Problem med PDFMaker i Office 2010, 2013 eller 2016 med Acrobat eller Acrobat 2017

Verktygsfältet PDFMaker är inte tillgängligt

Verktygsfältet Acrobat PDFMaker finns inte i Office 2010, 2013 eller 2016 efter installation av Acrobat eller Acrobat 2017 på Windows.

Prova en eller flera av följande lösningar.

Lösning 1: aktivera PDFMaker-tillägget från listan över inaktiverade objekt i Office-programmet

Ett Microsoft® Office-program inaktiverar ibland tillägg automatiskt som en säkerhetsåtgärd om programmet oväntat måste stängas.

 1. Öppna Microsoft® Office-programmet.

 2. Välj den blå Arkiv-menyn (i det övre vänstra hörnet). Välj knappen Alternativ i [Application Name]. Välj Tillägg i listan till vänster i fönstret Alternativ. Välj Inaktiverade objekt i snabbmenyn Hantera längst ner i fönstret. Välj Kör.

 3. Leta igenom listan över inaktiverade objekt efter Acrobat PDFMaker Office COM-tillägget:

  • Om tillägget Acrobat PDFMaker Office COM finns i listan ska du markera det, klicka på Aktivera och därefter på Stäng. Stäng Office -programmet och öppna det sedan på nytt.
  • Om Acrobat PDFMaker Office COM-tillägget inte finns i listan ska du i stället använda Windows Explorer för att leta efter PDFMOfficeAddin.dll i C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017]\PDFMaker\Office. Om filen inte finns ska du gå till Lösning 5 för instruktioner om hur du reparerar Acrobat-installationen.

   Obs!
    Om Acrobat inte installerades på standardplatsen (C:\Program\Adobe) måste du ändra sökvägen ovan så att den stämmer med platsen där du installerade Acrobat.

Lösning 2: ändra registerposten för nyckeln PDFMaker OfficeAddin eller PDFMOutlook

 1. Stäng alla Office program.

 2. Tryck på knapparna Windows + R för att öppna kommandofönstret för Kör.

 3. Skriv in regedit i Öppna-fältet och klicka sedan på OK.

 4. Gå till följande plats i registerredigeraren:

  För Outlook: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook"

  För Word: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  För Excel: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  För PowerPoint: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

 5. Öppna snabbmenyn för Laddningsbeteende och välj Ändra. Ändra värdedata i dialogrutan Redigera DWORD Value från 0 till 3 och välj sedan OK.

  Ändra värdet för LoadBehavior från 0 till 3

 6. Stäng registerredigeraren och starta om Office-programmet.

Om PDFMaker-tillägget fortfarande inte är tillgängligt i Office-programmet ska du göra följande:

 1. Öppna registerredigeraren och gå till ”HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency”.
 2. Skapa en nyckel ”DoNotDisableAddinList” och lägg sedan till ett nytt DWORD ”PDFMaker.OfficeAddin” och ställ in dess värde till ”1”.
 3. Stäng registerredigeraren och starta om Office-programmet.

Lösning 3: registrera tilläggsfilen COM manuellt

Viktigt:

Denna procedur involverar att redigera Windows-registret. Adobe stöder inte redigering av Windows-register som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret ska du läsa Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft®.

 1. Stäng alla Office-program.
 2. Sök efter filen PDFMOfficeAddin.dll i Windows Explorer och notera sökvägen exakt, inklusive eventuella mellanslag. Standardsökvägen är:

  Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Gör något av följande:

  • I Windows 7: Välj Start > Alla program > Tillbehör. Öppna snabbmenyn för kommandotolken och välj Kör som administratör och autentisera dig.
  • På Windows 8/10: Leta reda på Kommandotolken med hjälp av sökknappen bredvid startknappen. Öppna snabbmenyn för kommandotolken och välj Kör som administratör och autentisera dig.
 4. I Kommandotolken skriver du in regsvr32 följt av ett mellanslag och sökvägen du noterade i steg 1. Omge sökvägen med citationstecken. Exempel: om PDFMOfficeAddin.dll finns på standardplatsen ska du skriva följande kommando för:

  För Acrobat: regsvr32 ”C:\Program Files\Adobe\Acrobat \PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll”

  För Acrobat Classic (2015): regsvr32 ”C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll”

  För Acrobat 2017: regsvr32 ”C:\Program\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll”

 5. Tryck på Enter.
 6. En dialogruta bekräftar att registreringen har lyckats. Stäng dialogrutan genom att välja OK.

 7. Stäng Kommandotolken.
 8. Öppna Office-programmet.

Lösning 4: se till att Acrobat PDFMaker Office COM läggs till i listan över tillgängliga tillägg i Office-programmet

Office 2010, 2013 eller 2016

 1. Öppna Microsoft® Office 2010-programmet.

 2. Välj den blå Arkiv-menyn (i det övre vänstra hörnet). Välj knappen Alternativ i [Application Name]. Välj Tillägg i listan till vänster i fönstret Alternativ. 

 3. Välj COM-tilläggen i snabbmenyn Hantera längst ner i fönstret Alternativ eller fönstret Trust Center.

 4. Välj Kör.

 5. Leta efter tillägget Acrobat PDFMaker Office COM i listan:

  • Om tillägget Acrobat PDFMaker Office COM visas i listan men kryssrutan bredvid den inte är markerad ska du markera den. Välj OK. Stäng Office -programmet och öppna det sedan på nytt. (Om du inte kan markera kryssrutan och om du redan har provat Lösning 1 ska du välja Acrobat PDFMaker Office COM-tillägget. Klicka på Ta bort och fortsätt till nästa stycke.)
  • Om Adobe PDFMaker COM-tillägget inte finns i listan över tillgängliga tillägg ska du klicka på Lägg till och gå till C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017]\PDFMaker\Office. Välj filen PDFMOfficeAddin.dll. Klicka på OK. Stäng Office -programmet och öppna det sedan på nytt.

   Obs! Om Acrobat inte installerades på standardplatsen (C:\Program\Adobe) måste du ändra sökvägen ovan så att den stämmer med platsen där du installerade Acrobat.

Lösning 5: reparera Acrobat-installationen när inga andra program körs

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Starta om datorn.
 3. Öppna Acrobat.
 4. Välj Hjälp > Reparera Acrobat-installation och följ anvisningarna på skärmen.
 5. När reparationen är klar startar du om datorn.

Lösning 6: ta bort och installera om Acrobat med Windows i förenklat läge

Drivrutiner och program som startar automatiskt när du sätter på datorn kan hamna i konflikt med Acrobat-installationsprogrammet och orsaka problem. Du kan undvika dessa problem genom att installera om Acrobat med Windows i förenklat läge. I förenklat läge inaktiveras alla program och drivrutiner som inte är nödvändiga.

 1. Flytta personliga filer från Acrobats programmapp och dess undermappar. Standardplatsen för programmappen är C:\Program\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017].

 2. Gör följande:

  • I Windows 7, 8 och 10: Öppna snabbmenyn för Start-knappen och välj KontrollpanelenProgram och funktioner.
 3. Välj Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat 2017 i listan över program.

 4. Välj Avinstallera/Ändra.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort programmet.
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Starta om datorn med inaktiverade tjänster och startobjekt som inte är nödvändiga. Instruktioner finns i följande dokument:

 3. Dubbelklicka på installationsfilen för Acrobat eller Acrobat 2017. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Öppna Acrobat och välj Hjälp > Sök efter uppdateringar. Installera tillgängliga uppdateringar genom att följa anvisningarna på skärmen.

 5. Återaktivera startobjekt och -tjänster. Mer information hittar du i Hjälpdokumentation i steg 2 ovan.

 6. Starta om datorn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?