Sammanfattning av nya funktioner | Decemberversionen 2019 av Acrobat DC

Acrobat DC

Den senaste versionen av Acrobat DC finns tillgänglig nu. Mer information finns i Översikt över nya funktioner | Acrobat DC senaste versionen.

Sök efter innehåll i filer som lagras i Document Cloud

Sökningen i Acrobat inkluderar nu filernas innehåll i tillägg till filnamnen för filer som lagras i Document Cloud.

Sökresultaten inkluderar både innehåll och filnamn för Document Cloud-filer

Prestandaförbättringar

Följande är de viktigaste prestandaförbättringarna i den här utgåvan:

  • Omedelbar återgivning av de senaste filerna när du byter flikar på den vänstra listen eller via dokumentflikarna.
  • Det går nu 30 % fortare att skapa en granskningslänk.
  • Enhetliga sökningar är nu 200 % snabbare.
  • Nedladdning av Document Cloud-filer och signaturfiler är nu 10 gånger snabbare.
  • Förbättrad prestanda för bakgrundsprocesser som körs när du startar Acrobat.
  • De 15 främsta anledningarna till krascher och mer än 20 säkerhetsproblem har åtgärdats.

Nytt alternativ i PDF-utskriftsinställningarna för att ersätta den befintliga PDF-filen

När du skriver ut ett dokument till PDF med Adobe PDF-skrivaren kan du nu välja om du vill ersätta den befintliga PDF-filen med samma filnamn i den valda katalogen. Som standard är alternativet Ersätt befintlig PDF inställt på Alltid.

Dialogrutan Adobe PDF-utskriftsinställningar
Adobe PDF-skrivare > Egenskaper > Adobe PDF-inställningar

Om du vill ändra inställningen ställer du in Utdatamapp för Adobe PDF på valfri mapp och väljer sedan något av alternativen i listrutan Ersätt befintlig PDF:

  • Alltid: den befintliga filen ersätts automatiskt av den nya filen.
  • Fråga varje gång: du uppmanas att ange ett nytt filnamn och ge tillstånd innan den befintliga filen ersätts.
  • Aldrig: det nya filnamnet får automatiskt ett suffix med ett nummer.
Ange inställningen i dialogrutan Adobe PDF-utskriftsinställningar

Logga ut från Acrobat via din profil och inställningsmenyn

Om du vill logga ut från Acrobat klickar du på din profilbild (avatar) i det övre högra hörnet av Acrobat och klickar på Logga ut.

Logga ut från Acrobat

Dela filer direkt från snabbmenyn i Utforskaren

När du högerklickar på en fil i Utforskaren visas ett nytt alternativ, Dela med Adobe Acrobat, så att du kan dela filer direkt från snabbmenyn.

  • Högerklicka på filen i Utforskaren och välj Dela med Adobe Acrobat.
Dela med Adobe Acrobat

Obs!

Adobe testar en ny funktion för PDF-delning i Windows. Därför är den nya upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla Acrobat DC-användare.

I snabbmenyn i Utforskaren har det föregående alternativet Konvertera till Adobe PDF och e-post ersatts av Skapa och dela Adobe PDF.

Skapa och dela Adobe PDF

Förenklade meddelanden för att optimera PDF-filer

När du optimerar en eller flera PDF-filer visas nu bara ett förloppsfält i stället för flera.

Förloppsfält när en PDF-fil optimeras
Förloppsfält när en PDF-fil optimeras

Förloppsfält när flera PDF-filer optimeras
Förloppsfält när flera PDF-filer optimeras

Verktyget Redigera text och bilder är nu tillgängligt i snabbverktygsfältet

Verktyget Redigera text och bilder har lagts till i det övre verktygsfältet för enkel åtkomst.

Redigera text och bilder i snabbverktygsfältet

Obs!

Om du har anpassat dina snabbverktyg kommer verktyget Redigera text och bilder inte att visas i verktygsfältet.

Verktyget Förbättra skanningar har bytt namn till Skanning och OCR

Verktyget Förbättra skanningar har bytt namn till Skanning och OCR för att framhålla OCR-funktionerna.

Förenklat tjänstemeddelande om konverteringsfel

Gäller Acrobat DC på macOS

Adobe Create PDF-onlinetjänsten har en filstorleksbegränsning på 100 MB. Felmeddelandet som visas när du försöker konvertera en Microsoft Word-, Excel- eller PowerPoint-fil som är större än 100 MB har förenklats för tydlighetens skull. Dialogrutan innehåller också ett alternativ för att använda den lokala Acrobat PDF-konverteraren i stället.

Gammalt felmeddelande
Gammalt felmeddelande

Nytt felmeddelande
Nytt felmeddelande

Klicka på Ja om du vill använda den lokala Acrobat PDF-konverteraren.

Öppna PDF-filer från Google Chrome i Acrobat Reader

En ny flytande knapp Öppna i Acrobat visas i Google Chrome när du öppnar en PDF-fil online. När du klickar på knappen hämtas PDF-filen och öppnas i Acrobat Reader.

Meddelande om att öppna i Acrobat med Reader Chrome-tillägg

Obs!

Adobe testar den här funktionen. Därför är den nya upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla Acrobat Reader-användare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto