Bästa praxis för arbete med teckningar och mönsterpenslar

Översikt

När en projektfil innehåller flera teckningar med penselverktyget, ökar filstorleken och vissa prestandaproblem kan uppstå i Animate. 

Bästa praxis

Animate-teamet rekommenderar följande bästa praxis för att undvika prestandaproblem i Animate CC när målarpenselverktyget används:

Använd objektritningsläget

Minska antalet penseldrag som används i symboler. Du kan undvika prestandaproblem om du använder objektritningsläget för målarpenselverktyget. 

Om ett ritverktyg är aktiverat i Objektritläge är formerna som du skapar med verktyget fristående. Animate skapar varje form som ett separat objekt som du kan ändra individuellt.

Mer information finns i Objektritningsläge.

Konvertera streck till fyllningar

Om du vill konvertera linjer till fyllningar, markerar du en eller flera linjer och väljer Ändra > Form > Konvertera linjer till fyllning. De markerade linjerna konverteras till fyllda former så att du kan fylla linjer med övertoningar eller sudda bort delar av en linje. Konvertera linjer till fyllningar kan öka filstorleken, men det kan även öka ritningshastigheten för vissa animationer.

Du kan också välja verktyget och välja Rita som fyllning i panelen Egenskapsinspektör. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto