort dold information. Välj sedan kommentarerna och markeringsalternativ från resultatfönstret. Denna funktion finns inte i Reader.

Ta bort en kommentar

 1. Gör något av följande:
  • Markera kommentaren och tryck på Delete.

  • I kommentarslistan högerklickar du på de kommentarer som du vill ta bort och väljer sedan Ta bort på snabbmenyn.

   Obs! Innan du trycker på Delete ska du kontrollera att kommentaren är markerad.

Lås upp en kommentar

Obs!

Endast tillgängligt för PDF-dokument som delats med hjälp av en nätverksmapp

 1. Högerklicka på kommentaren och välj Egenskaper.

 2. Avmarkera Låst.

Stavningskontrollera all text i kommentarer

Du kan stavningskontrollera texten du lägger till i anteckningskommentarer och formulärfält. Du kan däremot inte stavningskontrollera texten i det underliggande PDF-dokumentet.

 1. Markera kommentaren. I Alternativ-menyn väljer du Redigera.

 2. Högerklicka på texten och välj Kontrollera stavning.

 3. Klicka på Starta. Gör något av följande om du vill ändra ett ord:

  • Redigera det markerade ordet. Klicka på Ångra redigering om du vill ångra ändringen. Klicka på Ändra om du vill godkänna ändringen.

  • Dubbelklicka på en föreslagen korrigering.

  • Markera en föreslagen korrigering och klicka sedan på Ändra. Klicka på Ändra alla för att ersätta samtliga förekomster av det okända ordet med den föreslagna korrigeringen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy