Få en översikt över Adobes licensieringsmetoder för att distribuera licenser som aktiverar och autentiserar Adobe-produkter.

Obs!

Om licenstypen för din organisation ändras måste dina slutanvändare logga ut från alla Adobe-produkter eller -tjänster och sedan logga in igen med samma uppgifter.

För datorprogram som Photoshop, Acrobat och Illustrator används alternativen Logga ut och Logga in på Hjälp-menyn. På Adobe.com används ikonen i det övre högra hörnet för att logga ut och logga in igen.

När du köper en produkt från Adobe representerar en licens din rätt att använda Adobes programvara och tjänster. Licenser används för att autentisera och aktivera produkten på slutanvändarnas datorer.

Namngiven användarlicensiering

Namngivna användarlicenser är standard och den mest populära licensieringsmetoden för att distribuera och använda Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkter. Utformat för nätverksanslutna scenarier där programlicenser hanteras baserat på enskilda användares behov av programmet. Med namngiven licensiering kan du ge dina slutanvändare alla funktioner som finns i programmen och tjänsterna. Ge dina slutanvändare åtkomst till alla tillgängliga program och tjänster, beroende på din organisations berättiganden.

Namngiven användarlicensiering binder användningen av Adobes program och tjänster till en enskild användare. Det fungerar bra om produkt- och tjänstkraven är nära kopplade till en användare eller roll. Namngiven användarlicensiering ger IT-administratörer fullständig kontroll för att lägga till och ta bort produktlicenser för en användare när som helst. Det ger också bättre efterlevnadskontroll eftersom IT-administratörer inte behöver kontrollera enskilda datorer, utan kan hantera licenser centralt.

För namngivna licenser krävs emellanåt internetanslutning. Datorer måste anslutas till Adobes servrar för en inledande aktivering, och sedan minst en gång var 99:e dag. Slutanvändare kan inte använda mobilappar om inte företaget distribuerar namngivna licenser.

Slutanvändarna kan logga in med sina autentiseringsuppgifter för att få tillgång till program och tjänster. Du kan även konfigurera SSO för att möjliggöra samma smidiga åtkomst och upplevelse som för resten av företagsprogrammen.

Namngiven användarlicensiering ger:

För slutanvändare:

 • Åtkomst till högklassiga program för kreativt arbete och produktivitet: de senaste molnanpassade programmen som Adobe XDLightroom CC och Adobe Dimension ingår. Dessa program är inte tillgängliga med någon annan licensieringsmetod.
 • Åtkomst till Adobe Cloud-tjänster: kom igång snabbt med projekt och få tillgång till resurser oavsett plats och enhet med Creative Cloud Libraries, samarbeta i molnet med Team Projects och få åtkomst till typsnittsbibliotek i Adobe Fonts. Automatisera signaturbaserade arbetsflöden och hantera signerade dokument smidigare med Adobe Sign.

För administratörer:

Distribuera program med namngiven användarlicensiering

Datorer behöver inte förkonfigureras för namngiven användarlicensiering. Creative Cloud-programmen behöver bara installeras på eller distribueras till slutanvändarnas datorer. Varje dator som ska licensieras måste ha internetåtkomst. Internetåtkomsten kan dock kontrolleras av en brandvägg som fångar in och analyserar all nätverkstrafik för att verifiera dess innehåll och se till att:

 • inga oauktoriserade data skickas utanför det interna nätverket
 • alla överförda data passerar genom en krypterad tunnel mellan brandväggen och Adobe-servrarna
 • slutpunkten för varje överföring är en auktoriserad Adobe-server med en känd nätverksadress och ett offentligt signerat och icke-återkallat SSL-certifikat

Arbetsflöde för slutanvändarens inloggning

Autentisering är verifieringen av användarens identitet och kopplingen mellan den identiteten och användarens Creative Cloud-medlemskap. I auktoriseringen ingår kontrollen av en användares medlemskap för att avgöra dess övergripande status, fastställande av vilka program och tjänster som användaren får tillgång till genom sitt medlemskap och identifiering av eventuella begränsningar eller specialtillstånd för användaren. De flesta av licensieringstjänsterna körs på Adobe-servrar. Vissa av dem körs dock lokalt. Till exempel anser Adobe att Creative Cloud-datorprogrammet är en licensieringstjänst som körs lokalt. (Det är också en distributionstjänst, eftersom du kan ladda ned och installera program.) De lokala licensieringstjänsterna är beroende av Adobes tjänster för alla funktioner som ingår i dem. Licensieringstjänsterna är synliga för användarna när de loggar in och när de accepterar användningsvillkoren och licensavtalen för slutanvändare.

 Program kan laddas ned och installeras på klientdatorerna med hjälp av olika metoder. Mer information finns i Strategier för programleverans. Användare måste logga in för att licensiera programmen. Användare kan licensiera programmen på ett av följande sätt:

Creative Cloud-datorprogrammet

Creative Cloud-datorprogrammet gör det enklare för användare att själva hämta och installera program och uppdateringar. För användare med molntjänster aktiverar inloggningen även tillgång till Creative Cloud-tjänster, t.ex. aktivering av teckensnitt från Adobe Fonts, personlig lagring och delning och insamling av feedback på Behance.

 

 Om Creative Cloud-datorprogrammet ingår i dina distributionspaket kan användarna starta Creative Cloud-datorprogrammet. När användarna har loggat in med sina autentiseringsuppgifter aktiveras alla berättigade program som är installerade på datorn. Användarna måste också acceptera användningsvillkoren för att aktivera programmen.

Direkt från program

En inloggningsskärm visas när ett program startas. Slutanvändarna kan logga in med sina autentiseringsuppgifter för att licensiera programmet. Om en användare inte är berättigad för ett visst program körs det som en testversion, men den slutar att fungera när utvärderingsperioden har löpt ut.

Proxy- och brandväggsinställningar

Om du vill vara säker på att användarna ska kunna logga in måste du konfigurera din brandvägg och dina proxyservrar för att aktivera anslutningar till slutpunkterna för webbtjänster på Adobes webbplats.

En detaljerad lista med slutpunkter för licensiering och andra tjänster finns på Creative Cloud for enterprise – Network Endpoints.

Licensiering för delade enheter

Licensiering för delade enheter är en licensieringsmetod anpassad för utbildningsinstitutioner där programvaran tilldelas en enhet i stället för en person. Alla som loggar in på enheten får tillgång till produkterna och tjänsterna från Adobe. Om du inte har använt licensiering för delade enheter tidigare rekommenderar vi att du kommer igång med hjälp av distributionsguiden. Om du har använt licenser för delade enheter kan du läsa mer i Nyheter.

Licensiering för delad enhet passar för datorlabb och lektionssalar. Du kan till exempel installera Creative Cloud-program i dina datorlabb så att studerande och lärare kan använda de program och tjänster som ingår i ditt licensavtal med Adobe.

Med licenser för delade enheter kan institutioner som deltar i Value Incentive Plan (VIP) licensiera programvara för en viss dator.

På Admin Console kan IT-administratörer enkelt migrera från enhetslicensiering till licensiering för delad enhet. När dina användare har migrerats får de tillgång till dina köpta produkter och tjänster från Adobe.

Enhetslicensiering (äldre)

Med enhetslicenser kan institutioner som deltar i Value Incentive Plan (VIP) licensiera programvara för en viss dator. Dessutom behöver aldrig användare logga in eller ange ett serienummer för att få åtkomst till program.

Viktigt:

Programversionerna CC 2019 och senare har inte stöd för enhetslicensiering. Mer information finns i det här dokumentet.

Enhetslicenser för Creative Cloud for education ger möjlighet att licensiera program till en viss dator i stället för en specifik användare, eller via serienummer. Användare behöver aldrig logga in eller ange något serienummer för att använda programvaran. Licenser associeras med datordistributionsgrupper, som skapas automatiskt när du beställer produkter.

Institutioner kan köpa enhetslicenser för Creative Cloud for Education genom att gå med i Value Incentive Plan (VIP) via en auktoriserad Adobe-återförsäljare eller via Adobe Business Direct.

Om din institution har köpt enhetslicenser kan du lära dig att hantera enhetslicenserAdmin Console. Du kan även lära dig att skapa paket med enhetslicenser med hjälp av Creative Cloud Packager.

Licensiering med serienummer (äldre)

En äldre licensieringsmetod som inte är knuten till en enskild användare utan till en viss dator. Den här licensieringsmetoden lämpar sig endast för ett fåtal kunder och den kan, precis som namngiven licensiering, användas för att skapa förlicensierade paket som kan fjärrdistribueras.

Viktigt:

Programversionerna CC 2019 och senare har inte stöd för licensiering via serienummer. Mer information finns i det här dokumentet.

Namngiven licensiering ger flera fördelar jämfört med anonym licensiering eller serienummerlicensiering. Administratörer kan noggrant följa och övervaka användningen av licenser. De kan också hantera användarnas tilldelade licenser centralt och återkalla tillgång till program och tjänster utan att behöva distribuera om paket. Namngivna licenser kan också aktivera självbetjäning så att kunderna kan ladda ned och installera produkter och uppdateringar. Namngivna licenser gör också att slutanvändare kan använda molntjänster, till exempel lägga till teckensnitt från Adobe Fonts, välja platser för filsynkronisering och dela och samla in feedback på Behance.

Om du har en befintlig CS6- eller Creative Cloud ELA/ETLA- eller VIP-distribution kan du överväga att migrera användarna till en namngiven licensieringsmodell.

Viktigt:

För att förhindra att slutanvändarnas arbetsflöden avbryts bjuder du in användarna till din organisation och lägger till dem i grupper som du tilldelar licenser till. Detta ger användarna tid att acceptera sina inbjudningar och konfigurera sina ID:n. Du kan även informera användarna om att de måste logga in för att använda programmen.

Du kan lägga till användare och grupper med Admin Console. Mer information finns i Hantera grupper och Hantera användare.

Följ stegen nedan om du vill ta bort serienummerlicenser:

 1. Skapa och distribuera ett paket som innehåller Creative Cloud-programmet. Paketet kan innehålla enbart Creative Cloud-programmet eller paketeras tillsammans med andra Creative Cloud-program. Om du distribuerar den senaste versionen av Creative Cloud-program uppdateras de nödvändiga filerna för namngiven licensiering.

  Gå till Paket > Adobe-mallar för att ladda ned paketet direkt från Admin Console. Du kan även skapa det med hjälp av Creative Cloud Packager. Text för steg.

 2. Skapa ett licenspaket med Creative Cloud Packager.

  Paketet skapas på den angivna platsen och innehåller fyra filer:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Kör den körbara filen RemoveVolumeSerial med administratörsbehörighet för att ta bort företagslicensen från tidigare licensierade program.

  Obs!

  Filen RemoveVolumeSerial inaktiverar alla Creative Cloud for enterprise-produkter som körs på en klientdator, oavsett vilket serienummer som angavs när filen RemoveVolumeSerial skapades.

  Om du till exempel skapar en RemoveVolumeSerial-fil genom att använda serienummer 1234-1234-1234-1235 och distribuerar det till en dator som använder serienummer 1234-1234-1234-1236 inaktiveras alla Creative Cloud for enterprise-produkter som körs på datorn.

 4. Paketera och distribuera de senaste versionerna av program och uppdateringar. Använd Admin Console eller Creative Cloud Packager för att skapa ett paket med en namngiven licens. Mer information finns i Creative Cloud Packager. Hoppa över det här steget om du inte vill uppdatera till de senaste versionerna av programmen.

  Om du vill avinstallera tidigare versioner av program gör det innan du distribuerar de senaste versionerna. En senare avinstallation kan göra att filassociationer går förlorade.

 5. Användarna ser en inloggningsskärm när de startar programmen nästa gång. När du loggar in licensieras och aktiveras programmen. Användare kan även starta och logga in via Creative Cloud-programmet.

 1. Logga in på Adobes licensieringswebbplats med din e-postadress och ditt lösenord.

 2. Välj Licens > Hämta serienummer.

 3. Välj ett Slutanvändar-ID eller Distributions-ID för din organisation.

 4. Välj ProduktnamnProduktversion och Plattform.

 5. Klicka på Sök.

  Produktens namn och serienummer visas.