Visual C++ körningsfel, under installation av Acrobat XI eller DC Acrobat i Windows

På 64-bitarssystem, så försöker Acrobat I eller Acrobat-installatören installera Microsoft Visual C++ (x64) runtime; om den inte finner detta program i systemet. Om installationen av denna runtime misslyckas visas följande varningsmeddelande på installationens färdigruta:

Acrobat XI: ”Varning! Installationen av Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime misslyckades på grund av felet <code>. Utan den fungerar inte en del programfunktioner. För mer information …”

Acrobat: ”Varning! Installationen av Microsoft Visual C++ 2013(x64) runtime misslyckades på grund av felet <code>. Utan den fungerar inte en del programfunktioner. För mer information …”

Om Microsoft Visual C++ (x64) runtime inte finns eller inte är installerad uppstår följande problem:

  • Acrobat PDF Creation-tillägget för Microsoft Office 64-bitarsprogram (som Word, Excel, PowerPoint och Outlook) visas inte.
  • Acrobat kan inte skicka e-post eller lösa upp adresser via 64-bitars Microsoft Outlook.

Lösning: Installera Microsoft Visual C++ (x64) runtime

Acrobat XI: Du kan göra något av följande för att installera Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime:

  • Hämta och installera Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime från Microsoft Download Center.
  • Sök reda på vc_red.msi för Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) runtime som finns i paketet med Acrobat XI-installeraren och försök ominstallera den. Filen vc_red.msi finns i en undermapp som heter VC10RT_x64 i mappen Acrobat-installeraren.

I Acrobat:

  • Hämta och installera Microsoft Visual C++ 2013 (x64) runtime från Microsoft Download Center. Du kan hämta vcredist_x64.exe och installera den genom att dubbelklicka på den.
Obs!

Felkoden som nämns i varningsmeddelandet visar orsaken till felet. Mer information om felkoder finns i listan här på Microsofts webbplats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?