Sammanfattning av nya funktioner | Decemberversionen 2021 av Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjänster är den kompletta PDF-lösningen för att arbeta med dina viktigaste dokument på datorer, webben och mobila enheter. Uppdatera skrivbords- och mobilapparna för Acrobat eller logga in på Acrobat Web för att uppleva de nya funktionerna och förbättringarna.

Skrivbordsappen för Acrobat DC

December 2021-utgåvan

Acrobat introducerar förbättrade redigeringsfunktioner med en sömlös redigeringsupplevelse för flera sidor. Du behöver inte längre justera innehållet manuellt för att åtgärda överlappningar när du redigerar ett PDF-dokument. Det nya läget automatisk justering av layout i Acrobat justerar automatiskt innehållet och omflöden.

Viktiga funktioner:

 • Text och bilder justeras automatiskt på sidorna när du redigerar.
 • Dokumentlayouten och marginaler bibehålls när du redigerar.
 • Navigera och markera text fritt över stycken med markören.
 • Gör så att text eller bilder läggs inline eller framför dokumentinnehållet.
 • Välj enkelt innehåll i rutorna på en sida.

Mer information finns i Redigera PDF-filer med den nya automatisk justering av layout-upplevelsen.

Obs!

Den nya automatisk justering av layout-upplevelsen är endast tillgänglig för kvalificerade engelska PDF-dokument. Adobe testar den här nya funktionen i Acrobat. Därför är upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla användare.

Om du skriver ett e-postmeddelande och bifogar ett PDF-dokument uppmanar Acrobat dig att använda verktyget Begär signaturer baserat på PDF-filnamnet och e-postämnet. Om du till exempel använder termer som formulär, program och liknande så känner Acrobat igen dessa termer och uppmanar dig att använda verktyget Begär signaturer i Acrobat. Du ser någon av följande uppmaningar:

Dialogrutan Begär signatur
Variant 1

Dialogrutan Begär signatur
Variant 2

När du öppnar ett dokument som kräver ifyllning eller signering uppmanar Acrobat dig att använda verktyget Begär signaturer.

Dialogrutan Begär signatur

För enkel åtkomst är underverktygen för att Ordna sidor som infoga, ta bort eller rotera sidor nu tillgängliga från följande menyer: Arkiv, Redigera och Snabbverktyg.

Arkiv > Infoga sidor
Arkiv > Infoga sidor

Redigera > Radera sidor eller Rotera sidor
Redigera > Radera sidor eller Rotera sidor

Snabbverktygsmeny – Ta bort sidor, Rotera sidor
Snabbverktyg

Acrobat-verktyg som Redigera och Konvertera stöder nu den nya snabbmenyn i Utforskaren i Windows 11. Verktygen visas på menyn enligt den åtgärd som filtypen stöder. Dessutom läggs alternativet Dela också till i den Windows-interna delningsfunktionen.

Redigera med Adobe Acrobat
Redigera med Adobe Acrobat

Konvertera till Adobe PDF
Konvertera till Adobe PDF

Dela med Adobe Acrobat DC
Dela med Adobe Acrobat DC

Acrobat ger dig en sömlös upplevelse i samaarbetsarbetsflöden för visnings- och granskningsfiler. När du slutar dela en granskningsfil tas filen bort från alla fillistor i Acrobat och Document Cloud. På samma sätt visas kontexttavlan nu konsekvent för alla delade filer som listas på Acrobats flikar Senaste eller Stjärnmärkta.

När du söker efter filer i Acrobat visas också filer som delas med dig, alla avtal och icke PDF-filer som sparats i ditt Document Cloud-konto.

Avancerad loggning är nu aktiverad för att samla in detaljerad information om Acrobat kraschar på macOS. Loggen hjälper Adobe att isolera grundorsaken och förbättra programmets stabilitet.

Flera buggar har åtgärdats för att förbättra programstabiliteten på macOS.

För att förbättra Acrobat-prestanda tas kompatibilitet med äldre program som Visual Studio 2010-beroenden nu bort för skrivardrivrutinen.

Mobilappen för Acrobat Reader

Uppdateringarna från september 2021, oktober 2021 och november 2021

iPhone och iPad

Många förbättringar har gjorts för att göra Fill & Sign-upplevelsen smidigare och mer intuitiv, som:

 • Användare får nu en begränsningsram för ett identifierat textfält. Det hjälper att bestämma början och slutet av formuläret.

 • Ge justering av det ifyllda textfältet.

 • Introducerade automatisk bläddring för användare som fyller i formulärfälten.

Dela-ikonen är nu återställd. Acrobat-dialogen som ber dig att skicka en kopia från delningsskärmen har nu tagits bort. Flera buggar relaterade till att dela en kopia av PDF-filen är nu åtgärdade.

Acrobat Reader-appen stöder nu dynamiskt typsnitt i alla inställningspaneler för att förbättra läsbarhet. Du ser ändringarna i panelerna Prenumerationer, Inställningar och Användarprofil.

Följande förbättringar har gjorts i Liquid Mode:

 • Acrobat iOS stöder nu länkar i e-postmeddelanden som genereras av DocGen-webbtjänsten.  När användaren klickar på en länk från ett e-postmeddelande startas appen och dokumentet öppnas i Liquid Mode.

 • Buggfixar och uppdateringar av Öppna automatiskt

 • Allmänna stabilitetskorrigeringar och övergripande förbättringar i Liquid Mode.

 • Uppgradering till Intune 14.6.0.
 • Uppdatering från ACP-bibliotek till AEP-bibliotek
 • Uppdaterade grenens SDK
 • Förbättringar av menyramverk.
 • Omstrukturerade Google Drive-koden för att göra den kompatibel med Swift Package Manager.
 • Korrigeringar av kritiska buggar, krascher och designproblem.

Hämta den senaste Acrobat Reader till din iPhone och iPad.

Android

Komprimera-verktyget stöder nu tre komprimeringsnivåer och ger användarna mer kontroll över utdatafilen. Stöd för fördröjd betalvägg för komprimeringsverktyget läggs också till.

 • Aktiverad delning (dela ark) för delade filer – Låter dig använda alternativet Skicka en kopia för delade filer.
 • Hämta medarbetarens offentliga profilinformation för delade resurser – I stället för att använda användarens privata profil använder Acrobat nu den offentliga profilen för att visa användarprofilinformation för delade resurser.

 • Colorado on Device (CoD) expansion – Med den här versionen har minnesförbättringar av CoD gjorts som gör det möjligt att distribuera funktionen till enheter med lågt minne (4–6 GB). Flera inkonsekvenser har åtgärdats mellan direktuppspelning och Colorado on-device-analys.
 • Stöd för doc gen playground-länk – Acrobat-appen stöder nu öppnandet av Doc gen playground-länken direkt i Liquid Mode.

 • DNS-cachelagring för att åtgärda problem med serverroutning – Cachelagring av DNS-informationen på klientsidan är nu aktiverat så att synkroniseringsproblem för GET- och POST-förfrågningar i Liquid Mode har åtgärdats och ingen transaktion misslyckas.

 • Android SDK-uppdatering – Enligt Googles mandat för Android-appar att flytta till API-nivå 30 senast den 30 november 2021 riktar Acrobat-appen nu in sig på API-nivå 30. Mer information finns i beteendeförändringar i hantering av lagringsbehörigheter i Android 11 och senare.

 • Utrullning av e-integritetsexperimentet – e-integritetsexperimentet har nu distribueras till 100 % av användare den 21 september. Det är ett lagstadgat krav att visa det juridiska meddelandet till alla användare. Du måste acceptera det för att fortsätta använda appen.

 • Åtgärdade de viktigaste krascher som rapporterats i Play Store.

 • Dropbox SDK-uppdatering – Dropbox SDK uppdateras nu enligt det mandat som Dropbox-teamet fått. Dropbox tar bort stöd för TLS 1.0 och 1.1.

 • Facebook SDK-uppdatering – Från och med 5 oktober 2021 tar Facebook bort stödet för Facebook-inloggning med Android-inbäddade webbläsare för att minska nätfiskeförsök i Android. Detta krävde att alla Android-appar som stöder Facebook-inloggning uppgraderade till version 8.2.0 (eller senare) av Facebook SDK för Android.

Hämta den senaste Acrobat Reader till din Android-enhet.

Acrobats onlinetjänster

Uppdateringarna från september 2021, oktober 2021 och november 2021

Med Adobe Acrobat för Microsofft Edge blir dina dokumentuppgifter enklare och snabbare genom att du kan interagera med Acrobat direkt från Edge. Mer information finns i Adobe Acrobat-tillägg för Google Chrome.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?