Vissa program eller tjänster orsakar systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe-program. Tjänster är specialiserade program som utför funktioner till stöd för andra program. Innan du startar ditt Adobe-program ska du inaktivera andra program, däribland autostartobjekt (objekt som startar automatiskt med Windows) och tjänster med Selektiv start.

Viktigt: Om du avmarkerar Läs in systemtjänster i Selektiv eller Diagnostisk start tas alla återställningspunkter för systemkonfigurationsverktyget bort permanent. Om du inte vill ta bort återställningspunkterna kan du låta detta alternativ vara markerat när du undersöker problemet. Ibland är det dock nödvändigt att stänga av systemtjänsterna om du ska kunna undersöka problemet ordentligt.

Obs! Anvisningarna kan variera något beroende på systemets konfiguration. 

Inaktivera startobjekt och tjänster som inte tillhör Microsoft

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start > Kör och skriv msconfig i rutan Öppna. Klicka på OK.
 3. Skriv ned alla avmarkerade objekt på flikarna Start och Tjänster.
 4. Klicka på fliken Allmänt och välj Selektiv start.
 5. Klicka på fliken Start och markera Inaktivera alla.
 6. Markera de startobjekt som är nödvändiga för att undersöka problemet. Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så kan du låta det vara avmarkerat (inaktiverat).
 7. Klicka på fliken Tjänster och välj Dölj alla Microsoft-tjänster
 8. Klicka på Inaktivera alla.
 9. Aktivera alla tjänster som behövs för felsökningen.

Viktigt:Återaktivera tjänsten FLEXnet Licensing Service om du felsöker en Adobe CS2-, CS3- eller CS4-produkt. FlexNET Licensing Service behövs för de flesta Adobe-produkter. Om den inte är aktiverad går det inte att öppna Adobe-produkten. Adobe CS5- och senare versioner använder inte FLEXnet Licensing Service.

 1. Klicka på OK och starta om Windows.
 2. När du startar om datorn får du ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Klicka på OK. När systemkonfigurationsverktyget visas klickar du på Avbryt.
 3. Högerklicka på ikonerna i Meddelandefältet (kallas Systemfältet i äldre versioner av Windows) för att stänga eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

Obs! När du startar om datorn får du ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Klicka på OK och sedan på Avbryt när systemkonfigurationsverktyget öppnas.

Återställ startobjekt och tjänster

 1. Avsluta alla program
 2. Välj Start > Kör och skriv msconfig i rutan Öppna. Klicka på OK.
 3. Klicka på fliken Allmänt och välj Normal start.
 4. Avmarkera alla objekt du noterade i steg 3 ovan.
 5. Klicka på OK och starta om datorn så att ändringarna verkställs.

Ytterligare information 

Sök efter dessa ämnen i Microsoft Windows hjälpsystem för mer information:

 • (Windows XP) "Så här gör du för att felsöka konfigurationsfel genom att använda verktyget Systemkonfiguration i Windows XP" (artikel-ID: 310560)
 • (Windows Vista) ” Så här gör du för att använda verktyget Systemkonfiguration för att felsöka konfigurationsfel i Windows Vista” (artikel-ID: 950093)
 • (Windows 7) "Kör Selektiv start med systemkonfiguration" 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy