Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du arbetar med tillägg i Animate CC.

Med tillägg kan du lägga till nya funktioner till flera Adobe-produkter, inklusive Animate. Vissa funktioner omfattar komponenter för användargränssnitt, ActionScript-klasser och bibliotek, samt hjälpfiler.

Installera tillägg via tilläggsprogram

Om du är en designer eller utvecklare och har de nödvändiga tilläggen för Animate CC som finns på Adobe Add-ons webbsida som tillägg, vänligen följ dessa steg för att hämta dem:

 1. Starta skrivbordsprogrammet Adobe Creative Cloud och logga in med ditt Adobe ID.

 2. Kontrollera att Filsynkronisering under Resurser > Filer är aktiverat.

 3. Starta Animate CC och välj Fönster > Bläddra bland tilläggsprogram.

 4. Klicka på tillägget som du vill hämta på Adobes sida för tillägg. (Du kan även söka efter tillägget som du vill hämta).

 5. Klicka på Hämta/installera.

 6. Vänta tills Adobe Creative Cloud-programmet visar ett meddelande om installationen av tilläggsprogram (Add-ons).

Obs! För information om hur du installerar tillägg i Flash CC 2015 med hjälp av verktyget Hantera tillägg, se Installera ZXP-tillägg med hjälp av Hantera tillägg.

Installera ZXP-tillägg med hjälp av alternativet Hantera tillägg

Installera ett ZXP-tillägg i Windows

 1. Stäng Animate CC 2019 om det körs.

 2. Hämta Hantera tillägg som är verktygsprogram för Windows.

  Klicka här för att hämta verktyget Manage Extensions Utility till Windows. Välj verktyget Manage Extensions Utility under fliken Downloads och välj sedan versionen CC 2019 SDK och Windows för att starta hämtningen. 

  När du laddar ned exempelfilen innebär det att du godkänner våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy online. 

 3. Extrahera .zip-filen till en plats på skrivbordet, t.ex. C:\Användare\[användarnamn]\Desktop\WinUtility.

 4. Dubbelklicka på ManageExtensions.exe  Gränssnittet Hantera tillägg visas.

  Hantera tillägg
  Hantera tillägg
 5. Klicka på Installera tillägg och välj tillägget (.zxp-fil) som du vill installera.

 6. Installera flera tillägg genom att klicka på Installera flera tillägg och välj katalogen som innehåller .zxp-filerna.

Installera ett ZXP-tillägg i Mac OS

 1. Stäng Animate CC 2019 om det körs.

 2. Hämta verktyget Manage Extensions Utility till mac OS.

  Klicka här för att hämta verktyget Manage Extensions Utility till mac OS. Välj verktyget Manage Extensions Utility under fliken Downloads och välj sedan versionen CC 2019 SDK och mac OS för att starta hämtningen. 

  När du laddar ned exempelfilen innebär det att du godkänner våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy online. 

 3. Extrahera .zip-filen till en plats på skrivbordet: /Användare/[användarnamn]/Desktop/

 4. Dubbelklicka på filen ManageExtensions.app . Gränssnittet Hantera tillägg visas.

 5. Klicka på Installera tillägg och välj tillägget (.zxp-fil) som du vill installera.

 6. Installera flera tillägg genom att klicka på Installera flera tillägg och välj katalogen som innehåller .zxp-filerna.

Konvertera en äldre .mxp-tilläggsfil till ZXP-format

Om du vill installera .mpx-tillägget i Animate CC behöver du först konvertera .mxp-filen till .zxp-format genom att göra enligt följande och sedan använda metoden för att installera .zxp-tillägget:

 

 1. Hämta och installera Extension Manager CS6.
 2. Starta Extension Manager CS6 och välj Verktyg > Konvertera MXP-tillägg till ZXP.
 3. Välj .xmp-filen i dialogrutan Öppna.
 4. Spara .zxp-filen.

Installera ZXP-tillägg med kommandoraden

Windows

 1. Stäng Animate CC om det körs.

 2. Hämta kommandoradsverktyget ExManCmd för Windows.

 3. Extrahera .zip-filen till en plats på skrivbordet, t.ex. C:\Användare\[användarnamn]\Desktop\ExManCmd_win.

 4. Kopiera och klistra in tillägget (.zxp-fil) som du vill installera till samma mapp (C:\Användare\[användarnamn]\Skrivbord\ExManCmd_win\ för enkelhetens skull.

 5. Öppna kommandotolken genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk.

 6. Skriv in cdoch ange sökvägen för att gå till den extraherade mappen:

  cd C:\Användare\[användarnamn]\Skrivbord\ExManCmd_win

 7. När du kommit till katalogen ExManCmd_win, skriver du in följande kommando i Kommandotolken och tryck på Retur:

  ExManCmd.exe /install "SampleCreateJSPlatform.zxp”

  Obs! Ange tilläggsnamnet inom citationstecken ("") om det innehåller mellanslag.

Mac OS

 1. Stäng Animate CC om det körs.

 2. Hämta kommandoradsverktyget ExManCmd för Mac OS.

 3. Extrahera .zip-filen till en plats på ditt skrivbord: /Användare/[användarnamn]/Skrivbord/.

 4. Kopiera och klistra in tillägget (.zxp-filen) som du vill installera i mappen där ExManCmd finns: /Användare/[användarnamn]/Desktop/Contents/MacOS/.

 5. Öppna terminalfönstret genom att dubbelklicka på ikonen under Program > Verktyg > Terminal.

 6. Skriv cd och ange sökvägen för att gå till katalogen där ExManCmd finns:

  cd /Användare/[användarnamn]/Skrivbord/Contents/MacOS

 7. När du är i MacOS-mappen anger du följande kommando och trycker på Retur:

  ./Exmancmd–install “SampleCreateJSPlatform.zxp”

  Obs! Ange tilläggsnamnet inom citationstecken ("") om det innehåller mellanslag.

Obs! Ytterligare information om tillgängliga kommandon och syntax finns i Grundläggande om kommandorader i Extension Manager. Gå till felkoder och beskrivningar om ett fel inträffar.

Extension-utvecklarna: Distribuera dina tillägg  

Adobe erbjuder följande distributionsalternativ om du är en utvecklare eller producent av tilläggsprogram för Animate:

 • Adobe rekommenderar att du distribuerar dina produkter via webbplatsen för Tilläggsprogram för Adobe. Du kan distribuera tillägg offentligt (kostnadsfritt eller för betalning) eller privat (kostnadsfritt för namngivna användare). Ta reda på mer om privat delning av produkter.
 • Om du fortfarande vill sälja tillägg via dina egna webbplatser eller via andra kanaler, så kan du bygga ditt eget installationsprogram eller ge anvisningar till användare om användning av tilläggshanterarens kommandorad för att installera tillägg. Se Installera ZXP-tillägg med hjälp av kommandoraden för mer information.

Felsöka svårigheter med installation av tillägg

Det kan hända att det uppstår tillfälliga problem när du försöker installera ett tillägg. Det finns flera faktorer som kan skada eller förhindra en installation. Nedan följer en lista över möjliga problem och förslag på lösningar.

Installationen slutförs men tilläggen läses inte in

När språkvarianten skiljer sig åt mellan systemet och Animate CC kopieras tilläggsfiler till systemets språkmapp under inställningskatalogen. Om det visas ett meddelande om att installationen har slutförts i Creative Cloud-programmet eller verktyget Hantera tillägg men tilläggen inte läses in i Animate CC, gå till följande sökväg:

 • I Windows:  C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\Animate CC 2019\
 • I Mac : /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Application/Support/Adobe/Animate CC 2019/

Om den innehåller två språkvariantsmappar ska du kopiera innehållet från mapparna Commands och WindowSWF från systemets språkmapp till programmet språkmapp, t.ex. sv_SE (systemets språk), en_US (språk i Animate)

 • Kopiera följande mappar (om de finns)     
 • Kopiera innehållet från sv_SE\Configuration\Commands\ till en_US\Configuration\Commands\     
 • Kopiera innehållet från sv_SE\Configuration\WindowSWF\ till en_US\Configuration\WindowSWF
 • Starta Animate och kontrollera tilläggen.

Avbruten hämtning

En ofullständig överföring kan medföra att en installationsfil skadas eller att en senare version av tillägget skickas till Exchange. Prova att hämta tillägget på nytt.

Felaktig plattform

Alla tillägg för Animate är ZXP-filer. Däremot har de flesta tillägg separata versioner för Windows och Mac OS. Välj lämplig fil för ditt operativsystem innan du hämtar tillägget.

Inkompatibelt tillägg

Kontrollera att tillägget har utformats för att fungera med din plattform. Vissa tillägg är endast avsedda för ett operativsystem och inte för båda. Notera vilka krav som finns för tillägget på nedladdningssidan.

Problem med tillägg

När ett problem uppstår med ett specifikt tillägg publicerar användare ofta meddelanden till varandra och till tilläggets utvecklare. Dessa problem diskuteras i avsnittet om Tillägg för Animate Exchange i Animate-forumen. Bekanta dig med det allmänna reglerna för forumen innan du gör ett inlägg.

Utvecklare anger ofta kontakt- och supportinformation tillsammans med tillägget, om du behöver hjälp.

Icke-engelska versioner av Animate 

Animate-tillägg kan utformas för att fungera med lokaliserade språk. Däremot har de flesta utvecklare inte lokaliserat sina tillägg och tillägget kan installeras i en icke-lokaliserad mapp. 

Systemkonflikter

Har du fortfarande problem med installationen av ett tillägg? Då kan du stänga alla program och bakgrundsprocesser som körs, för att undvika eventuella systemkonflikter som förhindrar installationsprogrammet för Extension.

Adobe Extension Manager CC (upphör)

Adobe Extension Manager CC har avvecklats som en fristående produkt, på grund av dess integration med applikationen Creative Cloud. För mer information om denna ändring, läs Tilläggshanteraren Avvecklingsmeddelande.

Ytterligare information

Allmän felsökningsinformation om tillägg finns i Tilläggshjälp på Exchange-huvudsidan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy