Automatiserings- och dokumentarbetsflöden i Adobe Acrobat

Hur säljs Acrobats företagserbjudanden?

Acrobat Enterprise erbjuder en prenumerationsmodell med användarbaserad licensiering. Du köper licenser baserat på antalet användare som använder Acrobat.

Tillåter Adobe automatisering av Acrobat, till exempel att köra automatiserade skript eller Robotic Process Automation (RPA)?

Adobe tillåter inte automatisering av en licensierad kopia av Adobe Acrobat för företag via automatiserade skript eller RPA, förutom när en kund använder Acrobat Pros åtgärdsguide (läs mer). Om du är intresserad av att automatisera Acrobat eller ett dokumentarbetsflöde kan du licensiera ett separat Document Cloud-erbjudande.

Tillhandahåller Adobe ett lokalt erbjudande för storskalig automatisering med Acrobat?

Adobe tillhandahåller erbjudanden för företag som vill köra strikt storskaliga lokala automatiserade dokumentarbetsflöden. Kontakta din Adobe-representant om automatisering inte är tillåten enligt en användarlicens.

Vilken automatisering är tillåten under en Acrobat-användarlicens?

Du kan automatisera användningen av Acrobat om följande tre villkor är uppfyllda:

  • Acrobat-programmet är installerat på en klientdator (Windows eller macOS).
  • Användare måste initiera automatiska uppgifter i Acrobat. Till exempel aktiviteter som körs med Acrobat-åtgärdsguiden.
  • Den automatiska uppgiften i Acrobat måste köras på samma dator. Den får inte interagera med program från tredje part. Utdata får till exempel inte skickas till något program från tredje part för vidare åtgärd.

Vilken typ av virtualisering stöds i Acrobat?

Du måste köpa Acrobat-licensiering med namngivna användare för att kunna distribuera den i en virtualiserad miljö som Windows Virtual Desktop eller Citrix. Mer information finns i Acrobat virtualiseringsguide. De typer av virtualisering som stöds är:

  • Virtuell server: En simulerad servermiljö byggd på en faktisk fysisk server. Du kan köra flera virtuella servrar på en enda fysisk server. Den fungerar i en miljö med flera innehavare.
  • Virtuell dator: En emulering av en faktisk fysisk dator med egen processor, minne, nätverksgränssnitt och lagring, skapad på ett fysiskt maskinvarusystem.
  • Virtualisering: En simulerad miljö där en stationär dator ersätts med en serverbaserad virtuell dator.

Hur automatiserar man PDF-arbetsflöden med Robotic Process Automation (RPA)?

Adobe Document Services tillhandahåller API:er för att automatisera PDF-skapande, -manipulering, extrahering av innehåll och dokumentgenerering i alla program. Den automatiska uppgiften hjälper till att bygga dokumentarbetsflöden för att skapa fakturor och rapporter, innehållsbearbetning och återpublicering, dataanalys och mer. Föjlande API:er finns tillgängliga:

  • Med Adobe PDF Services API kan du skapa PDF-filer från flera olika dokumentformat som Word, PowerPoint och HTML. Du kan även konvertera PDF-filer till andra format, OCR-dokument för fulltextsökning, lägga till lösenord, komprimera PDF-filer och mycket mer. 
  • Adobe Document Generation API tillhandahåller generering av dynamiska PDF- och MS-Word-filer med dina data. Automatisera avtal, fakturor och försäljningsförslag genom att mata in JSON-data i Word-mallar med villkorlig logik och signaturer.
  • Med Adobe PDF Extract API kan du låsa upp ostrukturerade data som lagras i PDF-dokument. Använd ML/AI-teknik för att automatiskt tolka text, komplexa tabeller, bilder, figurer och dokumentstruktur – inklusive parsning av kolumner och sidor – från alla PDF-dokument, inklusive skanningar. Textextrahering går utöver OCR för att fånga textformat, teckensnitt och sammanhang.
  • Adobe PDF Embed API är ett gratis JavaScript API på klientsidan som gör det möjligt för utvecklare att bädda in PDF-dokument i alla webbprogram. Det skapar konsekventa dokumentvisningsupplevelser för slutanvändare. Det innehåller API:er för samarbete och granskning av arbetsflöden tillsammans med analysintegration för insikter om slutanvändarens interaktivitet.
Obs!

PDF Services API innehåller åtkomst till API-åtgärder för PDF-utdrag och API-åtgärder för dokumentgenerering. Du kan använda dessa API:er idag med en kostnadsfri utvärderingsversion som innehåller 1 000 dokumenttransaktioner i upp till sex månader.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto