Skydda en PDF-fil med ett lösenord

Använd tjänsten Skydda PDF för att lägga till ett lösenordsskydd på en PDF-fil. När lösenordet har angetts måste användare ange lösenordet för att kunna se PDF-filen.
 

Steg för att lägga till ett lösenordsskydd på en PDF-fil:

 1. Logga in på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Dela > Skydda PDF i det övre navigeringsfältet.

  Välj Skydda PDF

 3. Gör något av följande för att välja de filer som du vill skydda och klicka sedan på Fortsätt:

  • Välj filer från fillistan eller listan över senast använda filer.
  • Du kan lägga till filer från datorn eller dra och släppa filer på det markerade området.
  • Du kan också dra och släppa filer på verktyget Skydda PDF på sidan Dela.
  Välj en fil från listan Senaste eller Dokument

  Välj en fil från din dator

 4. Ange lösenordet i fältet Ange lösenord i dialogrutan Skydda PDF och bekräfta det i respektive fält. För varje tangenttryckning utvärderar mätaren för lösenordsstyrka ditt lösenord och visar styrkan. Klicka på Ange lösenord.

  Ange ditt lösenord, bekräfta och klicka sedan på Ange lösenord

 5. Din PDF-fil är nu lösenordsskyddad. I förhandsgranskningsfönstret kan du ange lösenordet i uppmaningen som visas för att se PDF-filen.

  Ange ett lösenord för att se den skyddade PDF-filen

  En kopia av den skyddade PDF-filen lagras också på ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet Senast använda filer längst ner på startsidan listar alla filer som du nyligen har skyddat. Alternativt kan du klicka på Dokument i den övre menyraden för att se listan över alla dina filer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?