Installera plugin-program och tillägg för Creative Cloud-program

Lär dig att installera och hantera nya plugin-program och tillägg med hjälp av fliken Stock och Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet. Lär dig också att installera ZXP-filer för dina tillägg med verktyget Unified Plugin Installer Agent (UPIA) och kommandoradsverktyget ExMan.

Installera plugin-program eller tillägg med Creative Cloud-datorprogrammet

Du kan installera plugin-program eller tillägg för Creative Cloud-program från Creative Cloud-datorprogrammet. Adobe Extension Manager är inte längre tillgänglig för installation av tillägg.

För Adobe teams och företagsanvändare av Creative Cloud

Du kan installera plugin-program genom att använda din företagsprofil eller din personliga profil. Lägg dock märke till följande:

 • Om du installerar plugin-program genom att använda din personliga profil, kan du använda dessa när du är inloggad på din företagsprofil.
 • Om du installerar plugin-program genom att använda din företagsprofil, kan du inte använda dessa när du är inloggad på din personliga profil. Du behöver installera plugin-program separat genom att använda din personliga profil.

Lär dig att hantera Adobe-profiler.

 Innan du installerar ett plugin-program eller tillägg ska du se till att du har installerat Creative Cloud-programmet som du ska lägga till det i. Om du till exempel installerar ett tillägg för Photoshop installerar du Photoshop först.

 1. Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Gå till fliken Stock och Marketplace och välj Plugin-program(Om du har en Creative Cloud for Education-prenumeration går du till fliken Marketplace och väljer sedan Alla plugin-program i sidopanelen till vänster.)

  Välj Plugin-program

  Ser du inte fliken Stock och Marketplace? Den här fliken är för närvarande inte tillgänglig i Creative Cloud-datorprogrammet på Windows-datorer med ARM-processorer.

 3. Sök efter ditt plugin-program. 

  Sök efter dina plugin-program

 4. När du hittar ett plugin-program som du vill installera, välj Hämta eller Läs mer

  Välj Hämta för att börja installationen

  Välj Läs mer för att börja installera tillägget

  Obs! Vissa plugin-program kräver att du köper dem. Välj Köp för dessa plugin-program och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera dem. 

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

 6. När du har installerat ett plugin-program eller tillägg men inte kan hitta det, kan du gå till My Exchange, välja tillägget och gå till avsnittet Här hittar du dem.

  Se var du hittar det installerade tillägget i programmet

Installera tillägg med kommandotolksverktyget

Du kan installera ZXP-filer med de nödvändiga tilläggen med verktyget Unified Plugin Installer Agent (UPIA) och kommandotolksverktyget ExMan. Om du inte har ZXP-filen för tillägget som du vill installera kan du gå till My Exchange, leta reda på tillägget och välja Installationshjälp.

Välj Installationshjälp

Då visas nedladdningsanvisningarna för tillägget. Du kan hämta tillägget med hjälp av nedladdningsknappen i steg 3. Kontakta den som har gjort tillägget om du ändå inte hittar ZXP-filen. Leverantörens kontaktinformation finns på dennas partnerprofilsida på Adobe Exchange-webbplatsen.

Installera tillägg med UPIA-verktyget

UPIA-kommandotolksverktyget installeras automatiskt med Creative Cloud-datorprogrammet version 5.5 och senare. Lär dig installera dina tillägg med kommandotolksverktyget UPIA.

Installera tillägg med kommandotolksverktyget ExMan

Kontrollera att programversionen som du använder har stöd för tillägget innan du börjar. Välj ditt operativsystem nedan och följ stegen för att installera tilläggen. Mer information finns i Arbeta via kommandotolken.

Välj operativsystem

 1. Hämta ZIP-filen för kommandoradsverktyget ExMan.

 2. Extrahera filerna på en plats på datorn. I exemplet nedan har filerna extraherats på C:\Exmancmd_Win.

  Extrahera filerna

 3. Hämta ZXP-filen för tillägget och kopiera den till samma plats.
 4. Skriv cmd i Windows-sökfönstret. Högerklicka på kommandotolken och välj Kör som administratör.

  Obs! Stäng programmet som hör till tillägget innan du fortsätter med installationen.

  Kommandotolk

 5. I kommandotolken navigerar du till mappen som innehåller dina extraherade filer. I det här exemplet är platsen C:\Exmancmd_Win. Gå till platsen genom att köra kommandot cd C:\Exmancmd_Win

  Obs! Kommandon är skiftlägeskänsliga. När du skriver in kommandot, se till att du använder gemener/versaler på rätt sätt.

  Gå till platsen för den mapp som har de extraherade filerna

 6. Installera tillägget genom att köra kommandot ExManCmd.exe /install <tilläggets filnamn.zxp>

  Installera kommandot på Windows

 7. Kör kommandot ExManCmd.exe /list all för att verifiera att tillägget har installerats.

 8. Följ instruktionerna i tilläggets användarhandbok för att hitta det installerade tillägget i Adobe-programmet.

 1. Hämta ZXP-filen för tillägget du försöker installera. Kopiera filen till skrivbordet.

 2. Hämta DMG-filen för kommandotolksverktyget ExMan.

 3. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen och kopiera mappen Innehåll till skrivbordet.

  Dubbelklicka på DMG-filen och kopiera innehållet till skrivbordet

 4. Öppna Finder och gå till Program –> Verktygsprogram –Terminal. Dubbelklicka på Terminal.

 5. Skriv kommandot  xattr -dr com.apple.quarantine och dra filen ExManBridgeTalkCmd från Skrivbord -> Innehåll -> MacOS till terminalen och tryck på Retur.

  Alternativt, skriv kommandot  xattr -dr com.apple.quarantine Desktop/Contents/MacOS/ExManBridgeTalkCmd och tryck på Retur.

  Obs! Kommandon är skiftlägeskänsliga. När du skriver in kommandot, se till att du använder gemener/versaler på rätt sätt.

 6. Gå till Skrivbord > Innehåll > MacOS och dubbelklicka på ExManCmd. 

  Får du en varning om att ExManCmd inte kan öppnas?

  Gå till Systeminställningar > Säkerhet och sekretess och välj Öppna ändå. Du kan nu dubbelklicka på ExManCmd.

  Varning om att ExManCmd inte kan öppnas

  Tillåt ExManCmd från Säkerhet och integritet

 7. Gå tillbaka till Program Verktygsprogram Terminal och dubbelklicka på Terminal

  Skriv cd ~/Desktop för att komma till skrivbordet.

  Kommando för att gå till skrivbordet

 8. Kör kommandot ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <tilläggets filnamn.zxp> för att installera tillägget.

  Installera kommandot på Mac

  Om du får problem med behörighet kan du köra kommandon för behörighet i förhöjt läge

  a. Ange prefixet sudo i kommandot. Exempel: I det här fallet använder du sudo ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <extension-filename.zxp>

  b. Ange ditt lösenord när du uppmanas till det och tryck på Retur. Det kan hända att du inte ser markören röra sig eller texten som du skriver in. 

 9. Kör kommandot ./Contents/MacOS/ExManCmd --list all för att kontrollera att tillägget har installerats.

 10. Följ instruktionerna i tilläggets användarhandbok för att hitta det installerade tillägget i Adobe-programmet.

 1. Hämta ZXP-filen för tillägget du försöker installera. Kopiera filen till skrivbordet.

 2. Hämta DMG-filen för kommandotolksverktyget ExMan.

 3. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen och kopiera mappen Innehåll till skrivbordet.

  Dubbelklicka på DMG-filen och kopiera innehållet till skrivbordet

 4. Öppna Finder och gå till Program > Verktygsprogram Terminal. Dubbelklicka på Terminal.

 5. Skriv cd ~/Desktop för att komma till skrivbordet.

  Obs! Kommandon är skiftlägeskänsliga. När du skriver in kommandot, se till att du använder gemener/versaler på rätt sätt.

  Kommando för att gå till skrivbordet

 6. Kör kommandot ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <tilläggets filnamn.zxp> för att installera tillägget.

  Installera kommandot på Mac

  Om du får problem med behörighet kan du köra kommandon för behörighet i förhöjt läge

  a. Ange prefixet sudo i kommandot. Exempel: I det här fallet använder du sudo ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <extension-filename.zxp>

  b. Ange ditt lösenord när du uppmanas till det och tryck på Retur. Det kan hända att du inte ser markören röra sig eller texten som du skriver in. 

 7. Kör kommandot ./Contents/MacOS/ExManCmd --list all för att kontrollera att tillägget har installerats.

 8. Följ instruktionerna i tilläggets användarhandbok för att hitta det installerade tillägget i Adobe-programmet.

Vanliga frågor och svar

Hitta lösningar på några vanliga fel som du kan stöta på när du installerar plugin-program eller tillägg.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Gå till Stock och Marketplace > Plugin-program. (Om du har en Creative Cloud for Education-prenumeration går du till Marketplace > Hantera plugin-program.)

  Välj Plugin-program

  Ser du inte fliken Stock och Marketplace? Den här fliken är för närvarande inte tillgänglig i Creative Cloud-datorprogrammet på Windows-datorer med ARM-processorer.

 3. Under Plugin-program i sidopanelen till vänster väljer du Hantera plugin-program.

 4. Välj ikonen Fler åtgärder  för plugin-programmet eller tillägget och välj sedan Avinstallera.

  Avinstallera tillägg i Creative Cloud-datorprogrammet

Om du försöker installera ett plugin-program eller tillägg på en Windows-dator med en ARM-processor kommer du inte att kunna se fliken Stock och Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet.

Vi arbetar för att säkerställa stöd för plugin-program för Windows-datorer som använder ARM-processorer. Under tiden rekommenderar vi att du installerar och kör plugin-program på Windows-datorer som använder Intel-processorer.

Vissa plugin-program eller tillägg installeras som paneler i Creative Cloud-program, medan andra installeras i form av zippade filer. För att veta var du hittar det installerade plugin-programmet eller tillägget, gå till webbplatsen Adobe Exchange och välj plugin-programmet eller tillägget. Bläddra ner till underdelen av webbsidan och gå till avsnittet Var hittar jag det. Avsnittet innehåller platsinformation för plugin-program eller tillägg efter att det har installerats.

Så här hittar du fliken ’Här hittar du dem’

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto