Skapa en anpassad dynamisk stämpel med Acrobat DC

Läs nedan om hur du skapar en anpassad dynamiskt stämpel eller en anpassad stämpel med automatiskt datum i Acrobat DC.

 1. Gå till Verktyg > Stämpel i Acrobat

  Stämpel

  Fönstret Stämpel öppnas.

 2. Klicka på Anpassa stämplar > Skapa

  Skapa anpassade stämplar

 3. Klicka på Bläddra för att skapa en stämpelbild från någon av filtyperna som visas i dialogrutan Öppna och klicka på OK.

  Obs! alla filtyper är konverterade till PDF.

  Skapa stämpelbild från filen

 4. I dialogrutan Skapa anpassad stämpel väljer du Dynamisk kategori. Ange namn på stämpeln och klicka påOK.

  Skapa dynamiska stämplar

 5. Öppna den nyligen skapade PDF-stämpelfilen på följande plats i datorns användarkatalog. Filen får ett godtyckligt namn.

  • Windows 7/10: C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • Mac OS: /Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  PDF-stämpelfil

 6. Gå till Verktyg > Förbered formulär.
  Se till att den nyligen skapade PDF-stämpelfilen (i steg 5) har markerats. Klicka på Starta.

 7. Klicka på Lägg till ett textfält i Förbered formulär-verktygsfältet. Placera och namnge fältet där du vill visa informationen.

  Lägg till textfält

 8. Dubbelklicka på textfältet eller klicka på Alla inställningar och välj fliken Beräkna.

 9. Välj alternativknappen Anpassat beräkningsskript och klicka på Redigera. Fönstret JavaScript-redigeraren öppnas.

  Eget beräkningsskript

 10. Skriv följande skript i JavaScript-redigeraren och klicka på OK.

  JavaScript-redigerare

 11. Stäng dialogrutan Textfältegenskaper, stäng Förbered formulär-läget och Spara filen.
  Ändra namn på stämpelfilen för enklare referens.

 12. Den dynamiska stämpeln är klar. Kopiera filen till följande programkatalog för att använda den dynamiska stämpeln i flera datorer.

  • Windows 7/10: [install_directory]\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[language _directory]\

   Exempel: C:\Program (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS: /Program/Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[language _directory]/
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto