Från och med Creative Cloud 2015 är Extension Manager inte längre tillgänglig för installation av tillägg för Adobe-program. Alla programtillägg kan installeras med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet. Installera tillägg från tredje part med kommandoradsverktyget Extension Manager (ExMan). 

Installera tillägg

 1. Hämta och installera Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och klicka sedan på ikonen med tre lodräta punkter i det övre högra hörnet och välj sedan Inställningar.

  • Se till att programversionen som används är senare än 2.1.2.114.
  • Klicka på Creative Cloud och välj Filer. Se till att filsynkronisering är aktiverad.
 3. Installera Adobe-program som innehåller tillägg, om de inte har installerats tidigare. Om du till exempel installerar serverbeteende- och databastillägget för Dreamweaver, måste även Dreamweaver installeras.

 4. Du meddelas när tilläggen installeras automatiskt. Om inga meddelanden visas går du till Mina tillägg för att installera tillägget.Om tillägget har installerats men inte visas i programmet kan du prova att avinstallera tillägget och sedan installera det på nytt:

  • Gå till Mina tillägg, leta fram namnet på tillägget och klicka på Ta bort
  • Installera tillägget på nytt enligt steg 1 och 2 ovan. 
 5. Verifiera om tillägget har installerats genom att öppna webbsidan för tillägget och gå till avsnittet Här finns tillägget.

  Om problem uppstår när du installerar tilläggen, kan du hämta zxp-filen via länken Hämta med Extension Manager som finns under Här finns tillägget. Följ sedan stegen i Installera tillägg från tredje part.

  Panel för Adobe-tillägg

Installera tillägg från tredje part

Installera tillägg med datorprogrammet Adobe Creative Cloud eller kommandoradsverktyget ExMan. Välj ditt operativsystem nedan och följ stegen för att installera tilläggen. Mer information finns i Arbeta via kommandoraden.

Välj operativsystem

Windows

Installera tillägg från tredje part via zxp-filer med hjälp av kommandoradsverktyget ExMan. Om du inte har en zxp-fil kontaktar du tilläggsleverantören.

Innan du startar bör du kontrollera att programversionen som du använder har stöd för tillägget.

 1. Hämta zip-filen för kommandoradsverktyget ExMan.

 2. Extrahera filerna till en plats på din dator. I exemplet nedan har filerna extraherats till C:\Exmancmd_Win.

  Filplacering
 3. Hämta zxp-filen och kopiera den till samma plats. I det här exemplet kopieras ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp-filen till denna plats.

  Filplacering
 4. Högerklicka på kommandoradsverktyget och välj Kör som administratör.

  Obs!

  Stäng programmet som är relaterat till tillägget innan du fortsätter med installationen.

  Välj Kör som administratör
 5. I kommandotolken navigerar du till mappen som innehåller dina extraherade filer. I det här exemplet är platsen C:\Exmancmd_Win. Navigera till platsen genom att köra kommandotcd C:\Exmancmd_Win.

  Obs!

  Kommandon är skiftlägeskänsliga. Behåll versaler och gemener i den angivna texten när du använder kommandoradsverktyget.

  Kommandotolken
 6. Installera tillägget genom att köra kommandot ExManCmd.exe /install .zxp.

  Kommandotolken

  Information om fel vid installation finns i Felkodsreferens

 7. Kontrollera att tillägget har installerats genom att köra kommandot ExManCmd.exe /list all.

 8. Öppna programmet med tillägget och följ anvisningarna i användarhandboken för att lokalisera tillägget. Se till att du öppnar rätt version av programmet.

Mac OS

I Mac OS-system använder du terminalprogrammet för att installera tilläggen. Kommandon är skiftlägeskänsliga.  

 1. Hämta zxp-filen och placera en kopia på skrivbordet.

 2. Hämta zip-filen kommandoradsverktyget ExMan.

 3. Extrahera innehållet i den hämtade zip-filen och kopiera till skrivbordet.

  Hämta zip-filen
 4. Öppna Finder, välj Program > Verktyg och dubbelklicka på Terminal.

 5. Ange cd ~/Desktop för att gå till skrivbordet.

  Dialogrutan Terminal
 6. Kör följande kommando ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp för att installera tillägget.

  Dialogrutan Terminal

  Information om fel vid installation finns i Felkodsreferens.

  Om du får problem med behörighet kan du köra kommandon för behörighet i förhöjt läge. Ange prefixet sudo i kommandot. Exempel: I det här fallet använder du sudo ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp.

  Ange lösenord i uppmaningen och tryck på Retur. Det kan hända att du inte kan se markören röra sig eller texten som du skriver in. 

 7. Kör följande kommando ./Contents/MacOS/ExManCmd -- list all för att kontrollera att produktens tillägg har installerats.

 8. Öppna programmet med tillägget och följ anvisningarna i användarhandboken för att hitta tillägget. Se till att öppna rätt programversion.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy