Inaktivera startobjekt, tjänster | Windows

Vissa program eller tjänster orsakar systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe-program. Tjänster är specialiserade program som utför funktioner till stöd för andra program. Innan du startar ditt Adobe-program ska du inaktivera andra program, däribland autostartobjekt (objekt som startar automatiskt med Windows) och tjänster med Selektiv start.

Viktigt: Om du avmarkerar Läs in systemtjänster i Selektiv eller Diagnostisk start tas alla återställningspunkter för systemkonfigurationsverktyget bort permanent. Om du inte vill ta bort återställningspunkterna kan du låta detta alternativ vara markerat när du undersöker problemet. Ibland är det dock nödvändigt att stänga av systemtjänsterna om du ska kunna undersöka problemet ordentligt.

Obs! Anvisningarna kan variera något beroende på systemets konfiguration. 

Inaktivera startobjekt och tjänster som inte tillhör Microsoft

Varning:

Var försiktig när du inaktiverar tjänster. Se till att du inte inaktiverar kritiska tjänster som är viktiga för att enheten ska fungera korrekt. Om du inaktiverar sådana tjänster kan du också bli utlåst från enheten.

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Starta > Kör och skriv msconfig i rutan Öppen. Välj sedan OK.

 3. Skriv ned alla avmarkerade objekt på flikarna Start och Tjänster.

 4. Välj först fliken Allmänt och därefter Selektiv start.

 5. Välj först fliken Start och därefter Inaktivera alla.

 6. Markera de startobjekt som är nödvändiga för att undersöka problemet. Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så kan du låta det vara avmarkerat (inaktiverat).
 7. Välj först fliken Tjänster och därefter Dölj alla Microsoft-tjänster.

 8. Välj Inaktivera alla.

 9. Aktivera alla tjänster som behövs för felsökningen.
 10. Välj OK och starta om Windows.

 11. När du startar om datorn får du ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Välj OK. När Systemkonfigurationsverktyget visas väljer du Avbryt.

 12. Högerklicka på ikonerna i meddelandefältet (kallas systemfältet i äldre versioner av Windows) för att stänga eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

Återställ startobjekt och tjänster

 1. Avsluta alla program
 2. Välj Starta > Kör och skriv msconfig i rutan Öppen. Välj sedan OK.

 3. Välj först fliken Allmänt och därefter Normal start.

 4. Avmarkera alla objekt du noterade i steg 3 ovan.
 5. Välj OK och starta om datorn så att ändringarna verkställs.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online