Lär hur du installerar och hanterar nya plugin-program eller tillägg med hjälp av fliken Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet. Lär dig även hur du installerar ZXP-filer av dina tillägg med kommandoradsverktyget ExMan.

Installera plugin-program eller tillägg med Creative Cloud-datorprogrammet

Du kan installera plugin-program eller tillägg för Creative Cloud-program från Creative Cloud-datorprogrammet. Adobe Extension Manager är inte längre tillgänglig för installation av tillägg.

 Innan du installerar ett plugin-program eller tillägg ska du se till att du har installerat Creative Cloud-programmet som du ska lägga till det i. Om du till exempel installerar ett tillägg för Photoshop installerar du Photoshop först.

 1. Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Gå till fliken Marketplace och välj Alla plugin-program.

  Välj Alla tillägg

  Ser du inte fliken Marketplace? Fliken Marketplace är för närvarande inte tillgänglig i Creative Cloud-datorprogrammet på Windows-datorer med ARM-processorer.

 3. När du hittar ett tillägg som du vill installera, välj Hämta eller Läs mer

  Välj Hämta för att börja installationen
  Välj Läs mer för att börja installera tillägget

  Obs!

  Vissa tillägg kräver att du köper dem. Välj Köp för dessa tillägg och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera dem. 

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

 5. För att veta var du kan hitta plugin-program eller tillägg, gå till My Exchange, välj tillägget och gå till avsnittet Här hittar du dem.

  Se var du hittar det installerade tillägget i programmet

Installera tillägg med kommandoradsverktyget

Du kan installera ZXP-filer för de tillägg som krävs med hjälp av kommandoradsverktyget ExMan. Kontakta tilläggsleverantören om du inte har ZXP-filen för tillägget du försöker installera. 

Kontrollera att programversionen som du använder har stöd för tillägget innan du börjar. Välj ditt operativsystem nedan och följ stegen för att installera tilläggen. Mer information finns i Arbeta via kommandoraden.

Välj operativsystem

 1. Hämta zip-filen för kommandoradsverktyget ExMan.

 2. Extrahera filerna till en plats på din dator. I exemplet nedan har filerna extraherats till C:\Exmancmd_Win.

  Extrahera ExManCmd-filer från den hämtade ZIP-filen
 3. Hämta ZXP-filen för tillägget och kopiera den till samma plats.

 4. Skriv cmd i Windows-sökfönstret. Högerklicka på kommandotolken och välj Kör som administratör.

  Obs!

  Stäng programmet som är relaterat till tillägget innan du fortsätter med installationen.

  Öppna kommandotolken
 5. I kommandotolken navigerar du till mappen som innehåller dina extraherade filer. I det här exemplet är platsen C:\Exmancmd_Win. Navigera till platsen genom att köra kommandot cd C:\Exmancmd_Win

  Obs!

  Kommandon är skiftlägeskänsliga. När du skriver in kommandot, se till att du använder gemener/versaler på rätt sätt.

  Gå till platsen för den mapp som har de extraherade filerna
 6. Installera tillägget genom att köra kommandot ExManCmd.exe /install <tilläggets filnamn.zxp>

  Installera kommandot på Windows
 7. Kör kommandot ExManCmd.exe /lista alla för att verifiera att tillägget har installerats.

 8. Följ instruktionerna i tilläggets användarhandbok för att hitta det installerade tillägget i Adobe-appen.

 1. Hämta ZXP-filen för tillägget du försöker installera. Kopiera filen till skrivbordet.

 2. Hämta DMG-filen för kommandoradsverktyget ExMan.

 3. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen och kopiera mappen Innehåll till skrivbordet.

  Dubbelklicka på DMG-filen och kopiera innehållet till skrivbordet
 4. Öppna Finder och gå till Program –> Verktygsprogram –Terminal. Dubbelklicka på Terminal.

 5. Skriv kommandot  xattr -dr com.apple.quarantine och dra filen ExManBridgeTalkCmd från Skrivbord -> Innehåll -> macOS till terminalen och klicka på Retur.

  Alternativt, skriv kommandot  xattr -dr com.apple.quarantine Desktop/Contents/MacOS/ExManBridgeTalkCmd och tryck på Retur.

  Obs!

  Kommandon är skiftlägeskänsliga. När du skriver in kommandot, se till att du använder gemener/versaler på rätt sätt.

 6. Gå till Skrivbord -> Innehåll -> macOS och dubbelklicka på ExManCmd. 

  Får du en varning om att ExManCmd inte kan öppnas?

   Gå till Systeminställningar -> Säkerhet och integritet och klicka på Öppna ändå. Du kan nu dubbelklicka på ExManCmd.

  Varning om att ExManCmd inte kan öppnas
  Tillåt ExManCmd från Säkerhet och integritet
 7. Gå tillbaka till Program –Verktygsprogram –Terminal och dubbelklicka på Terminal

  Ange cd ~/Desktop för att gå till skrivbordet.

  Kommando för att gå till skrivbordet
 8. Kör följande kommando ./Innehåll/MacOS/ExManCmd --installera <tilläggets filnamn.zxp> för att installera tillägget.

  Installera kommandot på Mac

  Om du får problem med behörighet kan du köra kommandon för behörighet i förhöjt läge:

  1. Prefix sudo till kommandot. I detta fall använder du till exempel sudo ./Innehåll/MacOS/ExManCmd --installera <tilläggets filnamn.zxp>
  2. Ange lösenord i uppmaningen och tryck på Retur. Det kan hända att du inte ser markören röra sig eller texten som du skriver in. 
 9. Kör följande kommando ./Innehåll/MacOS/ExManCmd -- lista alla för att kontrollera att tillägget har installerats.

 10. Följ instruktionerna i tilläggets användarhandbok för att hitta det installerade tillägget i Adobe-appen.

 1. Hämta ZXP-filen för tillägget du försöker installera. Kopiera filen till skrivbordet.

 2. Hämta DMG-filen för kommandoradsverktyget ExMan.

 3. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen och kopiera mappen Innehåll till skrivbordet.

  Dubbelklicka på DMG-filen och kopiera innehållet till skrivbordet
 4. Öppna Finder och gå till Program –> Verktygsprogram –Terminal. Dubbelklicka på Terminal.

 5. Ange cd ~/Desktop för att gå till skrivbordet.

  Kommando för att gå till skrivbordet

  Obs!

  Kommandon är skiftlägeskänsliga. När du skriver in kommandot, se till att du använder gemener/versaler på rätt sätt.

 6. Kör följande kommando ./Innehåll/MacOS/ExManCmd --installera <tilläggets filnamn.zxp> för att installera tillägget.

  Installera kommandot på Mac

  Om du får problem med behörighet kan du köra kommandon för behörighet i förhöjt läge:

  1. Prefix sudo till kommandot. I detta fall använder du till exempel sudo ./Innehåll/MacOS/ExManCmd --installera <tilläggets filnamn.zxp>
  2. Ange lösenord i uppmaningen och tryck på Retur. Det kan hända att du inte ser markören röra sig eller texten som du skriver in. 
 7. Kör följande kommando ./Innehåll/MacOS/ExManCmd -- lista alla för att kontrollera att tillägget har installerats.

 8. Följ instruktionerna i tilläggets användarhandbok för att hitta det installerade tillägget i Adobe-appen.

Vanliga frågor och svar

Hitta lösningar på några vanliga fel som du kan stöta på när du installerar plugin-program eller tillägg.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Gå till Marketplace > Hantera plugin-program.

  Hantera tillägg i Creative Cloud-datorprogrammet.

  Ser du inte fliken Marketplace? Fliken Marketplace är för närvarande inte tillgänglig i Creative Cloud-datorprogrammet på Windows-datorer med ARM-processorer.

 3. Välj ikonen Fler åtgärder  för plugin-programmet eller tillägget och välj sedan Avinstallera.

  Avinstallera tillägg i Creative Cloud-datorprogrammet

Om du försöker installera ett plugin-program eller tillägg på en Windows-dator med en ARM-processor kommer du inte att kunna se fliken Marketplace i Creative Cloud-datorprogrammet.

Vi arbetar för att säkerställa stöd för plugin-program för Windows-datorer som använder ARM-processorer. Under tiden rekommenderar vi att du installerar och kör plugin-program på Windows-datorer som använder Intel-processorer.

Vissa plugin-program eller tillägg installeras som paneler i Creative Cloud-program, medan andra installeras i form av zippade filer. För att veta var du hittar det installerade plugin-programmet eller tillägget, gå till webbplatsen Adobe Exchange och välj plugin-programmet eller tillägget. Bläddra ner till underdelen av webbsidan och gå till avsnittet Var hittar jag det. Avsnittet innehåller platsinformation för plugin-program eller tillägg efter att det har installerats.

Så här hittar du fliken ’Här hittar du dem’