Sammanfattning av nya funktioner | Oktoberversionen 2019 av Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjänster är den kompletta PDF-lösningen för att arbeta med dina viktigaste dokument på datorer, webben och mobila enheter. Hämta den senaste Acrobat-uppdateringen. Klicka på Sök efter uppdateringar i menyn Hjälp och slutför uppdateringsprocessen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stjärnmärk dina viktiga filer och få åtkomst till dem på olika enheter

Du kan nu stjärnmärka dina viktiga filer i Acrobat för senare åtkomst på valfri enhet. Du kan stjärnmärka filer från din lokala dator, i Document Cloud eller lagringstjänster från tredje part. Du kan inte stjärnmärka filer som du har skickat eller mottagit för signering.

Vid stjärnmärkning kopieras lokala filer automatiskt till Document Cloud. Filer som lagras hos tredje part kopieras inte till molnet. Du kan hitta alla dina stjärnmärkta filer på fliken Stjärnmärkt i hemvyn. En fylld stjärnikon i Senaste indikerar att filen är stjärnmärkt. När du tar bort stjärnmärkningen från en fil, tas filen bort från fliken Stjärnmärkt men behålls i molnet.

Fliken Stjärnmärkt i hemvyn

Stjärnmärka en fil från hemvyn eller läsaren:

 • I hemvyn håller du markören över PDF-filen och klickar på stjärnikonen bredvid filnamnet.
Stjärnmärka en fil från Senaste

 • Öppna PDF-filen i Acrobat DC och klicka på stjärnikonen i verktygsfältet.
Stjärnmärka en fil från läsaren

När du stjärna en PDF-fil för första gången uppmanas du att välja om du vill kunna komma åt de stjärnmärkta filerna på alla dina enheter eller på en viss enhet.

Stjärnmärka en fil för första gången

Du kan ändra inställningen när som helst genom att gå till Redigera > Inställningar > Adobes onlinetjänster > Stjärnmärkt filsökväg.

Förenklad funktion för att komprimera PDF-filer med ett klick

Nu finns det ett alternativ som gör att du med ett klick kan generera en optimerad version av en PDF-fil direkt från Arkiv-menyn i Acrobat. När du har redigerat ett PDF-dokument kan du komprimera storleken på filen genom att välja Arkiv > Komprimera PDF eller minska filstorleken.

Komprimera PDF från Arkiv-menyn

Obs!

Adobe testar en förenklad upplevelse med ett klick under två olika namn, Komprimera PDF och Minska filstorlek. När du har uppdaterat till den senaste versionen kommer du därför antingen att se alternativet Komprimera PDF eller Minska filstorlek. Båda alternativen är lika när det gäller funktion.

Mer information finns i Optimera en PDF-fil.

Komprimera flera PDF-filer samtidigt

Du kan nu minska filstorleken för en enstaka fil samt för flera filer från verktygsfältet Optimera PDF-fil (Verktyg > Optimera PDF-fil).

Komprimera flera PDF-filer

Obs!

Adobe testar funktionen att minska filstorlek i verktygsfältet Optimera PDF under två olika namn, Komprimera PDF och Minska filstorlek. När du har uppdaterat till den senaste versionen kommer du därför antingen att se alternativet Komprimera PDF eller Minska filstorlek. Båda alternativen är lika när det gäller funktion.

Mer information finns i Optimera en PDF-fil.

Förenklad funktion för att skydda PDF-filer

Du kan nu skydda dina PDF-filer med ett enda klick med det nya alternativet Skydda med lösenord på Arkiv-menyn. Den nya upplevelsen är modern och okomplicerad. Du anger och bekräftar ett lösenord och bestämmer om lösenordet ska gälla visning eller redigering.

Välj Skydda med lösenord i Arkiv-menyn.

Skydda med lösenord från Arkiv-menyn

I dialogrutan skydda med lösenord väljer du om du vill ange ett lösenord för visning eller redigering av PDF-filen. Ange lösenordet och klicka på Tillämpa.  

Ange lösenord och tillämpa

Mer information finns i Skydda PDF-filer med lösenord.

Skapa ett formulär från grunden

Acrobat erbjuder nu ett alternativ för att skapa ett formulär från grunden med hjälp av en tom sida. Gå till Verktyg > Förbered formulär. Välj därefter Skapa nytt och klicka på Starta.

Skapa ett formulär från grunden

Enhetlig redigeringsupplevelse för text och formulärfält

Nu finns det nya verktyg i Acrobat-formulär, Redigera och Lägg till text. Använd verktyget Lägg till text när du vill lägga till etiketter eller bildtexter i formulärfälten. Använd verktyget Redigera när du vill redigera text, bilder eller formulärfält i verktyget Förbered formulär (Verktyg > Förbered formulär).

Verktyget Redigera och Lägg till text i verktygsfältet Förbered formulär

Den högra rutan visar alternativ relaterade till det valda verktyget. Om du till exempel klickar på text, växlar verktyget till textredigeringsläge och textredigeringsalternativen visas i den högra rutan. Om du klickar på ett formulärfält, växlar verktyget till formulärredigeringsläge och de formulärrelaterade alternativen visas i den högra rutan.

Verktyget Lägg till text
Alternativ i den högra rutan när verktyget Lägg till text är valt

Lägg till textfält
Alternativ i den högra rutan när verktyget Lägg till textfält är valt

Nytt förenklat gränssnitt för Fyll i och signera

Det nya visuella och beskrivande Fyll i och signera-gränssnittet gör det enkelt för dig att bestämma vad du vill göra – Fyll i och signera eller Begära signaturer.

Förenklat gränssnitt för Fyll i och signera

Färganpassning av verktygen Fyll i och signera

Du kan nu välja önskad färg för att fylla i PDF-formuläret och signera det med hjälp av verktyget Fyll i och signera i Acrobat. Om du vill ändra färg klickar du på färgknappen i verktygsfältet Fyll i och signera.

Välj färg för verktygen Fyll i och signera

Som standard är signaturfärgen svart. Om du vill behålla standardfärgen, avmarkerar du kryssrutan Behåll ursprunglig färg för signatur.

Mer information finns i Fylla i PDF-formulär.

Bifoga en länk till ditt ifyllda formulär i ett e-postmeddelande och dela

Du kan nu direkt bifoga en länk till ditt ifyllda och signerade formulär i ett e-postmeddelande och skicka det till mottagarna.

Bifoga en länk till ditt formulär i ett e-postmeddelande

Mer information finns i Skicka ditt formulär.

Skapa enkelt formulär som kräver flera signerare

När du skickar dokument för signatur från Acrobat via Adobe Sign måste du placera formulärfälten i dokumentet och markera var signerarna ska fylla i information och signera. I den föregående versionen introducerade vi en enkel funktion för placering av formulärfält för en signerare. I den här versionen utökar vi den enkla funktionen med möjligheten att tilldela fält till flera signerare.

När du väljer en signerare i den högra rutan och lägger till fält i formuläret kommer fälten att tilldelas signeraren. Det innebär att dessa fält kommer att vara tillgängliga så att signeraren kan fylla i information och signera formuläret.  

Förenklat läge för flera signerare

Du kan byta tilldelad person för ett fält med hjälp av det flytande verktygsfältet. De tilldelade färgerna till signerarna gör det enkelt att särskilja fälten för respektive signerare.

Flytande verktygsfält
Flytande verktygsfält

Välj signerare
Välj signerare

Välj fälttyp
Välj fälttyp

Mer information finns i Skicka dokument för signering.

Enhetlig visnings- och granskningsupplevelse i hemvyn

Flikarna Visa och Granska i den vänstra listen på Acrobat-startskärmen har bytt namn till Delas av dig och Delas av andra, vilket ger en enhetlig delningsupplevelse. Fliken Delas av dig listar de filer som du har delat med andra för visning eller granskning och fliken Delas av andra listar de filer som delas med dig av andra för visning eller granskning.

Delas av dig eller andra

Förenklad åtkomst till delning av filer med ett klick

Det är nu enklare att dela filer än tidigare. De tre separata ikonerna i det övre högra hörnet i verktygsfältet representerar nu Dela en länk, Skicka med e-post och Bjud in personer till din PDF-fil. Du kan använda dessa verktyg för att dela en länk till din fil med andra, skicka en PDF via e-post eller bjuda in personer att visa eller granska dina delade filer.

Förenklad åtkomst till delning av filer med ett klick

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och klicka på ikonen Dela en länk. Den delade länken genereras omedelbart. Du behöver inte vänta på att filen ska överföras till molnet.

  Om du vill dela filen för granskning, aktiverar du reglaget Tillåt kommentarer. Om du endast vill dela filen för visning, inaktiverar du Tillåt kommentarer.

  Dela en länk till filen

 2. Klicka på Kopiera länk och dela länken med mottagarna.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och klicka på ikonen Skicka med e-post.

  Skicka med e-post

 2. Gör något av följande i dialogrutan Skicka med e-post:

  • Välj Outlook om det är ditt standardprogram för e-post.
  • Välj Webbpost i listrutan och välj sedan Lägg till Gmail. Ange din e-postadress och klicka på OK. Ange lösenordet när du uppmanas till det.
  • Välj Lägg till annan för att lägga till annan e-postadress som du använder. Ange e-postadress, lösenord, IMAP- och SMTP-inställningar i dialogrutan Lägg till webbpostkonto och klicka på Lägg till.
  Reglaget Bifoga en länk är aktiverat som standard. En delad skrivskyddad länk till PDF-filen kommer att läggas till i e-postmeddelandet. Om du vill bifoga PDF-filen istället för länken, klickar du på reglaget för att inaktivera det.
 3. Klicka på Nästa. Ange mottagarens e-postadress och skicka meddelandet.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och klicka på ikonen Bjud in personer.

  Bjud in andra

 2. Ange mottagarnas e-postadresser eller välj från adressboken. Reglaget Tillåt kommentarer är aktiverat som standard. Om du endast vill dela filen för visning, klickar du på reglaget för att inaktivera det.

 3. (Valfritt) Ange ett meddelande till mottagarna.

 4. (Valfritt) Lägg till deadline och påminnelse för mottagarna om så behövs. Välj datum och tid och klicka på Klart.

 5. Klicka på Skicka. Länken skickas till mottagarna omedelbart. Du behöver inte vänta på att filen ska överföras till molnet.

Obs!

Adobe testar en ny funktion för PDF-delning i Acrobat DC. Därför är den nya upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla Acrobat DC-användare.

Mer information finns i Dela och spåra PDF-filer online (Ny upplevelse | Föregående upplevelse).

Alternativet för delning av flera filer har tagits bort

Alternativet att dela flera filer har tagits bort från alla delningsarbetsflöden i datorappen:

 • Om du markerar flera filer i Start > Arkiv eller Senaste filer är delningsalternativet inte tillgängligt.
 • Om du markerar en fil och startar delningsarbetsflödet är alternativet Lägg till filer inte tillgängligt i dialogrutan Dela.
 • Om du startar delningsarbetsflödet utan att markera en fil kan du bara välja en fil med alternativet Lägg till fil.

Flera filer som delats före den här ändringen kommer att fortsätta att fungera.

Starta en granskning med hjälp av @-taggning i personlig kommentering

Du kan nu använda @-taggning i dina personliga kommentarsanteckningar för att starta en granskning. Så fort du använder @-taggning i en PDF-fil aktiveras granskningsläget för dig. Granskarna som lagts till får en e-postinbjudan med en länk till den delade granskningsfilen i Document Cloud.

Komplettera automatiskt-förslag i @-taggning: @-taggningarna har nu förbättrats för att inkludera dina organisationskontakter och din synkroniserade personliga kontaktlista. En granskningsinitierare kan lägga till nya granskare med hjälp av @-taggningar.

Stöd för macOS 10.15 Catalina

Acrobat DC, Acrobat 2017 och Acrobat 2015 är kompatibla med nya macOS 10.15 Catalina. Information om större ändringar av användarupplevelsen och kända problem finns i Acrobat och macOS 10.15 Catalina.

Uppdatering av Acrobat- och OneDrive-företagsintegration

Microsoft kommer att inaktivera Office 365 Discovery API den 1 november 2019. Acrobat eller Reader och OneDrive Business-integreringen använder Office 365 Discovery API. Om Office 365 Discovery API inaktiveras kommer integrationen att brytas. Om du vill åtgärda det här problemet, uppdaterar du Acrobat eller Reader till den senaste versionen. Klicka på Sök efter uppdateringar på menyn Hjälp och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringsprocessen.

Ny introduktionsupplevelse i appen för Acrobat Reader DC

Acrobat Reader har nu en progressiv startsida med flera lägen som hjälper dig att:

 • Komma igång genom att göra anspråk på PDF-filer och ladda ned relaterade mobilappar.
 • Logga in för att få åtkomst till kostnadsfria Document Cloud-tjänster.
 • Upptäcka populära verktyg som Kommentera, Fyll i och signera, Redigera PDF, Exportera PDF med mera.
 • Byt från Acrobat Reader till Acrobat om du är en aktiv Acrobat-prenumerant.
Registrering i appen

Övriga förbättringar

Förbättrad upplevelse av mörkt läge

Följande användargränssnittselement (UI) som tidigare visades i grått i mörkt läge, visas nu i det mörka temat som andra delar av användargränssnittet - systemmenyfält, kommentarsruta och rullningslist.

Nytt systemtema i Acrobat

Förutom Ljusgrå och Mörkgrå kan du nu välja Systemtema i Acrobat. När du väljer systemtemat ändrar Acrobat användargränssnittet enligt temat för operativsystemet (OS). Om OS-temat ändras medan Acrobat körs, uppdateras även Acrobat-temat. För att välja tema, gå till Visa > Skärmtema > Systemtema.

Namnlisten och menyraden har slagits samman

För att ge Acrobat ett modernt utseende har namnlisten och menyraden slagits samman. Det ger också mer utrymme för dokumentområdet.

Sammanslagen namnlist och menyrad
Menyer och namnet visas på den sammanslagna raden när ett dokument inte är öppet

Sammanslagen namnlist och menyrad
Menyer och namnet visas på den sammanslagna raden när ett dokument är öppet

Obs!

Adobe testar den här nya funktionen i Acrobat DC. Därför är den nya upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla Acrobat DC-användare.

Att göra-kort borttagna från startvyn

Att göra-korten har tagits bort från startvyn. Du kan fortfarande komma åt dina att göra-uppgifter från aviseringsmenyn i det övre högra hörnet av programfönstret. Du får en aviseringsuppmaning när du mottar ett dokument som kräver att du vidtar åtgärder, såsom visning, granskning eller signering.

Aviseringar för delning eller granskning

Rensa alla senast använda filer när användaren loggar ut

När du loggar ut från Acrobat DC rensas listan över senast använda filer.

Justera enkelt snabbverktygsklustrets placering

Snabbverktygsklustret i verktygsfältet kan nu dras och släppas för att justera dess placering i verktygsfältet. Håll muspekaren över verktygsklustret för att visa dra-pilen (fyrvägs). Klicka och dra för att flytta snabbverktygsklustret mot verktygsfältets vänstra sida. Snabbverktygsklustrets placering bevaras mellan sessionerna.

Snabbverktygsfält i den högra änden
Snabbverktygskluster i den högra änden av verktygsfältet

Snabbverktygsfält i den vänstra änden
Snabbverktygsfält draget åt vänster i verktygsfältet

Dölj HUD-verktyg från verktygsfältet

HUD-verktyg som Markera, Hand, Zooma in, Zooma ut och Zoomnivå finns nu bland verktygen Visa Välj och zooma. Du kan ta bort HUD-verktygen från snabbverktygsfältet. Om du tar bort alla verktyg tas HUD-knappen bort från verktygsfältet.

Visa/dölj HUD-verktyg
HUD visar alla fem verktyg som valts i verktyget Välj och zooma

Visa/dölj HUD-verktyg
HUD visar de två verktyg som valts i verktyget Välj och zooma.

Visa PDF-filer som granskas i helskärmsläge

Du kan nu öppna PDF-filer för granskning i helskärmsläget i Acrobat. Helskärmsläget döljer störningar på skrivbordet och gör att du kan fokusera på innehållet och kommentarerna. Använd kortkommandot Ctrl + L när du vill växla till helskärmsläget.

Kopiera partiell text från kommentarer i ett granskningsdokument

Det är nu möjligt att markera och kopiera partiell text från en kommentar i arbetsflödena för granskning och kommentering. Om du vill kopiera kommentarstexten, klickar du på kommentaren och markerar texten. Därefter högerklickar du på texten och kopierar den.

Förbättrad kommentarsruta

Svarsrutan i kommentarsfältet har utökats och innehåller nu knappen Publicera och ikonen @-taggning.

Kommentarsruta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto